Hayvanlar Neden yaratıldı

'Eğitim Merkezi' forumunda Wish tarafından 16 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Hayvanların yaratılışı hakkında bilgi
  Hayvanlar niçin yaratıldı  Allahü teâlâ, sayısız hayvan yarattı Bir kısmının zararından emin olmak, bir kısmının da insanlara itaat etmesi için, onlara akıl vermedi Mesela bir çocuk, bir koyun sürüsünü güdebilir

  Et yiyen hayvanların kolay avlanabilmeleri için, onlara sıçrama kabiliyeti, parçalayıcı dişler ve pençe ihsan etti Av veya polis köpeğini insanların menfaatine uygun kabiliyette yarattı Bazı hayvanları binmeye ve yük taşımaya elverişli, bazılarının etinden, sütünden, derisinden, yününden, yumurtasından, kemiğinden, dişlerinden istifade edilecek özellikte yarattı Nesillerini devam ettirebilmeleri için her hayvanın cinsine göre en uygun şekilde üreme organlarını da yarattı

  Fil, hortumu sayesinde yerden bir şey alıp ağzına götürür Filin hortumu su içmeye mahsus bir kap, yiyeceklerini toplayıcı bir el, nefes alacak bir burun, sırtına yük yükleyecek bir kol, ağırlık kaldırıcı bir vinçtir Allahü teâlâ, fili binicilerinin faydalanacağı bir vasıta olarak yaratmış, ayrıca özel anlayış kabiliyeti de vermiştir Bu sayede ehlileştirilip yük taşır ve harpte kullanılır

  Zürefa, yüksek yaylalarda, kayalık, ağaçlık yerlerde yaşar Cenab-ı Hakkın kendisine ihsan ettiği uzun boynu sayesinde diğer hayvanların yetişemediği, çıkamadığı yüksek yerlerdeki otlardan, ağaçların tepesinden rızkını temin eder

  Balık suda yaşar Allahü teâlâ, balıkların suda kolayca gidebilmeleri için yüzgeçler yaratmıştır Suda boğulup ölmemeleri için akciğer yaratmamıştır Su içindeki oksijeni alabilecek solungaçlar yarattı Balığın ayağı olmadığı halde suda çok süratli hareket edebiliyor Deniz üzerinde uçan kanatlı balıklar da vardır Mürekkep balığı tehlikeyi sezdiği zaman, derhal bir boya ifraz ederek görünmez olur, nereye gittiği anlaşılamaz

  Bukalemun, hareket kabiliyeti az olduğu için düşmanlarından kaçamaz Fakat Allahü teâlâ buna renk değiştirme hususiyeti vermiştir Çevreye kolaylıkla uyar Kırmızı, yeşil veya sarı renge bürünebilir Bulunduğu yerin rengine uyarak, kamufle olur, düşmanlarından korunabilir Gözleri her tarafa dönebilecek şekilde yaratılmıştır Bir gözüyle karşısına bakarken, öteki gözüyle de arkasını görebilir Öyle ki, avını veya düşmanını başını çevirmeden görebilir Vücudunun uzunluğu kadar dili vardır Arkasındaki avına kolayca ulaşabilir, dilini bir ok gibi fırlatır Dilinin ucu yapışkan olduğundan avını hemen yakalar Dilin ucundaki yapışkan kısma isabet eden avın kurtulma ihtimali yoktur Her hayvana rızkını ve düşmanı için silahını yaratan Allahü teâlânın kudreti sonsuzdur

  Karınca, topladığı tanelerin yerdeki nem sebebiyle yeşerip bitmemesi için taneleri parçalar Islanan tanelerin çürüyüp bozulmaması için de dışarı çıkarıp kurutur Sellerin zarar vermemesi için yuvasını yüksek yere yapar Allahü teâlâ, cemiyet halinde yaşamayı, yardımlaşmayı, kış için azık toplamayı karıncaya ilham etmiştir Bu ilhamı veren cenab-ı Hakkın şanı çok yücedir

