Güzelleme ne demektir?

'Ders notları' forumunda Sibel tarafından 8 Şub 2011 tarihinde açılan konu


 1. Güzelleme ne demektir?

  Güzelleme; Âşık edebiyatında insan ve doğa güzelliklerini işleyen koşmalardır. Güzellemelerde genellikle aşık olunan kadın, kız, gelin veya çok sevilen dağ, ağaç, hayvan, çiçek gibi unsurlar işlenir.

  Aşık edebiyatında doğa, sevgili ya da at, kuğu, keklik, turna, doğan gibi sevilen bir varlığı övmek amacıyla söylenen lirik şiir. Divan şiirindeki karşılığı medhiyedir.

  Daha çok koşma biçiminde söylenen gü*zelleme, koşmanın konusuna göre aldığı adlardan biri sayılır. Genç kız ve gelinler için söylenen güzellemelerde onların cilve*sinden; ağız, diş, yüz, kaş, göz ve saç güzelliğinden; boylarının uzunluğundan söz edilir. Doğa güzellemelerinde dere, pınar, çiçek, dağ ve ağaçlarla ilgili izlenimlere, övgülere yer verilir. Âşığın bu varlıklardan yola çıkarak kendi sorunlarını dile getirme*si, sevgilisinden ya da felekten yakınması güzellemelerde sık rastlanan özelliklerden*dir. Gezginci âşıkların sıla özlemini dile getiren şiirleri de güzelleme sayılır. Bazen bir güzellemede birkaç konunun birlikte ve karışık olarak anlatıldığı da olur. Azerbay*can ve Doğu Anadolu'da yetişen bazı âşıklar güzelleme dörtlüklerinin arasına bağlantı sözleri eklerler. Bu bağlantı sözleri yerine, güzellemenin konusuna uygun ba*yanların yerleştirildiği de olur. Güzelleme*ler, saz eşliğinde ve konuya göre oynak ya da hüzünlü makamlarla söylenir.Âşık edebiyatında güzelleme söyleyen pek çok âşık vardır. Başta Karacaoğlan olmak üzere Türkmen âşıklarının birçoğu güzellemeleriyle ünlüdür.

  Güzelleme Örneği:

  Nasıl vasfedeyim güzelim seni
  Rumeli Bosna'yı değer gözlerin
  Dünyaya gelmemiş eşin akranın
  İzmir'i Konya'yı değer gözlerin

  Kimsede görmedim sendeki nazı
  Tunus Tırablus Mısır Hicaz'ı
  Kars'ı Kağızman'ı Acem Şiraz'ı
  Girid'i Yanya'yı değer gözlerin

  Yüzünde görünür Yusuf nişanı
  Yüzünü görenler çeker efganı
  Büsbütün Gürcistan Erzurum Van'ı
  Belh-i Buhaça'yı değer gözlerin

  Ruhsatı'm eyledim senin de mehdin
  Al yanaktan bir buse ver himmetin
  Yüzbin saraf gelse bilmez kiymetin
  Âhirî dünyaya değer gözlerin
  Ruhsati
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 6 Tem 2014


 2. # Halk edebiyatında konusu aşk olan, lirik bir şiir türü.

  # Şen, sevinçli duyguları anlatan türkülerde özel bir ezgi.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 6 Tem 2014

Yükleniyor...