Jean Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi hakkında bilgiler

'Güncel Bilgiler' forumunda Büsra tarafından 14 Haz 2010 tarihinde açılan konu

 1. Jean Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi hakkında bilgiler
  Jean Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi hakkında
  Jean Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi bilgileri
  Jean Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi


  Derslerimde görmedim bu konuyu.Ama vesile oldu (:


  Jean Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi hakkında bilgiler

  Mülkiyeti zenginlerin gücünü artıran, fakirleri de aç bırakan bir kurum olarak görür. Mülkiyet rousseauya göre eşitliği bozar. Bu yönüyle bir Lockeden* ayrılır. Mülk sahibi olmak ya da zengin olmak kesinlikle siyasi iktidarı ele geçirme ya da ülkede egemen olma yönünde hak bahşetmez. günümüz demokrasileri açısından da bu geçerlidir. ancak her ne hikmetse anayasal demokrasilerin kurucuları arasında locke başta gelir. Rousseau ise totaliter rejimin ve mutlakiyetçi görüşün savunucusu olarak kabul edilir. zannımca bunun sebebi, rousseaunun eserlerinde çelişkili ifadeler kullanmasından kaynaklanmaktadır. Şöyle ki: toplum sozlesmesi yapanlar o toplumda yaşayan insanlardır. yani iktidarın kaynağı halktır. rousseauya göre herkesin özgürlüğü devlet tarafından güvence altına alınmalıdır. bunun için de bireylerin tüm haklarını devlete devretmesi gerekmektedir. yani bireyler üstün irade olan devleti kabullenmelidirler. işte rosseaunun çelişkisi burdadır. hem locke gibi devletin özgürlükleri korumak için varolduğunu söylemekte hem de görüşüyle çelişecek şekilde kişilerin hak ve özgürlüklerinden devlet lehine vazgeçmeleri gerektiğini söylemektedir.
  Buna gerekçe olarak toplum sözleşmesi* isimli kitabında şunları söyler: "herkes hakkını devlete devretmektedir, yalnız devrettiği kadarını da devletten geri almaktadır. Çünkü bu durum herkes için aynı olunca hiçkimse bunu diğerlerinin zararına kullanmayacaktır." bir anlamda eşitliği savunur. Bu açıdan bakıldığı zaman sosyalist bir düşünür imajı çizer. ama savunduğu eşitlik koleler arasindaki esitliktir. özgürlüksüz eşitliğe razıdır.
   
Yükleniyor...