hz muhammedin 40 yaşından ölümüne kadar hayatı

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 3 Eki 2012 tarihinde açılan konu

 1. hz muhammedin 40 yaşından ölümüne kadar hayatı

  Cevap: hz muhammedin 40 yaşından ölümüne kadar hayatı

  20 Nisan 571'de Mekke'de doğdu ve 8 Haziran 632'de Medine'de (Yesrip) vefat etti. Hem Mekke, hem de Medine bugün Suudi Arabistan sınırları içinde bulunan Hicaz Bölgesi'ndedir. Künyesi Ebu'l-Kasım'dır. Bir kişinin aldığı künye ise o dönem Arab toplumunda, ilk doğan erkek çocuğunun ismine dayanmaktadır. Ki Muhammed'in ilk doğan erkek evladının ismi Kasım'dır. Muhammed'in 610-632 yıllarında Cebrail vasıtasıyla aldığı kabul edilen vahiyler Kur'an'ı oluşturur.

  Çocukluğu

  571 yılında Mekke'de doğdu. Babası Abdullah bin Abdulmuttalib, annesi Medine'nin HazreçVeheb bin Abdumenaf'ın kızı Amine'dir. Muhammed daha doğmadan babası öldü. Yetiştirilmesini dedesi Abdülmuttalib üzerine aldı ve torununa o zamana kadar kimseye verilmemiş olan "Muhammed" adını verdi. Muhammed o sıralarda Mekke'de bulunan Beni Sad kabilesinden Halime adlı bir kadına emanet edildi. Muhammedi ondan önce Ebu Lehebin cariyesi Süveybe emzirdi. Muhammed üç yaşına kadar annesi Aminenin de gözetimiyle süt annesi Halime-i Sadiyyenin yanında kaldı, daha sonra Mekke şehrine giderek kendi annesinin yanına döndü. kabilesinden Nennaceler'den


  Muhammed altı yaşında iken annesi Amine ve bakıcısı Ümm-ü Eymenle birlikte akrabalarını görmek için Medineye gittiler. Bir ay Medinede kaldıktan sonra Mekkeye dönüşte Ebvaya (Cuhfeden 37 km. uzak) ulaştıklarında annesi vefat edip orada defnedildi. Cariyeleri Ümmü Eymen onu Mekkeye getirip dedesi Abdulmuttalibe teslim etti.


  Dedesi, yetiştirmesi için onu, oğlu Ebu Talipe bıraktı. Ebu Talip ona çok iyi baktı. Yengesi de kendisine çok iyi davrandı; çocukları aç olsalar bile önce onu doyurdu. Muhammed “O, benim annem gibiydi der.  Gençliği

  Muhammed dokuz yaşındayken amcası, ticaret yapmak için gittiği Suriyeye onu da ***ürdü. Busra kasabasında bir rahibin (Bahira) onun peygamber olacağını haber verdiği söylenir. Genç Muhammed on yedi yaşındayken de amcası Zübeyr ile Yemene gitti. Bu geziler, bilgi ve görgüsünü artırmasının yanı sıra ruhsal yapısının gelişmesinde de etkin rol oynadı. Bu arada da amcaları ile birlikte Kureyş ve Kays kabileleri arasındaki Ficar Savaşına katıldı. Ticaretle olan ilgisi Hatice ile tanışmasına neden oldu ve onun sermayesi ile ticarete başladı. Suriyeye yaptığı ilk seferde çok kazanç elde etti

  Vahiy Öncesi

  Muhammed çevresinden gelen paganist görüş ve uygulamalarla ilgilenmedi. Kendisi, aynı dönemde herhangi bir puta tapmamakla birlikte, başkalarının tapınmalarına da açıkça karşı çıkmadı. Onun bu dönemdeki tutumu İslam inancının kutsal kitabı Kur'anda “...oysa, vahiydenŞura Suresi, 52) ve “Allah seni yorulmuş halde buldu ve doğru yola yönlendirdi. (43, 7) ifadeleriyle gösterilir. Bununla birlikte gerek kendi ülkesinde, gerekse gezip gördüğü ülkelerdeki toplumlarda dinsel inanç ve ahlak
  önce, kitap nedir, iman nedir sen bilmezdin (42/ bakımından gözüne çarpan çöküntü, sapkınlık ve bozulmalar üzerinde derin izler bıraktı ve onu bu konularda düşünmeye sürükledi.


  Hatice'nin kuzeni Varaka Bin Nevfel Hıristiyan'dı ve bilimle ilgiliydi. Tevrat ile İncil'i de kapsayan Kitabı Mukaddes'i iyiden iyiye incelemiş ve Arapça'ya tercüme etmişti. Dinler tarihini çok iyi biliyordu. Araştırmaları sonucunda puta tapıcılığı bırakıp Hıristiyanlığı kabul etmişti. Varaka'nın Muhammed'e Yahudi ve Hristiyan dini metinlerini okuduğu, Adem'den İsa'ya kadar bütün Peygamberlerin menkıbelerini anlattığı iddia edilir. Başta Kuran'ın kendisi olmak üzere tüm islami kaynaklar buna şiddetle karşı çıkarlar.

  İlk vahiy geldikten sonra Hatice, Muhammed'i Varaka Bin Nevfel'e sürmüştür. Olanları dinleyen Varaka'nin, Muhammed'e kendisinin beklenen peygamber, gelen meleğin Cebrail olduğunu söyleyip “Kavmin seni Mekkeden çıkaracakları zaman keşke sağ olsam da sana yardım etsem! temennisinde bulundugu ifade edilir
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 10 Şub 2017
Yükleniyor...