İngilizcede isimlerin tekil ve çoğul halleri konu anlatımı

'Bunları biliyormusunuz' forumunda HazaN tarafından 25 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. ingilizcede kelimlerin tekil ve çoğul halleri
  İngilizce Tekil ve Çoğul İsimler


  İngilizcede isimlerin tekil ve çoğul halleri aşağıda sıralandığı gibi yapılır:

  1 Genel olarak bir ismin çoğul şekli sözcük sonuna eklenen (s) ile yapılır Bu (s) Türkçedeki (-ler, -lar) eklerinin görevini yapar

  cat kedi) cats (kediler)

  door (kapı) doors (kapılar)

  tree (ağaç) trees (ağaçlar)

  umbrella (şemsiye) umbrellas (şemsiyeler)

  bird (kuş) birds (kuşlar)

  2 Sonu o, ss, sh, ch, x ile biten isimler çoğul yapılırken çoğul eki olarak (es) eklenir

  watch (saat) watches (saatler)

  box (kutu) boxes (kutular)

  brush (fırça) brushes (fırçalar)

  glass (bardak) glasses (bardaklar)

  church (kilise) churches (kiliseler)

  fox (tilki) foxes (tilkiler)

  kiss (öpücük) kisses (öpücükler)

  tomato (domates) tomatoes (domatesler)

  negro (zenci) negroes (zenciler)

  cargo (kargo) cargoes (kargolar)

  İngilizceye yabancı dilden gelmiş sonu o ile biten isimler (es) değil (s) eklenerek çoğul yapılırlar

  piano (piyano) pianos (piyanolar)

  dynamo (dinamo) dynamos (dinamolar)

  photo (fotoğraf) photos (fotoğraflar)

  kilo (kilo) kilos (kilolar)

  Ayrıca, İngilizce sözcüklerden olduğu halde sonu o ile biten bazı isimlerde sadece (s) ile çoğul yapılırlar Bunlar o harfinin önünde sesli bir harf olan isimlerdir

  portfolio (evrak çantası) portfolios (evrak çantaları)

  studio (stüdyo) studios (stüdyolar)

  radio (radyo) radios (radyolar)

  3 Sessiz bir harfi izleyen y ile biten isimler çoğul yapılırken y kalkar, bunun yerine (ies) getirilir

  baby (bebek) babies (bebekler)

  city (şehir) cities (şehirler)

  lady (hanım) ladies (hanımlar)

  fly (sinek) flies (sinekler)

  army (ordu) armies (ordular)

  story (hikâye) stories (hikâyeler)

  country (ülke) countries (ülkeler)

  Fakat sözcük sonundaki y harfinden önce sesli bir harf varsa çoğul yapmak için sadece (s) eklenir

  toy (oyuncak) toys (oyuncaklar)

  boy (erkek çocuk) boys (erkek çocuklar)

  donkey (eşek) donkeys (eşekler)

  day (gün) days (günler)

  key (anahtar) keys (anahtarlar)

  4 Sonu f veya fe ile biten isimler çoğul yapılırken bu harfler kalkar, yerlerine (ves) konulur

  wife (karı) wives (karılar)

  life (hayat) lives (hayatlar)

  knife (bıçak) knives (bıçaklar)

  wolf (kurt) wolves (kurtlar)

  calf (buzağı) calves (buzağılar)

  sheaf (demet) sheaves (demetler)

  self (kişi) selves (kişiler)

  haIf (yarım) halves (yarımlar)

  shelf (raf) shelves (raflar)

  leaf (yaprak) leaves (yapraklar)

  loaf (somun) loaves (somunlar)

  thief (hırsız) thieves (hırsızlar)

  Yukarıdaki isimler dışında kalan ve sonu f, fe ile biten sözcükler sonlarına (s) alarak çoğul olurlar

  belief (inanç) beliefs (inançlar)

  cliff (kayalık) cliffs (kayalıklar)

  roof (dam) roofs (damlar)

  proof (kanıt) proofs (kanıtlar)

  chief (şef) chiefs (şefler)

  grief (keder) griefs (kederler)

  handkerchief (mendil) handkerchiefs (mendiller)

  Bu tür isimlerden birkaç tanesi her iki şekilde de, yani istenirse ves getirilerek, istenirse (s) ilavesiyle çoğul yapılırlar

  scarf (atkı) scarves (atkılar)

  scarfs (atkılar)

  wharf (rıhtım) wharves (rıhtımlar)

  wharfs (rıhtımlar)

  dwarf (cüce) dwarves (cüceler)

  dwarfs (cüceler)

  turf (çimen) turves (çimenler)

  turfs (çimenler)

  5 Birkaç isim, içlerindeki sesli harfler değişmek suretiyle çoğul olurlar

  man (adam) men (adamlar)

  woman (kadın) women (kadınlar)

  foot (ayak) feet (ayaklar)

  goose (kaz) geese (kazlar)

  louse (bit) lice (bitler)

  mouse (fare) mice (fareler)

  tooth (diş) teeth (dişler)

  Bu gruba yakın iki isim daha vardır Onlar sonlarına (en) alarak çoğul olurlar

  child (çocuk) children (çocuklar)

  ox (öküz) oxen (öküzler)

