İtirazın İptali İstemi Dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda By RiZeLi tarafından 22 Tem 2010 tarihinde açılan konu

 1. İtirazın İptali İstemi Dilekçesi
  İtirazın İptali İstemi Dilekçesi Nasıl Olur
  Dilekçeler  İcra Dosya No:

  /

  İTİRAZIN

  KALDIRILMASINI

  İSTEYEN ALACAKLI :

  VEKİLİ :

  BORÇLU :

  VEKİLİ :

  ALACAK TUTARI :.-TL

  KONU : Borçlunun itirazının kaldırılması ve takibin devamı istemidir.

  AÇIKLAMALAR :

  1- Borçlunun imza inkarı iddiası yerinde değildir. Söz konusu sözleşme şahitler huzurunda bizzat borçlu tarafından imzalanmıştır. İmza incelemesi yapıldığında ya da şahitler dinlendiğinde durum açıklığa kavuşacaktır.

  2- Takibi yapan icra Dairesinin yetkisiz olduğu iddiası ise yerinde değildir çünkü yetki sözleşmesi yapılmış, işbu daire yetkili kılınmıştır.

  3- Açıklamış olduğumuz nedenlerle söz konusu itirazın iptali için sayın Mahkemeye başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

  H. NEDENLER : İ.İ.K. HUMK vs yasal mevzuat.

  H. DELİLLER :.....İcra dairesinin /E sayılı takip Dosyası, ././. tarihli sözleşme, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.

  SONUÇ VE İSTEM :Açıkladığımız nedenlerle yapılan itirazın İcra ve İflas Kanunu gereğince kaldırılmasını, borçlu aleyhine %40 İcra inkar tazminatına hükmedilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin borçluya yükletilmesini saygılarımla müvekkil adına arz ve talep ederim. //...  Davacı (Alacaklı) Vekili

  Av.
   
Yükleniyor...