Halk Şiiri Nedir

'Eğitim Merkezi' forumunda Ezlem tarafından 25 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Halk Şiiri Nedir, özellikleri

  Halk Şiiri Nedir

  Sözlü edebiyat geleneği, Türklerin İslamiyet'i kabulüyle başlayan kültürel değişikliklere uyum sağlamış, özünü kaybetmeden biçim ve içerik bakımından bazı değişikliklerle varlığını sürdürmüştür. Çoğunlukla halkın ortak yaşayışını, beğeni ve değerlerini yansıtan bu geleneğe "halk edebiyatı" adı verilir.

  Halk Şiirinin Özellikleri:

  - İçerik, tema ve şekil yönünden İslamiyet'ten önceki Türk Şiir geleneğiyle benzerlikler gösterir.
  - Halk şiiri geleneğinde eser verenlerin çoğu halkın içinde gelip onların ortak duygularını yansıtmayı amaçlayan, düzenli bir eğitimden almamış kişilerdir. Özellikle anonim halk şiiri ve âşık tarzı halk şiiri, genel olarak ekonomik durumu çok iyi olmayan, hayatın zorluklarıyla mücadele eden, edebiyat estetiğinden çok; ince bir sezgi, duyuş algılama yeteneğine sahip Anadolu insanının zihniyet dünyası etrafında oluşmuştur.
  - Halk şiiri, divan şiirinde olduğu gibi yüce, yüksek ve ideal olmaya değil hayatın gerçeklerine yönelik bir şiirdir. Bu şiirde önemli olan biçim değil "mana"dır. Bu yönüyle soyut unsurlardan çok somut unsurlar, hayali güzellerden çok gerçek güzeller; mitolojik kahramanlar, olağanüstü olay ve olgulardan çok günlük hayatın gerçekleri şiirde işlenir.
  - Sözlü gelenek içinde çoğunlukla da irticalen (doğaçlama, birdenbire ve içinden geldiği gibi söylemek) oluşturulan halk şiiri, sonraki kuşaklara da genellikle sözlü gelenek yoluyla aktarılmıştır.
  - Şairlerin çoğu şiirlerini ilk söylediklerinde yazıya geçirmedikleri için, şiirlerin birçoğu unutulmuş, hafızalarda kaldığı kadarıyla günümüze ulaşmıştır. Günümüzde bu edebiyata ait bir şiirin, Anadolu'nun farklı yörelerinde, farklı varyantlarıyla karşımıza çıkmasının nedeni budur. (Varyant: Bir eserin aslından çok az ayrılan değişik biçimi)
  - Divan şairleri, kendi şiirlerinden beğendiklerini divan adı verilen kitaplarda toplayıp yazıya geçirmişlerdir. Ancak, halk şiiri, yazılan bir şiir olmaktan ziyade söylenen bir şiir olduğu için şairlerin hayattayken kendi şiirlerini bir araya getirip yazıya geçirmeleri pek mümkün olmamıştır. Bu nedenle bu şairlerin şiirleri başkaları tarafından "mecmua" veya "cönk" diye adlandırılan defterlerde toplanmıştır.
  - Zaman zaman Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmışsa da halkın konuşma diliyle oluşturulmuştur. Özellikle anonim halk şiiriyle âşık tarzı halk şiirinde Türkiye Türkçesinin ortak sözcüklerinin yanında ürünlerin dilinde yöresel sözcüklere de rastlanır.
  - Anlatım, içten, canlı ve yalındır. Divan edebiyatındaki kadar edebî sanatlara fazla yer verilmemiştir. Fakat söyleyiş güzelliği yaratmak için kalıplaşmış benzetmelere (mazmunlara) başvurulmuştur. İnci: diş, kalem: kaş, elma: yanak, ok: kirpik, suna: turna; ela göz, yeşil başlı ördek gibi...
  - Şiirlerde, aşk, ayrılık, sevgiliye özlem, doğa güzelliği, ölüm, toplumsal olaylar, kahramanlık, din ve tasavvuf gibi temalar işlenmiştir.
  - Şiirlerin nazım birimi genellikle dörtlüktür.
  - Şiirler, hece ölçüsüyle söylenmiş, en çok 7, 8 ve 11'li kalıplar kullanılmıştır. Divan şiirinden etkilenen bazı şairler aruz ölçüsünü de kullanmıştır. (Âşık Ömer, Kâtibi, Dertli, Gevheri, Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihni gibi)
  - Halk şiirinde ahengi sağlamak için genellikle yarım ve cinası uyak kullanılmıştır. Bazen de sadece redife yer verilmiştir. Halk şiiri geleneğindeki şairler özellikle ölçü ve uyak yönünden divan şairleri kadar titiz değiller, biçim mükemmelliğine önem vermezler. Örneğin 8'li hece ölçüsüyle söylenmiş bir şiirin bazı dizelerinde 7 veya 9 hece bulunması, iki dizesinde tam kafiye bulunan bir dörtlüğün üçüncü dizesinde yarım kafiye kullanılması halk şiirinde zaman zaman karşılaşılan bir durumdur. Biçimle ilgili bu kusurların nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
  - Bazı, şairlerin okur-yazar olmaması, biçim ve uyak konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması,
  - Şairlerin, şiirlerini saz eşliğinde ve hazırlıksız (irticalen) söylemeleri,
  - Kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir.
  - Şairlerin biçim güzelliğini değil, anlam güzelliğini ön planda tutmaları.
  - Koşma, semai, mani, türkü, varsağı, gibi nazım şekilleri kullanılmış, konuları bakımından şiirler, güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt, nefes, ilahi, sathiye gibi isimler almıştır. İşledikleri konuya göre adlandırılan bu ürünler halk şiiri nazım türlerini meydana getirmiştir.
  - Şiirler çoğu zaman müzikle iç içedir, belli bir ezgiyle söylenir.

