Kanuni nin ırakeyn seferi

'Tarih Bölümü' forumunda Yasemin tarafından 9 Şub 2013 tarihinde açılan konu

  1. Kanuni nin ırakeyn seferi

    Irakeyn Seferi kısaca
    Kanuni döneminde Anadolu’da iç isyanlar çıkmaktaydı. Azerbaycan’da, yıkılan Akkoyunlu Devleti yerine kurulan Safevî Devleti Osmanlı için ciddi tehdit oluşturuyordu.[44] 6. Seferini Irakeyn Seferi de denilen İran üzerine yaptı. Sultan Süleyman’ın rakibi Şah Tahmasb bu savaşlarda Bitlis Hanı Şeref’ten Kanuni ise Ulama Han’dan destek aldı. Vezir-i Âzam İbrahim Paşa 1533 yılında başlayan ilk seferde önden gönderildi. Van ve Ahlat’ı aldı. Ardından 13 Temmuz 1534’de Tebriz’i barış ile teslim aldı. Süleyman ise bir süre sonra orduyla sefere çıktı. Sultan Süleyman, Konya’da şair ve mutasavvıf İslâm âlimi Mevlana Celaleddin Rumi’nin türbesini ziyaret ederek yoluna devam etti.[45] Sultan Süleyman Tebriz’de ve çeşitli yerlerde zafer kazananlara ödüller verdi. Hemedan’a kadar ilerledi. Ancak ordu zayiata uğradı, toplar gömüldü ve birçok insan yolda öldü. Sorumlu görülen Defterdar İskender Çelebi idam edildi. Bununla beraber ilerleyen ordu Bağdat’ı fethetti. Sultan Süleyman burada birçok din büyüğünün (Ebu Hanife, İmam Musa Kazım, Abdülkadir Geylani v.b.) türbesini ziyaret etti. 1535’te Tahmasb’ın saldırısı üzerine Sultan Süleyman Tebriz’e gitti. Kanuni Sultan Süleyman daha sonra Tebriz’den Ahlat’a, oradan da Diyarbekir’e gelir. Osmanlı ordusunun çekilmesiyle yeniden harekete geçen Tahmasb, boşaltılan yerleri alarak Tebriz’e döner. Osmanlı ordusu ise 8 Ocak l536’da İstanbul’a ulaşır. Bu seferde İran tamamen elde edilemedi, Safevilerin yıkılamayacak kadar önemli bir güç olduğu anlaşıldı. Ama Osmanlı Ordusu bu seferlerde, Kuveyt, Lahsa, Katif, Necd, Hemedan, Katar, Bahreyn, Kasr-ı Şirin, Bağdat ve Tebriz şehirlerini ele geçirdi (24.7.1538).
     
Yükleniyor...