halk hikayesi ve manzum hikaye arasındaki farklar ve benzerlikler

'Etüt Merkezi' forumunda zamaneanne tarafından 9 Ara 2012 tarihinde açılan konu

 1. halk hikayesi ve manzum hikaye arasındaki farklar ve benzerlikler

  Nazım şeklinde yazılan hikâyelere manzum hikâye denir. Manzum hikâyelerin öykülerden tek farkı şiir biçiminde yazılmış olmalarıdır. Bu tür hikâyelerde didaktik şiir özelliği görülür.

  Özellikleri

  -Manzum hikâyeler edebi metinlerdir.

  -Konu ve özellik bakımından hikâye ile aynı özellikleri gösterirler.
  -Manzum hikâyelerde şair ya bir olayı anlatır ya da bir öğüt verme çabası güder.
  -Manzum hikâyeler genellikle bir çevre tasviriyle başlar, ardından o çevrede bulunan kişiler anlatılır. Daha sonra ise olay anlatılır. Amaç okuyucuya bu bölümde ders veya öğüt vermektir.
  - Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hikâye ile benzer özellikler gösterir.
  -Manzum hikâyeler düşündürücü ve eğiticidir.
  -Manzum hikâyeler birçok bölümden oluşur. İlk bölümde anlatılmak istenen olaydan ve kişilerden bahsedilir. İkinci bölümde ise olaylar anlatılır ve örneklerle tasdik edilir. Üçüncü bölümde ise olay son bulur ve okuyucuya ders vermeyi güden cümleler yer alır.
  -Manzum hikâyede her olay işlenebilir. Sıradan olaylar, sosyal olaylar vs.
  -Manzum hikâyeler dörtlük , beyit, bent şeklinde de yazılabilir.
  -Mensur hikâyeden (düzyazı) hiçbir farkı yoktur. Kişiler, zaman, mekân, olay bu hikâyelerde de vardır. Tek farkı şiirselliktir. Dizelerdir. Kafiye ve rediftir.

  Halk hikayeleri:

  Kaynağını gerçek yaşamdan alan,anlatıya sazın - ezginin eşlik ettiği,ses ve mimiklerin kullanıldığı uzun soluklu anlatım türüdür.

  Halk hikayesinin özellikleri

  Aşıklar tarafından anlatılan manzum ve mensur bölümlerden oluşan sonraki dönemlerde yazıya geçirilen anonim ürünlerdir.

  Aşk ve kahramanlık konuları işlenir.

  hikayelerde olağanüstü özellikler dikkati çeker.

  Hikayelerin yapısı masal ve destanlarda olduğu gibi olay örgüsü,kişiler,zaman ve mekan unsurlarından oluşur.

  -Belirsiz bir zaman ifadesi ve mekan anlatımı söz konusudur.

  -Tarihi bir vakanın olması şart değildir.

  -Nazım-Nesir karışıktır. Zamanla nesir nazıma üstünlük kazanmıştır.

  - Şahısları ve olayların anlatılmasında realist, çizgilere daha çok yer verilmiştir.

  -Kahramanlıktan çok aşk maceraları konunun ağırlığını teşkil etmektedir
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 15 Şub 2017
Yükleniyor...