Hamilelik Hakları Nelerdir

'Sosyal Konular' forumunda Masal tarafından 12 Eyl 2012 tarihinde açılan konu

 1. Hamile Kadınların Hakları Nelerdir


  Hamile Bayanların Çalışma Hayatındaki Hakları Nelerdir


  Çalışan kadınlar, yasalar çerçevesinde hamile kadınlara ve annelere tanınann- haklar pek fazla bilinmediği için kendilerine tanınan hakları talep etmiyorlar. Tüm bunların yanında da boş yere geleceklerine dair endişeleniyorlar

  Hamilelik ve annellik süreci, çalışan kadınların kariyerlerinde kimi zaman bir dönüm noktası anlamına gelmekte. Bu yüzden de kadınlar, iş yaşamlarına bir süreliğine de olsa ara vermek istemediklerinden hamileliği mümkün olduğunca ertelemeye çalışıyorlar. Çünkü hamilelik döneminde işe ara vermek, hem maddi anlamda aile bütçesine zarar vermekte, hem de kadının tekrar iş yaşamına dönmek istediğinde bir süre işsiz kalıp iş aramasına neden olmakta.

  Ayrıca bir süre sonra işe dönmek isteyen kadının bebeğinin bakımı da bir başka sorun olarak belirmekte.

  Sigortalı kadın çalışanın hamileliği ve analık halinde İş Kanunu ve SSGSS Kanunundan kaynaklanan bir takım hakları bulunuyor.

  Doğum Öncesi Hakları

  Hamilelik süresince periyodik kontrol için ücretli izin alma hakkı bulunuyor.

  Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılmaksızın daha hafif işlerde çalıştırılmasını talep edebiliyor.

  Doğum izni


  Çalışan hamile bir kadının doğum öncesinde ve sonrasında sekizer hafta süre ile toplam onaltı hafta ücretsiz izin alma hakkı bulunuyor. İkiz veya daha fazla gebelik halinde doğum öncesi izin on hafta kullanılabiliyor. Ücretsiz doğum izni işverenin yetkisinde olmayıp hamile işçinin haber vermesi yeterli bulunuyor. Hekim raporu hamile kadın işçinin doğum öncesi iznini daha az süre ile kullanıp eksik kullandığı bu süreleri doğum sonrası iznine ilave etmek istediği durumlarda gerekiyor.

  Sigortalı kadının talebi ve hekimin de uygun görmesi durumunda doğum öncesi iznini doğuma üç hafta kalıncaya kadar erteleyebiliyor ve iznin kullanılamayan en fazla beş haftalık kısmı doğum sonrasına eklenebiliyor.

  Ancak doğumun hesaplanan tarihe göre daha erken gerçekleştiği durumlarda kullanılmayan doğum öncesi izin süreleri doğum sonrası izne ilave edilemeyerek yanmış oluyor.

  Geçici işgöremezlik ödeneği hakkı

  Doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla kadın çalışan doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler de dâhil olmak üzere ücretsiz doğum izni kullandığı sürelerde SGKdan geçici işgöremezlik ödeneği alma hakkına sahip bulunuyor. Bu ödeneği alabilmek için yatarak tedavi şartı aranmıyor.

  Sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisi oluyor.

  Verilen ödeneğe esas günlük kazanç, doğumun olduğu tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde prime esas kazançlar toplamının bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanıyor.

  Doğum sonrası hakları


  Çocuğunun bir yaşını doldurmasına kadar kendisinin istediği saatlerde kullanmak ve çalışma saatlerinden sayılmak üzere günde bir buçuk saat süreyle süt izni alabiliyor.

  Kadın işçinin isteği halinde doğum sonrası izninin bittiği tarihten itibaren 6 aya kadar ücretsiz alabiliyor.

  Kadın işçi gerek bu süreler için gerekse doğum nedeniyle çalışma yaşamına ara vermesi halinde çalışmadan ve prim ödemeden geçirdiği bu sürelerin her doğum için çocuğun da yaşaması şartıyla en fazla iki yıl kadarını borçlanma hakkına sahip bulunuyor.

  Süt parası

  Her çocuk için yaşaması koşuluyla doğum tarihinde geçerli olan ve SGKca belirlenip Bakanlıkça onaylanan tarife üzerinden SGK tarafından emzirme ödeneği (Süt parası) verilmesi gerekiyor.

  4/a sigortalısı kadına doğum yapması nedeniyle emzirme ödeneği verilebilmesi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması şart.
   
Yükleniyor...