  halk şiiri örnekleri

  Aşık Veysel

  Yel estikçe dalgalanır dalları
  Türlü türlü seda verir ağaçlar
  Tertip olmuş kuğu gibi dilleri
  Türlü türlü seda verir ağaçlar

  Bahar gelir yaprak açar yaz olur
  Aşka düşen ateş olur köz olur
  Kaval olur keman olur saz olur
  Türlü türlü seda verir ağaçlar

  Yel değdikçe ince dallar ses verir
  Yeşil yaprak etrafına sus verir
  Aşılarsan meyvesini has verir
  Türlü türlü seda verir ağaçlar

  Balta gelir yalağından yadeder
  Usta gelir keman yapar ud eder
  Yanık sesli kaval ne feryadeder
  Türlü türlü seda verir ağaçlar

  Davul olur gümbür gümbür gümüler
  Zurna olur ince sesle ininler
  Gıranata derdlerimi yeniler
  Türlü türlü seda verir ağaçlar

  Kalem olup her lisanda okuyor
  Ana sesi ciğerimi yakıyor
  Dallarda çeşitli kuş şakıyor
  Türlü türlü seda verir ağaçlar  Aşık sefai

  Beni böyle deli eden
  Yarin açı sözü imiş
  Sırat sırat dedikleri
  Bir çift ela gözü imiş

  Özümüz var özden öte
  Sözümüz var sözden öte
  Ötelerin ötesinde
  Gözümüz var gözden öte

  Ataş saranda her yanı
  Canana vermişim canı
  Bu garibinin kabristanı
  Ayagının izi imiş

  Özümüz var özden öte
  Sözümüz var sözden öte
  Ötelerin ötesinde
  Gözümüz var gözden öte

  Sefaiyem bismillahım
  Hem ezelim Hem ervahım
  Kıblegahım Secde gahım
  Yarin ela gözü imiş

  Özümüz var özden öte
  Sözümüz var sözden öte
  Ötelerin ötesinde
  Gözümüz var gözden öte

  Bayburtlu zihni

  Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş
  Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı
  Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş
  Sakiler meclisten çekmiş ayağı

  Aşık Ömer

  Ey şahin bakışlı yükseğe bakma
  İndirirler seni kola bir zaman
  Sadık âşıkları odlara yakma
  Hiç lûtfun olur mu kula bir zaman

  Âşıka ettiğin başka fen gibi
  Hiç görmedim kalbi âhen sen gibi
  Seni aşk oduna yaka ben gibi
  Açılan güllerin sola bir zaman

  Bir âhu gözlüye gönül veresin
  Bakmaya pâyine yüzler süresin
  Ettiğin işlere pişman olasın
  Herkes ettiğini bula bir zaman

  Aşık Ömer eydür ey perî-resmim
  Eğrilmiş hilâle döndürdün cismim
  Şimdi âr edersin anmağa ismim
  Hatırından çıkmaz ola bir zaman

  Aşık Kerem

  Çiçekler İçinde Menevşe Baştır
  Güzeli Gösteren Göz İle Kaştır
  Gurbete Gidiyom Mektup Ulaştır
  Mektup İle Konuşalım Bir Zeman

  Şu Dünyada Üç Nesneden Korkarım
  Biri Gurbet Bir Ayrılık Bir Ölüm
  Hiç Birinden Hasta Gönül Şen Değil
  Biri Gurbet Bir Ayrılık Bir Ölüm

  Kerem Derki Dağ Üstüne Dağ Olmaz
  Ah Çekenin Yüreğinde Yağ Olmaz
  Elin Kızı Gelip Sana Yar Olamaz
  Varıp Kapısına Kul Olmayınca


  Karacaoğlan

  Vara vara vardım ol kara taşa
  Hasret ettin beni kavim kardaşa
  Sebep ne gözden akan kanlı yaşa
  Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm

  Karac'oğlan der ki kondum göçülmez
  Acıdır ecel şerbeti içilmez
  Üç derdim var birbirinden seçilmez
  Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 16 Mar 2013
Yükleniyor...