Kanuni Sultan Süleyman estergon seferi

'Tarih Bölümü' forumunda Aderito tarafından 2 Oca 2013 tarihinde açılan konu

  1. Kanuni Sultan Süleyman estergon seferi

    Estergon Seferi

    1543 Macaristan Seferi Budin’den dönen ve kışı Edirne’de geçiren Süleyman, İstanbul’a geldiğinde Ferdinand’ın elçileri gelerek eski isteklerini tekrarladılar. Buna göre Avusturya elçisi, Macaristan’ın terk edilip kendilerine verilme karşılığında senede 100.000 duka altın vergi vermeyi vaat ediyordu. Fakat böyle bir teklife sıcak bakılmadığından elçi, 9 Ekim l542’de geri dönmüştü.Bu arada Ferdinand, değişik milletlerden oluşan yaklaşık 80.000 kişilik bir ordu toplamıştı. Ferdinand’ın bu büyük hareketini Fransız elçisi vasıtasıyla haber alan Osmanlılar, Budin’e yardim göndermek için derhal hazırlıklara başlarlar. Tuna’yı takiben Peşte önlerine gelen bu büyük ordu, 8.000 kişilik bir kuvvet tarafından müdafaa edilen kaleyi muhasara altına alır. Osmanlı kuvvetlerine göre sayıca kat kat üstün olan bu ordu, yedi günlük bir kuşatmadan sonra bozguna uğrayıp geri çekilmek zorunda kalır.

    Peşte kuşatmasının duyulması üzerine gerekli hazırlıklarını tamamlayan Sultan Süleyman, yanında oğlu Şehzade Bayezit oldugu halde 23 Nisan 1543’de İstanbul’dan Macaristan üzerine hareket eder. Bu sırada önden gönderilen Osmanlı kuvvetleri ile hudut beyleri, Pojega civarındaki bazı kaleleri, Nana ve Valpo gibi önemli iki kaleyi zapt ettikten sonra Sikloş’u kuşatırlar. Bu sıralarda Ösek’e gelmiş bulunan sultan, Sikloş’un kuşatılmasına yardıma gider. Böylece kale 8 Temmuz 1543’te alınır. Bu arada Peç şehri de teslim olmuştu. Bundan sonra sultan Budin’e gelir. Ardından Estergon üzerine varılır. Böylece şiddetli bir muharebe başlar.Dayanamayacaklarını anlayan kaledekiler, bir heyet göndererek 10 Ağustos l543’te teslim olurlar. Estergon’un fethi ile sonuçlanan bu seferde Ferdinand’ın elinden eski Macar krallarının merkezi olan Estergon ve Budin’in güney-batısında Macar krallarının kabirlerinin bulunduğu bazı yerler alınır. Böylece bu harekat sonucunda Budin’in emniyeti için civardaki kalelerin zaptı ve eyalete ilhakı gerçekleşmiş olur. Sultan, İstanbul’a dönüş sırasında Saruhan sancakbeyi olan oğlu Şehzade Mehmed’in Manisa’da vefat ettiği haberini aldı.İstanbul’a gedikten sonra da oğlunun cenazesinin Manisa’dan İstanbul’a getirilmesini emrederek Şehzade Camii yanına defnolunur.
     
Yükleniyor...