İçişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

'Sosyal Konular' forumunda Ceylan tarafından 4 Mar 2013 tarihinde açılan konu

 1. İçişleri Bakanının Görevleri Nelerdir?


  İç işleir bakanlığı ülkede iç huzuru sağlamak ile görevlidir. İçişleri bakanlığının görevleri şunlardır:

  Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak,

  Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düze nini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak,

  Yurt sathında sivil savunma hizmetlerini yürütmek ve koordinasyonu
  sağlamak,

  Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek,

  Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

  Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek,

  Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak,

  Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak,

  Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek.