Hayvanlarda Üreme

'Ders notları' forumunda Blue tarafından 21 Kas 2009 tarihinde açılan konu

 1. Hayvanlarda Üreme Nasıl Olur?
  Hayvanlarda Üreme Sistemi
  HAYVANLARDA ÜREME
  Üreme sistemi+boşaltım sistemi ürogenital sistem adını alır. Erkekegamete sperm(n)i dişi gamete yumurta(n) adı verilir.

  Hayvanlarda üç şekilde üreme-gelişme görülür:

  1.Vivipar:İç döllenme ve iç gelişme yapan canlılardır (memeliler)

  2.Ovipar:İç döllenme yaparlar fakat gelişme kabuklu yumurta içerisinde olur. (kuşlar, bazı sürüngenler)

  3.Ovovivipar:Gelişme ana vücudunda ve yumurta içerisinde olur. Belli bir süre sonra canlı yumurtayı ve ana vücudunu terk eder ve doğuyormuş gibi gözükür. (bazı sürüngenler ve bazı balıklar)

  İç döllenme:Kara hayvanlarında görülür. Döllenme dişinin vücudu içinde olur. Bu nedenle az sayıdaki üreme hücresi tür sürekliliği için yeterlidir. Bazı canlılar suda yaşamalarına karşın, yavru sayısını koruyabilmek için iç döllenme yapabilirler (köpek balığı, lepistes)

  Başkalaşım(metamorfoz):Çok yumurta oluşturan bazı canlılarda yumurta içindeki besin maddesi (vitellüs) çok az olduğundan embriyo gelişimini tamamlamadan yumuırta larva halinde çıkar, dışarıda gelişerek ergin birey halini alır. Bu olaya metamorfoz denir. Kurbağalarda görülür.

  Balık ve kurbağalarda üreme: Dış döllenme görülür, yumurtalarında kabuk oluşmaz. Dişilerde yumurtalıkta oluşan Müller kanalı yardımıyla kloak tan dışarı atılır. Erkeklerde ise testislerde oluşan spermler Wolf kanalı yardımı ile kloaktan dışarı atılır. Wolf kanalı,hem spermleri hem de boşaltım maddelerini taşır.

  Sürüngen ve kuşlarda üreme:İç döllenme dış gelişme görülür. Embriyo gelişimini yumurta içinde tamamlar. Bazı yılan türlerinde faklılık görülebilir. Erkeklerde wolf kanalı yalnız spermleri taşır. Boşaltım maddeleri ise ayrı bir kanal ile kloak tan dışarı atılır.

  Sürüngen ve kuş yumurtasındaki embriyonik örtüler:

  1.Kabuk:Yumurtayı kuraklığa, bakterilere karşı korur.O2 ve CO2 alışverişini sağlar.

  2Koryon:Embriyoyu korur ve gaz alışverişine imkan sağlar.

  3.Amniyon kesesi:Embriyoyu basınca ve sıcaklık değişimlerine karşı korur. İçindeki sıvı hareket serbestliği sağlar.

  4.Allantoyis:Embriyonun artık maddelerni toplar, memelilerde körelmiştir.

  5.Vitellüs kesesi:Embriyonun besin maddesinin bulunduğu kesedir. Memelilerde yoktur.

  Memelilerde üreme:İç döllenme, iç gelişme gözlenir. Gagalı ve keseli memeliler de yavru gelişimini ana vücudu içinde gerçekleştirir, besini yumurtadan alır. Plasentalı memelilerde, emriyo dişinin uterusu(döl yatağı) içinde gelişir. Vitellüs yeterli olmadığından beslenme, plasenta adı verilen özel bir yapı aracılığı ile anne kanından karşılanır.

  Plasenta:Koryon uzantıları ile, uzantıların uterusa değdiği bölge plasentayı oluşturur. Plasenta, embriyoya besin ve O2 sağlar, CO2 ve diğer artık maddelerin anne kanına geçmesine yardımcı olur. Amniyon zarının kenarlarının birleşmesi ile oluşan GÖBEK BAĞI embriyo ile plasenta arasında bağlantıyı oluşturur. İçinde kan damarları bulunur.
  Hayvanlarda Gelişme


  Gelişme evreleri:

  1.Segmentasyon (Bölünme)

  2.Gastrulasyon(Hücre hareketi)

  3.Nörülasyon(Sinir borusu faklılaşması)

  4.Organogenez(Organlaşma)  ·Gelişmenin ilk devrelerinde zigotta görülen hızlı mitoz bölünmelere SEGMENTASYON denir.

  Blastomer:İlk bölünme ile meydana gelen hücrelerin her birine blastomer adı verilir.

  ·Segmentasyonu MORULA, BLASTULA ve GASTRULA olmak üzere üç evre izler.

  ·Gastrula evresindeki embriyonik tabakalardan oluşan doku, organ ve sistemler şunlardır:

  1.Ektoderm:Sinir sistemi, deri, saç, tırnak.

  2.Mezoderm:İskelet-kas sistemi, taşıma, lenf, boşaltım ve üreme sistemi

  3.Endoderm:Sindirim sistemi, solunum sistemi.  Rejenerasyon:Canlı organizmalarda kesilen veya kopan bir parçanın yeniden yapılmasıdır. Rejenerasyon da hücre bölünmesi ve hücre farklılaşması vardır.

  Basit yapılı canlılarda rejenerasyon üreme olarak kabul edilir.

  Doku kültürü (Hücre kültürü):Bir hücrenin içinde çeşitli besin maddeleri bulunan bir kültür ortamında yetiştirilmesi yöntemidir.

  Embriyonik indüksiyon:Embriyodaki tabakaların birbirini etkileyerek organ ve sistemlerin nasıl oluştuğunun açıklanmasıdır.

  Örn:Sini sistemi üst mezodermin ektoderm tabakasını etkilemesiyle oluşur.
   
Yükleniyor...