Kavimler Göçü Tarihi Ve Sonuçları

'Tarih Bölümü' forumunda Sitem tarafından 19 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Kavimler Göçü Tarihi Ve Sonuçları nedir
  Kavimler Göçü nedir Ve Sonuçları

  Hunların Avrupa içlerine doğru ilerleyişi karşısında, barbar kavimlerden olan Vızigotlar, Ostrogotlar, Vandallar, Burgondlar ve Germenler, batıya doğru, birbirlerini iterek yer değiştirdiler. Barbar kavimlerin bu yer değiştirme olayına “Kavimler Göçü denir .

  M.Ö. 36 yılında Çinlilerin saldırıları sonucu dağılan Batı Hunları, Kırgız bozkırlarına gelip yerleşmişlerdi. Kuzey Hun Devletinin yıkılmasından sonra batıya hareket eden Hunlar da Kırgız bozkırlarına geldiler. Daha önce gelmiş olan Hun boylarıyla birleştiler ve güçlendiler.
  Avrupa Hunlarının ataları olan bu topluluklar, M.S.350 yılında batı yönünde harekete geçtiler. Aral gölü ile Hazar denizinin kuzeyindeki Alan ülkesini ele geçirdiler. Batıya doğru ilerlemeyi sürdüren Hunlar, M.S.375 yılında İtil (Volga) nehrine ulaştılar. Bu tarihlerde Hunların başında, Balamir adında bir hakan bulunuyordu.  Kavimler Göçünün Sonuçları
  Hunların neden olduğu Kavimler Göçü, gerek Türk tarihi ve gerekse Avrupa tarihi yönünden önemli sonuçlar meydana getirmiştir.

  1)Avrupa yüzyıla yakın bir süre karışıklık içinde yaşadı.

  2)Avrupadaki krallıkların sürekli savaş ve yağmaların etkisiyle gücünü kaybetmesi , feodalite rejiminin ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

  3)Barbar kavimlerin, topraklarına girmesini önleyemeyen Roma İmparatorluğu, 395 yılında Batı ve Doğu Roma İmparatorluğu olarak ikiye ayrıldı.

  4)476 yılında Batı Roma İmparatorluğu sona erdi.Batı Roma toprakları üzerinde bir çok devlet kuruldu bunların en güçlüsü Frank Devletidir.

  5)Göç eden kavimler bugünkü İtalya, İspanya, Fransa ve Britanya adalarına yerleşmişlerdir.

  6)Avrupadaki kavimlerin birbirleriyle karışıp kaynaşması sonucu yeni milletler ortaya çıktı (İspanyollar, İngilizler).

  7)Günümüz Avrupa devletlerinin birçoğunun temelleri bu dönemde atıldı(İngiltere, Fransa).

  8)Kavimler Göçünün başladığı tarih olan 375 yılı, bazı tarihçiler tarafından İlk Çağın sonu, Orta Çağın başlangıcı olarak kabul edildi.

  9)Germenler, Hıristiyanlığı kabul ederek Ortaçağ Avrupasına damgalarını vurdular. Barbar kavimler arasında Hıristiyanlık hızla yayıldı.

  10)Kilise,papalık ve skolastik düşünce güç kazanmıştır.

  11)Şövalyelik ruhu ortaya çıkmış ve ,ortaçağ boyunca devam etmiştir.

  12)Hunların temsil ettiği Bozkır sanatı Avrupada etkili olmuştur.

  13)Avrupada yerleşen Türkler , burada devletler kurdular.
   
Yükleniyor...