hava kirliliği ile ilgili konular

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 24 Ağu 2011 tarihinde açılan konu

 1. hava kirliliği ile ilgili konular

  Hava kirliliği, Su kirliliği, Toprak kirliliği, Gürültü kirliliğidir.

  1972 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu “çevre bilincinin derinleştirilmesi bakımından insanlığın çevrenin korunması ve geliştirilmesi yönünde ilgilerini belirlemek için dünya çapında faaliyette bulunmak” için 5 haziran günü “Dünya Çevre Günü” olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle her yıl 5 Haziran’ da bütün dünyada çevre bilincini geliştirmek için okullarda özel eğitim programları resmi geçitler, özel temizlik kampanyaları, ağaç dikme etkinlikleri yapılmaktadır. Gönüllüler geri dönüşümlü kağıt kullanım ı için kampanyalarının yanında, işyeri ve politik gruplara etkinliklerini artırmak için çalışılmaktadırlar. Yurdumuzda da çevre ile ilgili birçok resmi ve gönüllü kurum ve kuruluş faaliyet göstermektedir. Okullarda kurulan veya kurulması düşünülen “Çevre Kolları”nda gönüllü birer çevre kuruluşu sayabiliriz. Konumuz hava kirliliği olduğu için, hava kirliliği ile ilgili bilgileri kısaca şu şekilde sıralayabiliriz.  II. HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR, KAYNAKLARI NELERDİR?

  İnsanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için oksijene ihtiyacı vardır. İnsanoğlu oksijeni solunum yoluyla havadan alır. Bir insan yaklaşık olarak açlığa 60 gün, susuzluğa 6 gün dayanırken havasızlığa 6 dakika bile dayanamamaktadır. Bin insan yaklaşık olarak günde 12.240 litre hava solumaktadır. Temiz hava içerisinde %78 azot, %21 oksijen ve %1 oranında da diğer gaz, toz, su buharı gibi maddeler bulunmaktadır. Bu oranlara havanın doğal bileşenleri denilmektedir. İşte bu oranların bozulması, yani doğal hava bileşenlerinin oranlarının değişmesi sonucu havada yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı yaşamına ve ekolojik dengeye zararlı olabilecek yoğunluk ve sürede bulunması hava kirlenmesine neden olmaktadır.

  Hava kirliliğine neden olan kirleticiler yani is, kurum, kül, kimyasal toz ve gazlar ne kadar çok havaya karışırlarsa hava kirliliği o oranda artar. Bu durum insan ve çevre sağlığında o oranda olumsuz etkilemektedir. Bu etkiler kışın rüzgarın hafif ve havanın nemli olduğu günlerde daha çok artmaktadır. Peki hava kirlenmesine neden olan kaynaklar nelerdir ? diye sorulduğunda, bu kaynakları;

  A)Doğal kaynaklar,

  B)Yapay kaynaklar, olmak üzere iki grupta toplayabiliriz.

  A) DOĞAL KAYNAKLAR

  Hava kirlenmesine neden olan doğal kaynaklara örnek olarak;

  a)Yanardağ-Volkan faaliyetleri,

  b)Orman yangınları,

  c)Açık arazideki hayvan ve bitki örtülerinin bozulması v.s.

  B) YAPAY KAYNAKLAR

  Hava kirliliğine neden olan yapay kaynaklar, insanların faaliyetleri sonucu oluşan kaynaklardır. Bunlar;

  a)Isıtma amacıyla konutlarda yakıt kullanım,

  b)Sanayi faaliyetleri,

  c)Ulaşımda motorlu karayolu taşıtlarının kullanımı yanı trafiktir.

  Bu yazıda, doğal kaynakların hava kirliliği üzerine etkileri ele alınmayacaktır. Yapay kaynakların yani insanoğlu tarafından gösterilen faaliyetlerin hava kirliliğine etkileri ve alınması gereken önlemler anlatılmaya çalışılacaktır.


  Hava Krililiğinin Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir?

  Hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden olan fosil yakıtlar olabildiğince az kullanılmalı. Bunun yerine doğalgaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji vb. enerjilerin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
  Karayolu taşımacılığı yerine demiryolu ve deniz taşımacılığına ağırlık verilmelidir.Büyük kentlerde toplu taşıma hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Böylece otomobil egzoslarının neden oılduğu kirlilik azaltılabilir.
  Sanayi kuruluşlarının atıklarını havaya vermeleri önlenmelidir.
  Yeşil alanlar arttırılmalı, orman yangınları önlenmelidir.
  Ozon tabakasına zarar veren maddeler kullanılmamalıdır.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 7 Tem 2014
Yükleniyor...