Hz Ali'nin eşleri eşlerinin isimleri

'Dini Bilgiler' forumunda Wish tarafından 22 Mar 2011 tarihinde açılan konu

 1. Hz.Alinin (ra) evlilikleri
  Hz Alinin hanımları
  Hz Ali'nin hanımlarının isimleri


  1) Hz Fâtıma: Hz Peygamber'in (sav) en küçü kızıdır Hz Ali'nin de ilk hanımıdır Hz Fâtıma vefat edinceye kadar, Hz Ali bir başkasıyla evlenmemiştir

  2) Âmir b Kilâb Kabilesinden Ümmü'l-Benin bint-i Hizam

  3) Onun hanımlarından biri de, Temim Kabilesin den Leyla bint-i Mes'ud'dur

  4) Has'amî Kabilesinden Esma bint-i Umeys

  5) Cu'şem b Bekir Kabilesinden Sahba bint-i Rabia adlı kadın da, onun eşlerindendir Bu, Tağlibli bir câriye/köle kadındı

  6) Hz Peygamber'in damadı Ebû'1-As b Rebi'nin kızı Ümâme de, Hz Ali'nin hanımlarından birisid

  7) Havle bint-i Cafer el-Hanefiyye

  8) Urve b Mes'ud es-Sekafi'nin kızı Ümmü Said

  Kaynak: Hz Ali, Dört Halife Dönemi, Doç Dr Murat Sarıcık​
   
Yükleniyor...