  Arı da cemiyet halinde yaşar Her grup kendisine bir başkan seçer Eğer ikinci bir başkan çıkarsa onu öldürürler Arı dışkılarını balın içine koymaz Dışarıya bırakır Uzak yerlere gidip dolaştıktan sonra şaşırmadan kovanını bulur Balın imalini, yapısını, faydalarını, bal mumunu, peteklerin altıgen şeklinde yapılışını anlatmak için kitap yazmak gerekir Akılları durdurucu duyguları arıya ilham eden Allahü teâlânın hikmetlerini anlamak ve anlatmak mümkün müdür?

  Karasinek, altı ayaklı olarak yaratılmıştır Dördü ile yürür, ikisi yedektir Yürüdüğü ayakları çamurlanırsa yedek ayakları ile bunları silip kurular

  Örümcek, yuvasını yapmak ve avına tuzak kurmak için ağ deposu ile yaratılmıştır Kurduğu ağ, sineklerin ve bazı böceklerin ayaklarına takılır Örümcek, tuzağa yakalanan haşereyi, sıvı bir madde ile etrafını sararak, her an taze yiyebilmek için onu konserve haline getirir Acıkınca biraz yer, sonra yediği yeri mumyalar Bütün bu işleri örümceğe ilham eden Allahü teâlânın kudreti sonsuzdur

  İpekböceği gibi hangi modern fabrika, ağaç yaprağından sağlam kumaş imal edebilir? İpekböceğine dut yaprağı yemesini, ondan ipek imal etmesini ilham eden Allahü teâlâ, insanların istifadeleri için neler yaratıyor İpekböceği, zamanla kelebek olur Eğer kurt [larva] halinde kalsalardı, üremeleri mümkün olmazdı Bunlar tesadüf mü?

  Ayaksız yürüyen yılan, su içer, inek de su içer Aynı su, birinde zehir, birinde süt olur Kaplumbağa tehlike görünce büzülüp taş haline gelir, kirpi de keven dikeni gibi büzülür Ateş böceği ışık saçar

  Tahtakurusu, kan emmek için duyargasının ısı ve koku alma yolu ile kan emeceği insanı tanır Çünkü böceğin duyargası hassas bir antendir Bununla, hafif bir ısının yol açtığı hava dalgasını fark eder Kanını sevdiği bir insanın etrafına birkaç sıra kanını sevmediği kişilerden barikat kurulsa, tahtakurusu hepsini geçip kanını sevdiği insana gelir Kiminden kaçar kimine koşar Küçücük böceği böyle bir hisle yaratan Allahü teâlânın kudreti sonsuzdur

  Çölün şartlarına en uygun hayvan
  Her hayvan ve her vasıta çöldeki kuma batmadan kolaylıkla gidemez Çölde her zaman su bulmak güçtür Kavurucu sıcaklar su kaybına, terlemeye sebep olur Allahü teâlâ, çölün şartlarına uygun bir hayvan yaratmıştır Bu acaip hayvan devedir Ayaklarının tabanı yastık gibi yumuşak olduğundan, diğer hayvanların aksine kuma batmaz

  Deve, uzun müddet yiyip içmeden yaşayabilen bir hayvandır Çölde aç kalan deve, vücudundaki yağları yakarak lüzumlu gıdasını temin eder Hörgücü yağ deposudur Uzun çöl yolculuğunda yedek gıda deposu olan hörgücünün yavaş yavaş azaldığı görülür Böylece kendi kendini besleyebildiği için açlık deve için bir mesele sayılmaz

  Devenin, ikinci mühim hususiyeti de susuz yaşayabilmesidir Kızgın kumlar üzerinde ağır yükün altında bir hafta su içmeden yol alabilir Bu şaşılacak bir özelliktir

  Devenin yağ deposu olan hörgücü aynı zamanda bir su kaynağıdır Bilim adamlarının aklının alamadığı kimyevi hadiseler neticesinde, hörgüçteki yağ suya da dönmektedir Yağ, hem gıda, hem de su ihtiyacını karşılamaktadır

