Halide Edip Adıvar Romanlarının Genel Konusu

'Etüt Merkezi' forumunda Elfida tarafından 28 Haz 2011 tarihinde açılan konu

 1. Halide Edip Adıvar kitaplarının konusu
  Halide Edip Adıvar kitaplarında hangi konuyu işlemiştir

  Hemen her anlatı türünde eserler vermiş olan Halide Edib Adıvar (1882-1964),
  başta hikâye ve romanlarında olmak üzere, çeşitli dergi ve gazetelere yazdığı yazılarda
  İstanbul’un gündelik hayatını ele almıştır. Kurtuluş Savaşıyla birlikte yaşadığı yıllar
  içinde tarihsel, toplumsal ve siyasal olaylarda etkin bir biçimde rol alan yazarın, eserleri
  üzerine yapılan çalışmalardan Cumhuriyet dönemi edebiyatında gerçekçi roman
  geleneğinin öncülerinden biri olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. Eserleri üzerine
  yapılan çalışmalarda, Yolpalas Cinayeti (1936)’nden itibaren yazdığı romanlarında
  toplumsal konuları ele aldığı, İstanbul’un gündelik hayatını “bir tarihçi kadar nesnel” bir
  biçimde yansıttığı tekrarlanmış, eserlerinin dönemin tarihine kaynaklık ettiği
  söylenegelmiştir.
  Genelde söylenenin aksine, yazarın İstanbul’un gündelik hayatıyla ilgili
  gözlemlerini romanlarının sadece arka plânını oluşturmak amacıyla kullanmadığı,
  İstanbul’un gündelik hayatının kendisini sorunsallaştırdığı görülür. Yazar, romanlarında,
  yönetim ve ideolojik görüşlerde görülen değişimlerin İstanbul’un gündelik hayatını nasıl
  etkilediğini göstermeyi hedeflerken, ele aldığı tarihsel süreç içinde var olan kültür
  ürünlerini simgeler olarak kullanır.
   
Yükleniyor...