  6 Birkaç balık ve hayvan isminin tekil hali çoğul anlam da verir
  sheep (koyun) sheep (koyunlar)

  fish (balık) fish (balıklar)

  swine (domuz) swine (domuzlar)

  trout (alabalık) trout (alabalıklar)

  deer (geyik) deer (geyikler)

  aircraft (uçak) aircraft (uçaklar)

  7 Aşağıdaki isimler daima tekil haldedirler Çoğul şekle sokulmazlar

  advice (öğüt) knowledge (bilgi)

  baggage (bagaj) furniture (mobilya)

  information (bilgi) news (haber)

  luggage (bagaj) rubbish (çöp)

  8 Çoğul görünümlü birkaç isim hem tekil hem çoğul anlamda kullanılabilir

  barracks (kışla) barracks (kışlalar)

  gallows (darağacı) gallows (darağaçları)

  series (sıra, dizi) gallows (diziler)

  species (tür) species (türler)

  means (olanak) means (olanaklar)

  works (atölye) works (atölyeler)

  9 Çoğul görünümlü bazı isimler tekil bir anlam taşırlar, cümle içinde tekil bir isim gibi kullanılırlar

  news (haber) summons (celp, çağrı)

  billiards (bilardo) ashes (kül)

  10 Tekil görünümlü birkaç isim çoğul anlam taşırlar

  cattle (sığırlar) gentry (orta sınıf insanlar)

  people (insanlar, halk) police (polisler)

  11 İki parçadan meydana gelen bazı giyim eşyaları ile el aletleri daima çoğul halde bulunurlar Cümle içinde çoğul bir isim olarak kullanılırlar

  trousers (pantalon) pyjamas (pijama)

  drawers (don) pants (pantalon)

  clothes (giysi) spectacles (gözlük)

  glasses (gözlük) scissors (makas)

  pincers (kerpeten) bellows (körük)

  tongs (maşa)

  Bunun dışında da bazı isimler sadece çoğul halde bulunurlar

  eaves (saçak) headquarters (karargâh)

  measles (kızamık) mumps (kabakulak)

  riches (servet) savings (tasarruf)

  sweepings (süprüntü) belongings (özel eşya)

  regards (saygı) sands (kumsal)

  surroundings (çevre)

  12 Bazı isimlerin iki çoğul şekli vardır Bunlar arasındaki anlam farkları aşağıda belirtilmiştir

  brother (erkek kardeş) brothers (erkek kardeşler)

  brethren (erkek kardeşler)

  (Kilisenin kullandığı şekil)

  cloth (kumaş bez) cloths (bezler)

  clothes (giysi)


  penny (peni) pennies (peniler-madeni paralar)

  pence (peniler-peni olarak fiyatı

  söylenirken)

  13 Latince ve Yunanca asıllı isimlerin çoğulları kendi kurallarına göre yapılır

  radius (yarıçap) radii (yarıçaplar)

  bacillus (basil) bacilli (basiller)

  erratum (yanlışlık) errata (yanlışlıklar)

  memorandum (muhtıra, not) memoranda (notlar)

  agendum (gündem) agenda (gündemler)

  terminus (son durak) termini (son duraklar)

  analysis (analiz) analyses (analizler)

  crisis (kriz) crises (krizler)

  datum (veri) data (veriler)

  parenthesis (parantez) parentheses (parantezler)

  basis (temel) bases (temeller)

  thesis (tez) theses (tezler)

  14 Sonu ics ile biten bazı isimler çoğul görünümdedirler ve çoğul fiille kullanılırlar

  mathematics (matematik) physics (fizik)

  acoustics (akustik) politics (politika)

  hysterics (isteri) ethics (törebilim)

  Ancak bu isimler bir bilim dalı olarak kullanıldığında tekil fiille kullanılırlar

  15 Compound nouns - birleşik isimler çoğul yapılacağı zaman genel olarak son sözcük çoğul hale getirilir

  bookcase (kitaplık) bookcases (kitaplıklar)

  schoolroom (dershane) schoolrooms (dershaneler)

  tooth brush (diş fırçası) tooth brushes (diş fırçaları)
  maid servant (kadın maid servants (kadın hizmetçiler)

  hizmetçi)

  armchair (koltuk) armchairs (koltuklar)
  horseman (binici) horsemen (biniciler)

  Birleşik isimde ilk sözcükler man veya woman ise her iki isim de çoğul yapılır
  manservant (erkek uşak) menservants (erkek uşaklar)

  woman doctor (kadın women doctors (kadın doktorlar)

  Edat ve zarfla yapılmış birleşik isimlerde ilk isimler çoğul yapılır
  mother-in-law (kaynana) mothers-in-law (kaynanalar)

  passer-by (gelip geçen) passers-by (gelip geçenler)

  father-in-law (kayınpeder) fathers-in-law (kayın pederler)

  looker-on (seyirci) lookers-on (seyirciler)

  Sonu ful ile biten isimlerin çoğulu ful sonuna (s) ilave edilerek yapılır

  handful (avuç dolusu) handfuls (avuç doluları)

  armful (kucak dolusu) armfuls (kucak doluları)
   
Yükleniyor...