Karı Koca Arasını Düzeltmek İçin Okunacak Dua

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Yasemin tarafından 30 Kas 2013 tarihinde açılan konu

 1. Karı ve koca arasında yaşanan huzursuzluk için okunması tavsiye edilen bir dua paylaşacağım sizlerle.
  Karı koca arasını düzeltmek için dua burada bulunmaktadır.Eşlerin birbirleriyle iyi geçinmeleri için atralarının düzelmesi için bu tavsiye eidlen duayı okumalıdırlar.

  kari-koca-arasindüzeltmek-icin-okunandua-.jpg

  Eşlerin aralarında anlaşmazlık, küslük, dargınlık gibi sorunlar karşısında Amenerrasülü duasının okunması tavsiye edilir.Karı kocanın arasını düzeltmek için okuması tavsiye edilen du abudur.

  Amener Rasulü duasının Okunuşu şöyledir;

  Amener resulü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masıyr.

  Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahızna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna ısran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vağfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.

  Amener Rasulü Duasının Anlamı

  Rasûl, rabbinden kendisine inzâl olana iman etti. Hepsi de (mü’minlerin), iman ettiler Allâh ile, Allâh’a; meleklerine; kitaplarına; resûllerine. Rasûllerim arasında fark görmediler; işittik ve itâat ettik, mağfiretini isteriz rabbimiz, dönüşümüz sanadır dediler.

  Allâh kimseye teklif etmez kapasitesi dışındakini. Yaptığınızın kazancı da sizedir, kaybı da!.. Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi bundan mesûl tutma. Rabbimiz, bizden evvelkilere yüklemiş olduğun ağır yükleri bize yükleme. Rabbimiz güç yetiremiyeceğimiz görevlerle görevlendirme. Bizleri affeyle, bağışla, merhamet buyur. Bizim mevlâmızsın, gerçeği örtenlere karşı bize zafer ihsan et!..

  Amin