Hacı Bayram Veli Kabri

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Merve tarafından 10 May 2012 tarihinde açılan konu

  1. Hacı Bayram Veli Türbesi

    Hacı Bayram-ı Veli Türbesi

    Hacı Bayram-ı Veli Camiinin güney duvarına bitişik olan türbe, Hacı Bayram-ı Velinin öldüğü yıl olan H.833/ M.1429-30 yılında yapılmıştır. Kare planlı ve kubbeli bir yapı olan türbenin güneyinde Fazıl Paşa türbesi, batısında cami avlusu yeralmaktadır.
    Türbeye giriş batı cephesindendir. Türbe içinde Hacı Bayram-ı Velinin sandukası ile birlikte dokuz adet sanduka bulunmaktadır.Türbenin kurşun kaplı kubbesinin iç yüzeyleri zengin kalemişleriyle süslenmiştir. Kubbe eteğindeki yazıda kuşağında sekiz kez La ilahe illallahül Melikül Hakku-l Mübin yazısı tekrarlanmıştır. Bu yazıların arasında küfi yazı ile yazılan bir başka yazı içinde Celal ve Nebi adları okunmaktadır.


    alıntı