Hava Kirliliğinin Doğaya Etkisi

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Sitem tarafından 9 Tem 2011 tarihinde açılan konu

 1. Hava Kirliliğinin Doğaya Etkisi nedir
  Hava Kirliliğinin çevreye Etkisi
  Hava Kirliliğinin Doğaya verdiği zararlar

  Hava Kirliliğinin Doğaya Etkisi


  Su Üzerine Etkileri
  Yüzeysel su kirliliğini, yeraltısuyu kirliliğinden ayrı tutmak mümkün değildir.Yağmur suyu yeryüzüne indiği andan itibaren kirlilik yükünde ani bir artış olur. Organik ve anorganik partiküller, hayvansal ve bitkisel atıklar, doğal ve yapay gübreler, pestisidler, mikroorganizmalar su ve yeraltı suyunun kirlenmesine neden olurlar. Yeraltı suyunun kirlenmesinin en büyük nedeni evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan alıcı ortamlara verilmesidir.
  Katı, sıvı ve gaz atıklar alıcı ortama verildikten sonra, iklim durumuna, toprağın yapısına, topografya yapısına, atığın cinsine ve zamana bağlı olarak yeraltı sularına taşınırlar. Zirai mücadele ilaçlarının da aşırı ve bilinçsiz kullanımı büyük bir sorundur. Evsel atıkların doğrudan toprağa verilmesi sonucu, özellikle kanalizasyon sistemlerinin olmadığı yerlerde fosseptik çukurlardan sızan sular yeraltısuyuna taşınmaktadır. Mikroorganizmalar, yeraltısuyuna taşınım sırasında doğal olarak temizlenmeye uğrar. Ancak deterjan gibi parçalanmaya karşı dayanıklı bileşikler yeraltısuyuna ulaşarak içme suyu açısından sorun yaratabilmektedir. Çöplerin açık alanlarda depolanması ve kirliliği azaltıcı faaliyetlerin uygulanmaya konmaması önemli sorunlara neden olmaktadır.

  Toprak Üzerine Etkileri
  SO2 ‘nin bitkilere olan bu doğru etkisinden başka, yöredeki yağışların ve bağıl nemin fazlalığı da topraktaki asitleşmeyi arttırıcı, bazlarda fakirleştirici ve mikrobiyolojik aktiviteyi yok edici bir etkide bulunarak, dolaylı olarak bitkilerin direncinin azalmasına neden olur. Bu direnç zayıfladığında zararlı böcek ve mantarların üremesi için gerekli ortamı oluşturur.
  Bu böcek ve mantarlar bitki örtüsünü ve kalitesini giderek yok ederler.Ayrıca; SO2 nin asit yağmuru şeklinde toprağa geçmesi ve toprağın kimyasal yapısının zamanla değişmesi,Termik santrallerinin baca küllerinin kül yağmuru olarak toprağa yağması ve toprağın fiziksel ve kimyasal yapısının zamanla değişmesi,Asit yağmurları sonucu ormanların kuruması ve bu alanlardaki topraklarda su erozyonunun hızlanması gibi etkileri görülmektedir.

  İklime Etkileri:
  Hava kirliliğinin iklime etkisi, birisi yerel diğeri global düzeyde olmak üzere iki ölçekte olmaktadır. Yerel düzeyde, yerleşim alanlarında bulunan kirleticiler yüzeye ulaşan güneş ışınlarını yansıtmakta, dağıtmakta ve az da olsa absorbe etmektedir. Bu olayların, yerleşim alanlarında bazı meteorolojik farklılaşmalara sebep olmaları beklenir. Ancak, yerleşim alanları yerkürenin çok küçük bir kısmını me
   
Yükleniyor...