III. Mehmed Türbesi Tarihi ve Özelliği

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 20 Şub 2012 tarihinde açılan konu 1. III. Mehmed Türbesi


  Yapım Tarihi 1608
  Mimarı Mimar Dalgıç Ahmed Ağa
  III. Mehmed Türbesi, 17.yy.’ın başlarında Sultan III. Mehmet için inşa edilmiş türbedir. Ayasofya Camii'nin haziresinde Sultan II. Selim Türbesi’nin güneyinde yer almaktadır. Yapının mimarı Dalgıç Ahmet Ağa olup türbe 1608 yılında tamamlandı.

  MİMARİ ÖZELLİKLERİ
  Sekizgen plan şemasına sahip olan türbenin üzeri çift kubbe ile örtülüdür. Dış kubbe duvarlara, iç kubbe içeride yer alan sekiz sütunun taşıdığı sivri kemerlere oturmaktadır. Yapının cepheleri mermer malzeme ile kaplanmış olup yine cephelerde üç sıra pencereler görülmektedir. Alt sıradaki pencereler dikdörtgen açıklıklı ve söveli, üst sıra pencereler sivri kemerli olan tasarlanmıştır.

  Yapının kubbesi kasnaksız olup pencereler kubbe üzerinde yer almaktadır. Yapının güney cephesinde alt sıra pencerelerin üzerinde boydan boya cepheyi kaplayacak şekilde işlenmiş ve üç satır halinde düzenlenmiş yirmi dört mısralık bir kitabe bulunmaktadır.

  Giriş kapısı doğu cephede yer almakta ve sonradan buraya eklenmiş üç birimli bir revak bulunmaktadır. Revakları oluşturan sütunlar ve sütun başlıklarındaki korkuluk levhalarda, ahşap kapı kanatlarında ve kalem işi süslemelerde barok üslup hakimdir. Kapının iki yanında üstte birer manzara resmi ile altta çini panoları taklit eden kasetli kompozisyonlar vardır. Türbeye girişi sağlayan kapının üzerinde ise istiridye kabuğu şeklinde alınlık yer alırken, kapının iki yanında da birer niş vardır.

  Yapının içine baktığımızda duvarlardaki çini panolar dikkat çekicidir. Yazılı ve bitkisel dekorlu çiniler sır altı tekniğinde İznik çinileridir. En üst bölümde lacivert zemin üzerine beyaz renkte sülüs hatlı ayet kuşağı bütün mekanı çevrelemektedir.

  Çnilerin üzerinden başlayarak duvar yüzeyleri ve kubbe içi kalem işleriyle süslenmiştir. Geç dönemde yenilenen bu kalem işlerinde renkler bozulmuş olmasına rağmen klasik desenler büyük oranda muhafaza edilmiştir. Kubbe içinde madalyonlu düzenlemelerle sülüs ve kufî kitabe kuşakları görülür. Türbede kapı, pencere ve dolap kanatlarında on kollu yıldızdan gelişen geometrik kompozisyonlar mevcuttur. Batı cephesinde III. Mehmed’in sandukası ekseninde yer alan pencerenin kanatlarında yıldızların içleri fildişi kakmalıdır.

  İçte etrafı sekili ve zemini tuğla döşeli türbede 14 sanduka bulunmakta, III. Mehmed dışında, eşi Handan Sultan, III. Murad’ın kızları ve I. Ahmed’in kızları ile şehzadeleri yatmaktadır.
   
Yükleniyor...