  Nemli bir yere çöken deve, ihtiyacı olan suyu, yerin neminden alır Tüyleri, güneşin sıcaklığını yansıtabildiğinden, sıcağın yakıcı tesirinden korunarak su ihtiyacı hissetmez Devenin başka bir özelliği de, vücuttaki suyun kaybolmaması için hemen hemen hiç terlemeyecek şekilde, kum fırtınasında kumların burnuna kaçmaması için burnu hemen kapanacak şekilde yaratılmıştır

  Otlarken dilini çıkarmadığı için su kaybı daha az olur Az idrar çıkarır İdrardaki ürenin çoğu yeniden protein yapılarak hem gıda, hem de su kazanmak için karaciğerinden geçer Bütün bunları yaratan Allahü teâlânın kudreti sonsuzdur

  Kendilerine mahsus silahları var
  Her hayvan neslini devam ettirecek şekilde yaratılmıştır Düşmandan korunacak, avını yakalayacak silahı vardır Mesela bir cins çekirge düşmanı saldırınca, çok kötü kokulu ve zehirli köpük fışkırtır Düşmanı saldırmaktan vazgeçmek zorunda kalır Bir cins hamamböceği de, düşmanına karşı çok sıcak bir sıvı fışkırtır

  Memeli hayvanlar içinde uçabilen tek hayvan yarasadır Ses dalgalarına karşı muazzam hassastır 200 bin frekanslı sesleri rahatlıkla duyar Halbuki insan, azami 20 bin titreşimi ses olarak duyar Karanlık gecede rahatlıkla bir yere çarpmadan uçar Uçarken, kanat çırparken insanların duyamayacağı yüksek frekanslı sesler çıkarır Bu sesler bir cisme çarpınca hemen yarasaya geri akseder Yarasa bu cisimlerin hareketli veya sabit olduğunu anlar Ona göre vaziyet alır Bu sayede avını yakalar, düşmanından kaçar

  Yarasa, dinlenirken baş aşağı durur Kanatları ile vücudunu öyle örter ki, yağan yağmurlar kanatları üzerinden aşağı akarak vücudu ıslatmaktan korur Kapalı yerlerde de tavana yapışıp baş aşağı durur
  Yarasa, bazı hayvanlar gibi, kışlık yiyeceği koyacak yer bulamaz Kışın aç kalmamak için Allahü teâlâ bu çeşit hayvanlara kış uykusu ihsan etmiştir Yarasa, kış uykusu esnasında vücudundaki yağı azar azar tüketir Yağ tabakası aynı zamanda hayvanın üşümemesini sağlar

  Yarasanın bir kısmı sivri sinek ve mahsule zarar veren böcekleri yer Bir kısmının gübresinden istifade edilir Gübresi ziraat dışında, barut yapmak için güherçile imalinde kullanılır Her hayvanın yaşaması için çeşitli imkanlar yaratan ve hayvanlardan çeşitli şekilde istifade sağlayan hikmet sahibi Rabbimize hamd olsun!

  Kuşlardaki ilginç özellikler
  Allahü teâlâ, her kuşun kolayca uçabilmesi, gıdasını toplayabilmesi, soğuktan, sıcaktan korunması, kendini savunması ve üremesi için muhtaç olduğu her şeyi en uygun şekilde yaratmıştır Mesela, yerde yürüyebilmesi, uçuş için yerden yukarıya yükselmesine ve yere konmasına yardımcı olması için kuşları iki ayaklı yaratmıştır

  Fazla soğuk ve sıcaktan etkilenmemesi için kuşun vücudunu tüylerle kaplı olarak, ayak derilerini de kalın ve dayanıklı olarak yaratmıştır Kuşların ayak derileri de tüylü olarak yaratılsaydı, çamura girince çamur tüylere yapışıp uçuşa mani olurlardı Uçuş esnasında tüylerin kolay kopup kuşların çıplak kalmamaları için deriye çok sağlam raptetmiştir Bunun gibi, yağmurdan etkilenmeyecek biçimde tüyleri kaygan bir özellikte yaratmıştır

