Kan Tahlillerindeki Tıbbı Terimler

'Türkçe Sözlük' forumunda HazaN tarafından 13 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Kan Tahlillerinde kullanılan terimler
  Kan tahlilinde yazan tıbbi kelimeler

  Biyokimya

  - Albumin
  - Alkalen Fosfataz
  - ALT
  - AST
  - Asit Fosfataz
  - Amilaz
  - Bilirubinler
  - Demir
  - Demir Bağlama Kapasitesi
  - Fosfor
  - GGT
  - Glukoz
  - Globulin
  - HDL-Kolesterol
  - LDL-Kolesterol
  - Kalsiyum
  - Klor
  - Kolesterol
  - Kreatinin
  - Kreatinin Fosfokinaz
  - Kreatinin Fosfokinaz İzoenzimleri
  - Laktat Dehidrojenaz (LDH)
  - Potasyum
  - Sodyum
  - Transferrin
  - Trigliserit
  - Üre
  - Ürik Asit

  Hematoloji
  - Bazofil
  - Eozinofil
  - Eritrosit
  - Lenfosit
  - Lokosit
  - Monosit

  Hormon Tetkikleri

  - TSH (Tiroit Stimülan Hormon)
  - T3
  - FT3
  - T4
  - FT4
  - E2
  - Progesteron
  - FSH
  - LH
  - Beta HCG
  - Prolaktin
  - Testesteron
  - DHEA-SO4
  - ASO
  - RF
  - CRP
  - Sedimantasyon
   
Yükleniyor...