ihramlı iken sakal traş olmanın cezası

'Sorularla İslamiyet' forumunda alemşah tarafından 10 Eki 2009 tarihinde açılan konu

  1. ihramlı iken sakal traş olmanın cezası

    İhramlı iken sakal tıraşı olan kişinin ne yapması gerekir?

    Hanefî mezhebine göre ihramlı iken sakal tıraşı olan kişiye ceza olarak dem (küçükbaş hayvan kesmesi) gerekir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 579).


    Şâfiî, Hanbelî ve Mâlikî mezheplerine göre böyle bir kişi, dem, üç gün oruç ve altı fakire sadaka vermekten birisini seçmekte muhayyerdir (Nevevî, el-Mecmû’, VII, 247, 367-368, 372; İbn Kudâme, el-Muğnî, V, 381-382).
     
Yükleniyor...