  Kuşlardaki kanatların hikmetini düşünmeye çalışmalıdır! Kalın tüyleri tutan kemiğimsi çubuk olmasaydı, tüyleri bütün vücutta kıl gibi bitseydi, rüzgara karşı mukabele edemezdi Tüyleri tutan çubuk kalın olduğu halde içi boş olduğundan uçuşa mani değildir İçi boş olduğu için de kolay kolay kırılmaz

  Leylek gibi uzun ayaklı kuşların suda kolayca gıdalarını almalarını sağlamak için boyun ve gagalarını da uzun yaratmıştır Ayaklar uzun olduğu halde boynu kısa olsaydı veya ayakları kısa olduğu halde boynu uzun olsaydı gıdalanmaları mümkün olmayacak kadar zor olurdu Mesela gagası kısa olsaydı, su içinde boğulabilirdi

  Allahü teâlâ, her cins kuşa, beslenmelerine uygun şekilde gaga yaratmıştır Gaga, keskin olduğu için bıçak vazifesini görür Gaga ile parçalanıp yenen şeyler, karındaki yüksek ısı sayesinde gayet ufak olarak öğütülür, böylece dişlere lüzum kalmaz

  Cenab-ı Hak, kuşların üremesini yumurta ile yarattı Eğer yavrusunu karnında yaratmış olsaydı, bu hâl, kuşun uçmasına mani olurdu Kuluçka müddeti boyunca yumurtaların üzerinde yatması kuşa ilham olunmuştur Güvercinler, kuluçkadaki yumurtalar soğuyup bozulmasın diye biri çıktığı zaman diğeri ona vekalet ederek kuluçka müddetince nöbetleşe yumurtalar üzerinde yatıyorlar Sanki bu tedbir kalkınca yumurtaların bozulacağı kendilerine öğretilmiştir Kuşlara bunları kim öğretmiştir? Bütün bunlar tesadüfi şeyler değildir Cenab-ı Hakkın kudretinin tezahürüdür

  Leylekler, Anadolu dan kalkıp Afrika ya göç ediyorlar Göç sadece leylekler arasında değil, başka kuşlar arasında da meydana gelmektedir Turna ve kırlangıç gibi Amerika da ötleğen denilen kuşları, Kanada daki yazlık yuvasını terk ederek, dağ, orman ve nehirler aşarak 4-5 bin kmlik bir seyahatten sonra Güney Amerika daki kışlıklarına ulaşırlar Üç gün, geceli gündüzlü hiç durmadan kafile halinde uçarlar

  Göçmen kuşlar, uygun rüzgarlar bulabilmek için yerden 6 km yukarılara kadar çıkarlar Yiyecek bulmak ve soğuktan korunmak için göç ederler Seyahate çıkmadan önce vücutlarına yağ depo ederler Yağın, aynı miktardaki protein ve karbonhidrata göre iki misli enerjiye sahip olması, kuşlar için en iyi bir yakıt olmasına sebeptir Kuşlar, eski yuvalarını bulmak için Güneşi pusula olarak kullanırlar Sisli ve bulutlu havalarda ise, yerin manyetik sahasını, geceleri ise yıldızları pusula olarak kullanırlar İnsanlar frekansı 16000den az olan sesleri işitemediği halde, kuşlar rahatça işitebildikleri için yollarını kolayca bulabiliyorlar

  İnsanlar, mevcut olan yerçekimi kanununu 17 asırda öğrenmişken, kuşların, asırlardan beri yerin manyetik alanıyla çekim gücü arasındaki açıyı ölçerek yönlerini tayin etmeleri bir tesadüf olamaz Kâinatta tesadüflere yer yoktur Her şey kudret sahibi Yüce Rabbimizin yaratmasıyla meydana gelmektedir.
   
Yükleniyor...