Hun Hakimiyetinin Avrupadaki Etkileri Nelerdir

'Ders notları' forumunda Büsra tarafından 19 Şub 2010 tarihinde açılan konu

 1. Hun Hakimiyetinin Avrupadaki Etkileri Nelerdir

  * Kavimler göçü yolu ile etnik, (Avrupa ahalisinin birbirine karışması, bugünkü durumun temelleri)
  * Savaşlar veya dostça münasebetler yolu ili edebi, (Nibelungen destanı, efsaneler vs.).
  Attila, Etzel adı altında iyi bir kral sıfatıyla Alman halk edebiyatının şahaserlerinden biri ve en eskisi olan Nibulungenlied e girmiştir.
  * Bozkır sanatı yolu ile estetik,
  * Batı Roma imparatorluğunun yıkılması ve büyük istila hareketlerinin başlaması üzerine siyasi, (Atillâ nın kurduğu hakanlık sayesinde, Doğu ve Orta Avrupa nın muhtelif ırk ve cinsten olan kavimleri hâkim Türk-Hun unsurunun kuvvetli ve askerî teşkilâtı altında bir arada yaşamak ve faaliyette bulunmak imkânını bulmuşlardır.)
  * Köylünün ve güçsüzün korunmasına yönelik şövalyelik hayatının ve Roma imparatorluk kavramına karşı milli duyguların yaratıcısı olarak sosyal.
  * Avrupa ordularının Türk sistemine göre ıslahı hareketleri dolayısıyla askeri bakımlardan Türk kültür tesirleri Batı da bütün ortaçağ boyunca devam etmiştir.

  Romalılar 5. yüzyıldan itibaren askerî güçlerini Türk ordusundaki gibi düzenlemeye ve Hun ordusundaki 10'lu sistemi benimsemeye başladılar. Keten gömlek giymesini de ilk defa Türkler'de gördüler ve taklid ettiler. Ceket, pantolan giymeyi ve masada yemek yemeyi de yine Türkler'den öğrendiler. Hazar Prensesi Çiçek, Bizans sarayına gelin gittiği zaman giydiği Türk tipi "kağan hatun elbisesi" de Bizans'ta moda olmuş ve oradan Avrupa'ya yayılmıştı.

  Attila'nın sarayında, egemenliği altında bulunan ülkelerin temsilcileri, yabancı görevliler az değildi. Bu yüzden Got ve Latin dilleri de Türkçe kadar yaygındı. Fakat Türkler hem dillerini, hem geleneklerini hiç bozmadan korumuşlardı. Zaten siyasî iktidar sona erince yalnız Türkçe konuşuldu ve Türk çevresine dönüldü. Batı Hunları altın ve gümüş işçiliğinde ileri idiler. Hunlar'ın uzun zaman yerleşik hayat yaşadıkları Macaristan'da yapılan kazılarda birçok keramik ve altın eşya çıkarılmıştır.Hun kurganlarında silâh ve at koşumlarından başka, altın kazan, gümüş kemer ve kaşık altın taç vb. bulunmuştur.
   
Yükleniyor...