iç anadolu bölgesinin önemli illeri nelerdir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda anniccha tarafından 24 Şub 2011 tarihinde açılan konu


 1. iç anadolu bölgesinin önemli Şehirleri nelerdir


  İl merkezleri bazı alındığında İç Anadolu Bölgesi sınırları içinde yer alan 13 ili şunlardır:

  Aksaray
  Ankara
  Çankırı
  Eskişehir
  Karaman
  Kayseri
  Kırıkkale
  Kırşehir
  Konya
  Nevşehir
  Niğde
  Sivas
  Yozgat

  İç Anadolu Bölgesi KonyaYukarı SakaryaOrta Kızılırmak ve Yukarı Kızılırmak Bölümü olmak üzere dört bölüme ayrılır:

  Konya Bölümü

  Konya Bölümü iç Anadolu Bölgesi'nin güney ve güneybatı kısmını kapsar. Bölüm güneyden ve batıdan Toros Dağları ile çevrilidir. Konya Bölümü'nde düzlükler çok geniş yer kaplar. Buradaki ovalar kapalı havzalar içerisinde bulunur. Bölümde yer alan Türkiye'nin ikinci en büyük gölü olan Tuz Gölü Konya Ovası Akşehir ve Eber Gölleri birer kapalı havzadır. Bölümde yer alan platolar Cihanbeyli ve Obruk 'tur. Türkiye'nin sofralık tuz ihtiyacının büyük bir kısmı Tuz Gölü'nden karşılanır. Konya Bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin en kurak ve en az nüfuslu yeridir. Nüfusun büyük bir kısmı güneydeki dağların eteklerinde kurulmuş olan yerleşim merkezlerinde toplanmıştır. Buralar aynı zamanda tarihi yolların geçtiği yerlerdir. Bölümün en büyük şehri olan Konya uzun yıllar Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış tarihi bir şehrimizdir. Büyük Türk-İslam düşünürü Muhammed Celaleddin-i Rumi Konya'da yaşamıştır. Burası geçmişten bu yana bir kültür ve ticaret merkezidir. Ereğli Karaman Aksaray Akşehir Çumra Ilgın ve Cihanbeyli bölümün diğer yerleşim merkezleridir. Bölümün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. En çok tahıl ekimi yapılır. Özellikle buğday üretiminde Konya çevresinin önemli bir yeri vardır. Sulanabilir arazilerde şeker pancarı ekimi yapılır. Hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır. Bozkırların geniş yer kapladığı bölümde en çok küçükbaş hayvan beslenir. şeker çimento besin dokuma tarım âletleri fabrikaları ile cıva işletmeleri bölümdeki başlıca endüstri kuruluşlarıdır.

  Yukarı Sakarya Bölümü

  Bölgenin kuzeybatı kısmını meydana getirir. Orta Kızılırmak boylarından İçbatı Anadolu'ya kadar uzanır. Yer şekilleri daha engebeli iklimi biraz daha nemlidir.

  Yıllık yağışlar 400 mm civarındadır. İklim ve ulaşım koşullarının elverişli olması nedeniyle bölgenin en yoğun nüfuslu bölümüdür. Bölge nüfusunun yarıya yakını bu bölümdedir.

  Batı Anadolu'yu iç bölgelere bağlayan yolların geçtiği önemli bir yerdedir. Bölümde Eskişehir ve Ankara illeri yer alır. Bölümde Köroğlu Sivrihisar Elmadağ Sündiken ve İdris Dağı yer alır. Ankara yakınlarında Eymir ve Mogan gölleri vardır.

  Bölümde karasal iklim görülür. Kışları çok soğuk yazları ise sıcak ve kurak geçer. Bölümde yetiştirilen ürünler şeker pancarı arpa buğday baklagiller sebze ve meyvedir. Yeraltı zenginliği ise linyit ve bor mineralleridir. Bölümde küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılır. Bölümün turzim değerleri Çankaya köşkü Yunus Emre türbesi eski TBMM binası Anıtkabir Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Anadolu Medeniyetleri MüzesiGordion

  Orta Kızılırmak Bölümü
  İç Anadolu'nun Çankırı'dan Toroslar'a kadar uzanan içine Kızılırmak yayını alan kısmıdır. Alan bakımından bölgenin en büyük bölümüdür. Kuzey kesimi daha engebelidir. Güney kesiminde plato ve ova düzlükleri yaygındır. Ortada ise geniş Kızılırmak platosu bulunur. Erciyes volkanik dağı bu bölümde yer alır. Bölgenin en sık nüfuslu bölümüdür.

