işyerinde bir lider nasıl olmalı?

'Bebek Bakımı' forumunda Blue tarafından 18 Kas 2008 tarihinde açılan konu


 1. Bir Lider Nasıl olmalı

  --------------------------------------------------------------------------------
  Liderlik üzerine tüm fikirlere ve yazılanlara bakıldığında üç önemli nokta dikkati çekiyor: insan, etkileme ve amaçlar.

  Liderlik insanlar arasında gerçekleşir, etkilemenin kullanımını içerir ve belli bir hedefe yöneliktir. Etkileme insanlar arası ilişkilerin pasif olmaması demektir. Ayrıca etkileme bir noktaya ulaşmak ya da bir hedefi başarmak için kullanılır.
  Liderliğin ne olduğunu aha iyi anlamak için madalyonun diğer tarafına da bakmak ya da liderleri başarısızlığa iten faktörleri de gözden geçirmek gerekiyor. Purdue Üniversitesi Krannert Graduate School of Management'in dekanı Richard A. Cossier, aşağıda inceleyeceğemiz faktörlerin, geçmişte çok başarılı olan liderler için de geçerli olduğunu vurguluyor. Richard Cosier'in değindiği noktalar beş grup altında toplanıyor::

  Etkin olmayan değişim yönetimi, liderin başarısızlığını hazırlayan bir faktör. Bu ilkede, geçmişte edindiği çalışma alışkanlıklarını bırakamayan liderin, geleceğe dönük yeniliklere ayak uyduramayacağı vurgulanır.
  Dinleme yeteneğinin olmayışı, liderin başarısını etkileyen unsurların ikincisi. Bu noktada liderin kendini abartarak beğenmesi, olaylara tepeden bakması ve konulara gerekli önemi vermemesi, önemli konuların gözden kaçmasına neden olur. Oysa dinlemek, en etkin bir iletişim aracıdır. Enerji ister, dikkat ister, tasdik ister ve dinlemede dalgınlığa asla yer yoktur.
  “Şanslı olmak, iyi olmantak daha iyidir”. Fark edileceği gibi bu ilke şansa yer vermeyen ve ben kaderimi şansa ve dış etkilere bağlamam, irademle kendim çizerim gibi düşünceler liderlikle örtüşmez.

  Liderlik karşılıklılık gerektirir, tek başına bir olgu değildir, insanlar arasında gerçekleşir. Kağıt karıştırmanın, problem çözmenin ötesinde insana yönelik bir aktivitedir, dinamiktir ve güç kullanmayı içerir. Liderlerin ortak özelliklerine baktığımızda aşağıda sıralanan özellikler dikkati çekiyor:

  Vizyon sahibi olması.
  Tutkulu ve fedakar olması
  İnançlı, kararlı ve tutarlı olması
  Örnek teşkil etmesi
  Güven
  Güvenmesi/Takipçilerine güvenmesi
  Güvenilir olması / Takipçilerinin güvenini kazanmış olması
  Motive etmesi
  Beklentileri vizyonla bütünleştirmesi
  İlham vermesi
  Gelişim odaklı olması
  Adalet duygusunun olması
  Mütevazı olması
  İyi bir dinleyici olması
  Açık iletişim kurması
  İnsanlara karşı duyarlı olması
  Durumlara karşı duyarlı olması
  Yenilikçi olması
  Hızlı ve etkin karar vermesi
  Esnek olabilmesi
  Hız (zamanı etkin kullanması)
  Sinerjik takım kurabilmesi
  Bilgi sahibi olması
   
Yükleniyor...