İlhan Berk Edebi Kişiliği

'Eğitim Merkezi' forumunda Elfida tarafından 11 Tem 2011 tarihinde açılan konu


  1. İlhan Berkin edebi kişiliği
    İlhan Berkin edebi kişiliği hakkında bilgi

    Şiirimizde “çok deney yapan, şiirde yeni ses ve yapılar arayan” bir şâirdir 1960′a kadar yaşadığı çevreyi, halkın gündelik hayâtını ve duygularını anlatan, Orhan Veli’nin manzumelerini andıran şiirler yazdı Çivi Yazısı’ndaki şiirleriyle birlikte sanatında yeni bir dönem görülür Bu dönemde şiiri nesre yaklaştırır; çağrışıma dayalı, muhteva ve şekil yönünden kendine has, yer yer anlaşılmaz, kapalı hayâllerle dolu ferdiyetçi şiirler yazar Bu şiirlerde genellikle aşk, cinsî bunalım, ruhî sarsıntılar dile getirilir Fransız şiiri ile Batı ve Yunan kültürü, şiirlerinin en önemli kaynaklarındandır Şiirimizde “İkinci Yeni” denilen görüşün temsilcilerindendir. Şiir hakkında yazdığı yazı ve konferansları ile de tanınır