  Tarım alanlarının oranı verimli volkanik topraklarla kaplı güney kesimden daha yüksektir. İç Anadolu'da kırsal nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölümdür. Kayseri Niğde Nevşehir Kırşehir Yozgat ve Kırıkkale bölüm içinde yer alan illerdir.

  Bölüm İç Anadolu Bölgesi'nin orta kesiminde yer alır. Güneyinde Hasan Erciyes Merlendiz sönmüş volkanlar bulunur. Bölümde kuzey daha engebelidir. Bölümde Bozok platosu geniş yer tutar. Bu bölümde nüfus yoğundur. Orta Kızılırmak Bölümünde karasal iklim etkilidir. Yazlar sıcak ve kurak kışlar ise soğuk ve kar yağışlıdır. Genellikle bu bölüm bozkırlarla kaplıdır. Kızılırmak bölümün en önemli akarsuyudur. Bu bölümde Kayseri en büyük yerleşim birimidir. Ayrıca bu bölümde halı seker meyve suyu sucuk ve pastırma fabrikaları bulunur. En önemli ekonomik gelir tarımdır. Tiftik keçisi ve koyun besiciliği de yaygındır.

  Yukarı Kızılırmak Bölümü

  Bu bölüm Kızılırmak'ın Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu arasına sokulan yukarı çığırını kaplar. İç Anadolu'nun en küçük en engebeli bölümüdür.Ortalama yükselti 1300-1650 metre arasındadır.

  Dağlarla kuşatılmış bir havza görünümündedir. Engebeli olduğu için tarım alanlarının oranı daha düşüktür. Nüfusu seyrek kentleşme oranı düşüktür. Bölgenin kışın en soğuk bölümü burasıdır. Bölümde Sivas ili bulunmaktadır

  Bölge yeryüzü şekilleri bakımından sade bir görünüme sahiptir. Yer şekilleri çeşitlilik göstermez. Engebeli araziler fazla olmadığı için kara ve demiryolu ulaşımına oldukça elverişlidir. Bölgenin çoğu yerinde genellikle 1000 m yükseltiye sahip düzlükler bulunur. En alçak yerleri olan Sakarya ve Kızılırmak vadilerindeki yükselti 700 m civarındadır.

  Bölgenin güneyinde Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan dağlar volkanik kökenli dir. Başlıcaları; Hasandağı Karacadağ Karadağ Erciyes Dağı ve Melendiz Dağları'dır. Bölgedeki kıvrım dağları ise doğuda geniş bir alan kaplar. En önemlileri Ak dağlar Hınzır Dağı Tecer Dağı ve Yıldız Dağları'dır.

  Platolar en fazla bu bölgemizde yer alır. Batıda Haymana ve Cihanbeyli güneyde Obruk doğuda da Bozok (Kızılırmak) plâtolarıyla Ege Bölgesi sınırı boyunca Yazılıkaya (Bayat) ve Doğu Anadolu Bölgesi sınırı boyunca da Uzunyayla gibi platolara sahiptir. Tuz Gölü çevresi Türkiye'nin en büyük kapalı havzasıdır.

  İç Anadolu'nun bazı ovaları oldukça geniştir. Konya ovası Türkiye'nin en büyük ovasıdır. Eski bir göl tabanıdır. Geniş ovalardan diğeri Tuz Gölü'nün güneyindeki Aksaray Ovası'dır. Haymana platosunun batısındaki Yukarı Sakarya Ovası da geniş alan kaplar. Küçük ovalar olan Eskişehir Ankara Kayseri ve Develi ovaları platolar arasındaki çukurluklarda yer almaktadır.

  İç Anadalu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak bölümü geniş çaplıdır. Bu bölgedeki dağlar sönmüş yanar dağlardandır. Kışın yağışlı yazın ise sıcaktır. Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Buğday arpa ayçiçeği ve çavdar yetiştirilir.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 8 Tem 2014