Hace Hasan Attar Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 7 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. Hace Hasan Attar Kısaca Hayatı


  Hace Hasan Attar Kimdir  Asıl ismi Hasan bin Alâeddîn Muhammed bin Muhammed Buhârî olan ama halk arasında Hâce Hasan Attâr olarak bilinen zat, zamânındaki evliyânın en büyüklerindendi.

  Silsile-i aliyye büyüklerinden Alâeddîn-i Attâr hazretlerinin oğludur. Anne tarafından dedesi, Şâh-ı Nakşibend Behâeddîn-i Buhârî hazretleridir. Buhârâda yetişen Hâce Hasanın doğum târihi tesbit edilememiştir. 1423 (H.826) senesi Zilhicce ayının onunda kurbân bayramı gecesi Şîrâzda vefât etti. Daha sonra Buhârânın Çağanyân nâhiyesine nakledilerek, babası Hâce Alâeddînin yanına defnolundu.

  Dedesi Şâh-ı Nakşibend hazretleri küçük Hasanı çok severdi. Ona husûsî bir sevgisi vardı. Bir gün Hasan Attâr, mezarlık yanında diğer çocuklarla birlikte oynarken, dedesi Behâeddîn-i Buhârî oradan geçiyordu. Hasan Attâr bir buzağıya binmiş, diğer çocuklar da onun etrâfında koşup, böylece eğlenmekteydiler. Behâeddîn-i Buhârî hazretleri durup küçük Hasana teveccüh etti ve; “Yakın bir zamanda, bu çocuk bir bineğe biner, şevketli hükümdarlar, atının üzengisini tutarak yanında yaya yürür. buyurdu.

  Aradan zaman geçti. Hace Hasan Attâr, zâhirî ve bâtınî ilimlerde yükselerek, âlimlerin ve evliyânın büyüklerinden oldu. Herkes tarafından sevilir, hürmet edilirdi.
   
Yükleniyor...