Halimi Çelebi Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 18 Tem 2012 tarihinde açılan konu

  1. Halimi Çelebi Kimdir


    Halimi Çelebi Kısaca Hayatı

    Halimi Çelebi Osmanlı alimlerinin büyüklerinden. Yavuz Sultan Selim Hanın hocasıdır. İsmi Abdülhalîm bin Alidir. Kastamonulu olup, doğum tarihi bilinmemektedir. 1516 H. 922 senesinde Şamda vefat etti.

    Zamânının alimlerinden ilim tahsil etti. Molla Alâeddîn-i Arabînin hizmetlerinde bulunup, ondan ilim öğrendi. Molla Alâeddîn-i Arabînin vefâtından sonra, Arap diyârına gidip, çeşitli ilimleri tahsil etti. Hac vazîfesini yerine getirdikten sonra, İrana gitti ve oranın âlimleriyle sohbetlerde bulundu. Tasavvuf büyüklerinden Şeyh Mahdûmînin hizmet ve sohbetinde bulunup, tasavvufta ilerledi. Daha sonra asıl memleketi olan Kastamonuya döndü. Onun maddî ve mânevî ilimlerdeki üstünlüğünü duyan ve henüz padişah olmamış olan Yavuz Sultan Selim, Trabzondayken Halîmî Çelebiyi kendine hoca edinip, ondan ilim öğrendi ve feyz aldı. Yavuz Sultan Selim ona pekçok iltifât ve ihsânlarda bulundu. Yavuz Sultan Selim Han ile birlikte Mısır Seferine katıldı. Mısır Seferi dönüşünde Şamda vefât etti. Cenaze namazında Yavuz Sultan Selim de bulundu. Orada defn edildi. Nakledilir ki, Yavuz Sultan Selim Han, Anadolu topraklarına ayak basınca, sık sık hocasını hatırlar; Mevlânâ Abdülhalîm ile sefere çıktık, şimdi sâdece onun hâtıralarıyla dönüyoruz. diyerek saygı ile sevgisini dile getirirdi.
     
Yükleniyor...