ıslahat fermanı nedenleri ve sonuçları kısaca

'Sağlıklı Yaşam' forumunda YAREN tarafından 2 Eki 2008 tarihinde açılan konu

 1. ıslahat fermanı neden ve sonuçları

  -Bu fermanın kabul edilmesindeki en önemli neden,devletin dağılmasını önlemektir

  -Gayrımüslimler ve yabancılar hedef alınarak çıkarılan bir fermandır

  -Dış baskılar sonucunda ortaya çıkmıştır(1856 Paris Antlaşması)

  -Fransa nın ısrarı ile diğer devletlerin de katılımıyla(ingiltere,avusturya vsvs...) fermanın maddeleri belirlenmiştir.Islahat fermanı çıkış kaynağını yabancı devletlerden alır.Paris antlaşmasında yer aldığı için uluslar arası bir sorun haline gelmiştir.

  -Osmanlı devleti paris antlaşmasının şartlarını kendi lehine çevirebilmek için bu fermanı ilan etmek zorunda kalmıştır.

  Islahat Fermanı(1856)

  -Bu ferman bir anayasa özelliği taşır(maddi anlamda anayasal niteliktedir)

  -Kanun önünde müslümanlara ve müslüman olmayanlara eşitlik getirilmiştir

  -Dini inançlara özgürlük getirilmiştir(din değiştirmede zorlama yoktur)

  -Azınlıklara ait;okul,kilise,mezarlık,manastır,hastahane gibi yerlerin yeniden yapılmasına ya da tamir edilmesine izin verilmiştir

  -Karışık mahkemeler kurulmuştur(müslümanlar ve gayr-ı müslimler )

  -Yabancı devletlerle yapılacak antlaşmalar gereğince yabancılar da Osmanlı Devleti sınırları içerisinde mülk sahibi olabileceklerdir.

  -Mezhepler arasında eşitlik getirilmiştir(dil,din,ırk farkı gözetilmeden)

  -Patrikhanelerde yeni meclislerin kurulmasına ve bu meclislerde alınacak kararların,osmanlı hükümetinin onayından geçtikten sonra uygulanmasına karar verilmiştir.

  -Islahat fermanı,tanzimat fermanının(1839) devamı niteliğinde bir fermandır.Tanzimat fermanı gibi Osmanlı imparatorluğu içerisindeki gayr-ı müslimleri, özellikle hıristiyanları müslümanlarla aynı haklara kavuşturmayı hedef almıştır.

  -Islahat Fermanı, Sened-i İttifak ile başlayan, Tanzimat Fermanı ile devam eden Osmanlı anayasacılık hareketleri içinde atılmış önemli bir adımdır.
   
Yükleniyor...