İbrahim Arvasi Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 6 Ağu 2012 tarihinde açılan konu

 1. İbrahim Arvasi Kimdir
  İbrahim Arvasi Kimdir, Kısaca Hayatı

  Abdülhakim Arvasi Sünni İslam alimidir.

  Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında yaşamıştır. Seyyid ve Hüseyin kolundandır. Moğol istilâsı sebebiyle Iraktan Doğu Anadoluya yerleşmiş ve çok sayıda âlim yetiştirmiş bir aileye mensuptur. Halife Mustafa Efendinin oğludur. 1860ta o zaman Hakkâri vilayetinin merkezi olan ve şimdi Van'a bağlı Başkale kazasında doğdu. Doğu Anadolu ve Irakın çeşitli beldelerindeki âlimlerden ilim öğrendi. 1879da Arvasta Nakşî şeyhi Seyyid Fehîm Arvâsîye talebe oldu. Kendisinden 1882de icâzetnâme (diploma) ve 1887de de Nakşıbendî, Kâdirî, Çeştî, Kübrevî ve Sühreverdî tarikatlarından hilâfet alarak memleketine döndü. Şâfiî idi.

  Başkalede kendi parasıyla kurduğu medresede 29 sene talebe yetiştirdi. Anadolu ve İran sınırında çok beldeyi ziyaret ederek irşatta bulundu. Bu sebeple zamanın padişahı Sultan II. Abdülhamid tarafından taltif edildi. 1898 ve 1908 yılında İstanbul ve Mısır üzerinden iki defa hacca gitti. Mekkede görüştüğü Şeyh Ziya Masum Müceddidî, kendisine Üveysî hilâfeti de verdi.

  İbrahim Arvasi Doğu Anadolu'nun Ruslar tarafından işgali üzerine mayıs 1916da ailesiyle beraber Musula hicret etti. 1916-1918 arasında Ziybar kazâsı müftülüğünde bulundu. Adana ve Eskişehirde kaldı. 150 kişilik ailesinden kalan 20 kişi ile 1919 yılında İstanbul'a geldi. Sultan Vahideddin tarafından 5 Ağustos 1919'da Süleymaniye Medresesi'ne tasavvuf müderrisi olarak tayin edildi. Aralık ayında da Eyüp Sultanda münhal Kaşgarî Dergâhı postnişinliği kendisine tevdi edildi.

  İbrahim Arvasi 1924-1928 arası Vefa Lisesine din dersi muallimliği yaptı. 1925te tekkeleri kapatan kanun gereği, Kaşgarî Dergâhında ömür boyu oturmasına müsaade edildi. Cami derslerini aralıksız fahrî olarak yürüttü. Bayezidde Kadı Beydâvî tefsirini okutup tamamlamaya muvaffak oldu. Üçışık soyadını aldı. Oğlu Mekki Efendi başta olmak üzere çok sayıda talebe yetiştirdi. Bunlardan en meşhurları, Necip Fazıl Kısakürek ve Hüseyin Hilmi Işıktır.

  Abdülhakîm Arvasînin eserlerinden yalnızca ikisi matbudur. Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye kitabında, çeşitli mektuplarından ve kitaplarından önemli ölçüde alıntı mevcuttur.
   
Yükleniyor...