İks Pilot Okullar

'Etüt Merkezi' forumunda ZeuS tarafından 10 Haz 2011 tarihinde açılan konu

 1. Pilot Okullar İks,
  İks Pilot Okullar hakkında bilgi,
  İks Pilot Okullar

  Pilot Uygulamanın Amacı;
  a. İlköğretim Kurumu Standartlarının, öz değerlendirme
  aracı olarak;

  Anlaşılırlığını,
  Geçerliğini,
  Uygulanabilirliğini,
  Uygunluğunu,
  Güvenirliğini,

  b. Veri toplama araçlarının;

  Anlaşılırlığını,
  Kullanışlılığını,
  Tutarlılığını,
  Geçerliğini
  Güvenirliğini

  c. Öz değerlendirme yönetsel yapısının işlevselliğini,
  d. Öz değerlendirme sonuçlarına göre “ Okul Gelişim
  Planının” hazırlanması, izlenmesi ve raporlanmasını test etmektir.

  İlköğretim Kurumları Standartlarına göre
  gerçekleştirilen öz değerlendirme; “Okul Stratejik
  Planı” ve “Okul Gelişim Planı” aşamaları ile birlikte
  “Planlı Okul Gelişim Modeli Çevrim Sistemi” içinde yer
  almaktadır

  Ancak, pilot okullarda görevlendirilen ilköğretim
  müfettişleri, 2010- 2011 Öğretim Yılı başından itibaren:
  Okulun teftiş ve rehberliğini, İKS öz-değerlendirme
  bilgilerini ve raporunu esas alarak hazırlayacakları bir
  inceleme programına göre yapacaklardır.
  Okulun İKS öz-değerlendirmesinde yer alan mevcut
  durum girdilerini doğrulama kaynakları ile
  değerlendireceklerdir.


  Pilot Uygulamanın Kapsamı: Pilot uygulama
  kapsamındaki illerin coğrafi dağılımında dengeyi
  sağlamak için NUTS 2’den 26 il uzman görüşü alınarak
  rastlantısal olarak seçilmiştir.

  Pilot uygulamanın kapsamı:

  Pilot uygulama Adıyaman,
  Afyon, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir,
  Bilecik, Bingöl, Çankırı, Erzurum, İstanbul, İzmir,
  Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Mersin, Muş,
  Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ,
  Tokat ve Yozgat illerinden belirlenen 100 ilköğretim
  kurumunda yapılacaktır. Bu okulların bağlı olduğu ilçe
  ve il milli eğitim müdürlükleri ile ilköğretim müfettişleri
  başkanlıkları da kapsama dahildir


  Okulların veli ve öğrenci örneklemi EK-1’deki formüle
  göre İGM’ nin koordinasyonunda EĞİTEK tarafından
  çekilerek pilot uygulama öncesinde e- okul İKS
  ekranına yansıtılacaktır. Aynı okullarda, örnekleme
  seçilecek veliler için öğrenci üzerinden bir örneklem
  çalışması daha yapılarak, aynı sayıda bir öğrenci seti
  oluşturulmuştur.

  İlköğretim Kurumu Standartları temelli pilot uygulama
  sürecinde;
  1. 2010 yılı Mayıs – Haziran aylarında;
  a. İlköğretim Kurumu Standartlarının; öz değerlendirme aracı
  olarak anlaşılırlığını, geçerliğini, uygulanabilirliğini, uygunluğunu,
  güvenirliğini,
  b. Veri toplama araçlarının; anlaşılırlığını, kullanışlılığını,
  tutarlılığını, geçerliğini, güvenirliğini,
  c. Öz değerlendirme yönetsel yapısının işlevselliğini
  test etme,

  2. 2010- 2011 Öğretim Yılı başından itibaren, pilot
  okullarda görevlendirilen ilköğretim müfettişlerinin,
  Okulun teftiş ve rehberliğini, İKS öz-değerlendirme
  bilgilerini ve raporunu esas alarak hazırlayacakları bir
  inceleme programına göre yapmaları sağlanarak; “İKS-
  Planlı Okul Gelişim Modeli” ilişkisinde, İlköğretim
  Müfettişleri Başkanlıklarının görev ve sorumluluklarını
  geliştirme,

  3. Öz değerlendirme sonuçlarına göre; “Okul Gelişim
  Planının” hazırlanması, izlenmesi ve raporlanmasına
  ilişkin iş ve işlemlere, ilgili mevzuatı bağlamında 2011
  yılı Mart ayından itibaren başlanılarak, İKS temelli
  çalışmaları, çevrim sistemi bütünlüğünde
  yaygınlaştırma
  Amacı güdülmektedir.

  kaynak: egitimmevzuat.com
   
Yükleniyor...