Hersekli Arif Hikmet Osmanlı Şairi Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda Belinay tarafından 22 Mar 2012 tarihinde açılan konu


 1. Hersekli Arif Hikmet


  HAYATI
  1839 yılında Hersek’in Mostar kazasında doğmuştur. Babası Zülfikar Nafiz Paşadır. Hersek’te tahsile başlamıştır. Dedesi ve babası ölünce Bosna’ya taşınmıştır. Tahsil için İstanbul’a gelmiştir. Özel hocalardan sarf, nahif, mantık, meani, beyan dersleri almıştır. Tahsilden sonra ilk olarak sadrazamlık özel kalem müdürlüğünde vazife almıştır. 7-8 yıl çalıştıktan sonra kendi isteğiyle ayrılmıştır.  1868 yılında Adliye Nezaretinde çalışmaya başlamıştır. 1883 yılında Erzurum Asliye Hukuk Mahkemesi reisliğine, bir müddet sonra da Bursa Bidayet Mahkemesi reisliğine tayin edilmiştir. Bursa’da 3 yıl kalan Arif Hikmet Bey, annesi ölünce istifa etmiş ve İstanbul’a gelmiştir. Bir müddet sonra aynı görevle Manastır, Yanya ve Kastamonu’ya gönderilmiştir. 1897 yılında Derseadet İstinâf Mahkemesi azalığına, 1900’de İstinaf Hukuk Mahkemesi Siyaseti, 1901 yılında Mahkeme-i Temyiz azalığına terfi etmiştir. 1903 yılında Şehzadebaşı’nda hayatını kaybetmiştir. Topkapı Mezarlığına defnedilmiştir.

  MEZİYETLERİ
  Kadiri yoluna mensup alim bir kimse olan Arif Hikmet Bey’e göre Tanzimat inkılapları, yabancı devletlerin baskısıyla yapılmıştır. Tanzimata karşı olan Arif Hikmet Bey hızlı ve kolay yazı yazmaktaydı. İfadesi samimi, şiir dilini ustalıkla kullanan bu şair, ilme son derece önem vermekteydi.Tasavvufa dair yazdığı gazelleri şiirlerinin en güzellini teşkil etmektedir. Ona göre şiir hayalden ibarettir. Divan şiirinin son temsilcilerindendir. Çok güzel konuşur ve şiir okuyan bu güzel insan, çevresindekileri kolayca tesiri altına alabilmekteydi. Hafızası fevkalade kuvvetliydi.  Arif Hikmet Bey’e göre Müslümanlık, Hak yolunda kahramanlıktır. Hersekli Arif Hikmet; Osman Şems başta olmak üzere Namık Kemal, Ziya Paşa, Recaizade Celal, Leskofçalı Galip ve Kazım Paşa gibi şairlerin meydana getirdiği, o devirde eski şiiri devam ettiren Encümen-i Şuara’yı her hafta Laleli Çukurçeşme’deki evinde toplayarak şiir ve edebiyat sohbetleri yapılırdı.  ESERLERİ
  Levâyih-ül-Hikem

  Levâmi-ül-Efkâr

  Sevânih-ül-Beyân

  Misbâh- ül-Îzâh

  Âsâr-ı Hikmet

  Dîvân