Kadir Gecesinde Adetliyken Nasıl İbadet Edilir

'Sorularla İslamiyet' forumunda EyLüL tarafından 12 Ağu 2012 tarihinde açılan konu

 1. Kadir Gecesinde Adetliyken İbadet
  Kadir Gecesi adetliyken nasıl ibadet yapılır

  -Her çeşit dua edilebilir

  Hayızlı ve nifaslı kadınların veya cünüplerin kunut vesaire gibi çeşitli duaları okumalarında, tesbih ve tehlil kelimelerini söylemelerinde ve Hazret-i Peygambere salât ve selâm getirmelerinde hiçbir mahzur yoktur.

  Dua ve zikir niyetiyle dua âyetlerini, Fâtiha, İhlâs gibi sûreleri besmeleyi, kelime-i tevhid ve şehâdeti okuyabilirler.

  -Kuran-ı Kerimi Okuyabilirmi,Mâlikî mezhebi fakihlerine göre okuyabilir. Hanefi mezhebi fakihlerine göre adetli olarak okuması caiz değildir.

  -İstediği kadar Kuranı Kerim dinleyebilir.

  -İstediği kadar peygamber efendimize salavat getirebilir.

  -Günahlarının affı için Seyyidül İstiğfar Duasını okuyabilir

  -La İlahe illallah,Allahu Ekber, Elhamdülillah,Sübhanallah çekilebilir

  -Esmaul Hüsnâ çekilebilir

  -Tesbih duası edilebilir

  Sübhânallahi ve bi-hamdihi, sübhânallahil azîm çekilebilir

  Manası

  Kemâl sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan beri olan Allahı hamd ile tesbih ederim

  Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir

  Manası

  Allahtan başka ilah yoktur. İbadete layık yalnız Allahtır, O birdir, ortağı yoktur, kâinat Onun mülküdür, hamd Ona mahsustur, O her şeye kadirdir.

  -(Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhilaliyyilazîm)

  Manası
  Allahtan başka güç kuvvet sahibi yoktur. Her şeye kuvvet ve güç veren ancak zati ve sübuti sıfatların sahibi yüce Allahtır.