hangi dava hangi mahkemede açılır

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 20 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. AİLE MAHKEMESİ nin belli başlı görevleri
  Nişanlanma, nişanlanmanın feshi, evlenme, boşanma, ayrılık, mal rejimleri, velayet, yabancı mahkemeler tarafından verilmiş olan ve Türkiyede aile mahkemesinin görevine giren yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi.

  Vesayet makamı, Sulh Hukuk mahkemesi; denetim makamı ise Asliye Hukuk mahkemesidir. Devlet vesayet dairelerinin kusurlu davranışlarından doğan zararlardan doğrudan doğruya sorumlu iken, vasi, kayyım ve yasal danışmanın vereceği zararlardan ikinci derecede sorumludur.

  Asliye Hukuk mahkemesi, kişilerin kısıtlanması ve kazai rüşt kararlarını verirken; Sulh Hukuk mahkemesi ise, vasi atar ve kısıtlılığı kaldırır.

  Vesayet altındaki kişinin ikametgahı ilgili Sulh Hukuk mahkemesinin bulunduğu yerdir.

  İsmin değiştirilmesi Asliye hukuk mahkemesinden istenebilir.

  Sulh Hukuk mahkemesi, giderlere katılmayan eşin borçlularına talep üzerine ödemeyi diğer eşe yapmalarını kararlaştırabilir.

  SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ:1) Değeri 5.490YTLyi(?) geçmeyen davalar,2) izalei şuyu( bu davadan feragat ve kabul mümkün değildir), 3)taşınır ve taşınmaz ayrımı olmadan yalnızca zilyetliği koruyan davalar, 4) kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,5) kira sözleşmesine dayanan tahliye davaları ile bu davalarla birlikte açılan, kira alacağı ve tazminat davaları ile bu davalara karşı açılacak olan davalar, 6)tevdii mahalli tayini.

  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ
  1) Şahıs varlığına ilişkin davalar, 2) kamulaştırmaya ilişkin (bedel itirazı) bazı davalar, 3) vakıflara ilişkin davalar


  GÖREV İTİRAZI
  Gerek ilk derece gerekse Yargıtay aşamasında iken her zaman ileri sürülebilir ve resen dikkate alınır. Mahkeme görevsizlik kararında görevli mahkemeyi de belirleyip, davanın bu mahkemeye gönderilmesine karar verir, ancak kendisi göndermez. İdare hukukundan farklı olarak buradaki görevsizlik kararı, nihai karardır.

  Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler

  Dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilebilmesi ve davaya görevli mahkemede devam edilebilmesi için davacının, görevsizlik kararına karşı temyiz süresinin ( sulh 8 (izalei şuyu 10), asliye hukuk, aile, ticarette 15, iş 8(tefhimden itibaren), )sona erdiği veya Yargıtayın onama kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde görevli mahkemeye başvurarak davalıya tebliğ yapılması gerekir. Aksi halde, dava açılmamış sayılır.

  Görevsizlik kararı temyiz edilmeksizin kesinleşmişse, diğer mahkeme de görevsizlik kararı verebilir. Bu takdirde olumsuz görev uyuşmazlığı çıkar. Bunu Yargıtay çözer. Temyiz edilerek kesinleşmişse bu davaya bakmak zorundadır.

  Ancak 10 günlük süre kaçırıldıktan sonra dava açılırsa, bu yeni bir dava sayılır. Ancak dava görevsiz mahkemede iken zamanaşımına uğrarsa, 10 günlük sürenin bitiminden sonra 60 günlük bir ek süre kazanır. Bu süre içinde yeni bir dava açılabilir.

  Alıntıdır
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 21 May 2014