Hacı Ahmed Efendi Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Aysell tarafından 10 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. Hacı Ahmed Efendi Kimdir

  Hacı Ahmed Efendi hakkında bilgi

  Hacı Ahmed Efendi'nin doğum tarihi belli değildir. Şamda doğdu ve burada zamânın âlimlerinden ilim öğrendi. Malatyada yaşayan velîlerdendir. Babasının adı Mahmûddur. Aslen Medîneli olup, Seyyid olduğu söylenir. Hazret-i Ömerin soyundan geldiği de rivâyet edilmiştir. Hicazdaki karışıklıktan dolayı âilesi Şama göç etti. Bir ara âilesi ile birlikte Şam vâlisi tarafından Harput sancağında bilinmeyen sebepler yüzünden mecbûrî ikâmete tâbi tutuldu. Ahmed Efendi burada evlenerek, Harputa yerleşti. Sonra Malatyaya göçtü. Hacı Ahmed Efendi Malatya Medreselerinde ders verdi ve Ulu Câmide imamlık yaptı. İnsanlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını anlatan vâzlar verdi.

  Bir gün Ahmed Efendi şimdiki Malatya şehir merkezindeyken bir tanıdığı ile karşılaştı. Biraz konuştuktan sonra Ahmed Efendi Battalgâziye (Eski Malatya) gideceğini söyledi. Ahbabı, saatini göstererek; “Hocam Cumâ vaktine yedi dakika kaldı. Oysa gideceğiniz yer iki saatlik yol. Birlikte burada kalalım. dedi. Ahmed Efendi ise; “Vazifemde aksaklık yapıp kazancımı haram edemem. diyerek yürüdü, Arkadaşı; “Bunda bir hikmet vardır. diyerek Ahmed Efendinin peşine takıldı ve birlikte gitmek istediğini söyledi. Battalgâziye yaklaştıklarında karşılarına ihtiyar bir zât çıktı. Üstü başı biraz kirliydi. ahmed Efendi; “Esselâmü aleyküm Sultanım. diye selâm verdi.

  Bir müddet daha yürüdükten sonra o zâtın bu kere daha heybetli geldiğini gördüler. Yanlarına gelince; “Kardeşim Ahmed! Bu yanındaki adam kimdir? Onu nereye götürüyorsun? diye sorunca Ahmed Efendi; “Himmetinize muhtâc efendim! karşılığını verdi. İhtiyar zât oradan uzaklaşınca Ahmed Efendi arkadaşına dönerek; “İçinden kötü bir şey mi geçirdin ki, bu zât bize böyle söyledi. dedi. Arkadaşı da; “Evet sizin böyle pejmurde kıyâfetli bir fukarânın önünde egilmeniz garibime gitmişti. dedi. Hacı Ahmed Efendi; “O pejmurde kıyâfetli gördüğün zât zamânın kutbudur. Böyle kişilere hor bakmamalı. ddi. Arkadaşı hemen tövbe etti. Câmiye geldiklerinde saatine bakan arkadaşı Cumâ vaktine yine yedi dakika olduğunu gördü. Allahü teâlânın izniyle iki saatlik yolu bir anda almışlardı. Arkadaşı Ahmed Efendinin büyüklüğünü o anda anladı.

  Ahmed Efendi 1884 (H. 1301) senesinde 60 yaşlarında vefât etti. Battalgâzi ilçsinde imâmlık yaptığı câminin mihrâbı önündeki mezarlığa defnedildi. Ahmed Efendinin hâlen İstanbul kütüphânelerinde üç eseri olduğu tahmin ve rivâyet edilmektedir.

  1) Malatya Gönül Sultanları; s.21