Kazak Abdal Kimdir,Kazak Abdal Hayatı,Kazak Abdal Biyografisi

'Biyografi' forumunda anniccha tarafından 8 Oca 2011 tarihinde açılan konu

 1. Kazak Abdal Kimdir,Kazak Abdal Hayatı,Kazak Abdal Biyografisi,Kazak Abdal Eserleri

  Kazak Abdal
  Eşeği saldım çayıra,
  Otlaya karnın doyura
  Gördüğü düşü hayıra.
  Yoranın da ...


  Kazak Abdal nutkeyledi,
  Cümle halkı ta'neyledi
  Sorarlarsa kim söyledi,
  Soranın da ...


  Romanya Türklerindendir. Onyedinci yüzyılda yaşadığı sanılan bir ozandır. Şiirlerinin bir kısmı hiciv örnekleriyle doludur. Dili yalın ve sadedir. Rahat okunur. Şiirleri güncelliğini halen korumaktadır.

  Kazak Abdal'ın, Bektaşi gelenekleri içinde, yaşam öyküsü ilgi çekicidir. Bu öykü Turgut Koca'nın Bektaşi Şairleri ve Nefesleri kitabında şöyle anlatılmaktadır:
  ''Rus Çarı'nın kızı bir çocuk doğurur. Fakat bu çocuk, annesinden süt emmez. Bu duruma ne hekimler, ne de papazlar çare bulamazlar. Sonunda Deliorman dergahından, Rusya'dan Tuz parası almak üzere gelen Demir Baba'ya: ''Sen keramet ehli bir azizsin. Bu çocuğu tutulduğu hastalıktan kurtar.'' diye yalvarırlar. Demir Baba da: ''Bu çocuğun süt emmesini sağlar isem, tekkeme nezreder misiniz?'' der. Kabul ederler. Demir Baba çocuğa: ''Em!'' der. Çocuk, anasının memesini emer. Delikanlılık çağına erince, Demir Baba dergahına gönderirler. Böylece Demir Baba, çocuğu evlat edinir. Adını Ahmed kor. Bu çocuk daha sonraları Balım Sultan'a giderek, el alır ve adı da ''Kazak Abdal'' olur''. söylence böyle bitiyor.

  Kazak Abdal'ın ucu tenteneli ve taşlanmış bir mendilinin, Demir Baba dergahında bulunduğunu, Deliorman'dan gelen göçmenler söylemektedirler. Kazak Abdal, Denizli'deki dergahında yatmaktadır.

  Elimizde bir kaç şiiri olan Kazak Abdal'ın, kim olduğu, ne zaman yaşadığı kesin olarak bilinmiyor. Sadettin Nüzhet, XVII. yüzyıl yaşamış Bektaşi şairlerinden olduğunu, şiirlerine rastlanan yazma dergilerin bu yüzyıl sonlarında yazılmış olmasına bağlıyor. Balım Sultan'a (ölm. 1516) övgü olan şiir onunsa daha önce yaşadığı da ileri sürülebilir. Gerçi Bektaşiliğin ikinci piri sayılan Balım Sultan'ın aynı tarikatın dervişlerinden birince övülmesi doğaldır. Ama bütün özellikleriyle canlı bir biçimde anlatılışı, hele yürüyüşünü yansıtan şu dörtlük,

  "Arslan gibi apıl apıl yürüyen
  Kendi özün hak sırrına bürüyen
  Kepeneğin yanı sıra yürüyen
  Mürsel baba oğlu Sultan Balım'dır."

  bir gözlem sonucu olsa gerektir. Yine de, ünlü pirin söylencelerde ayrıntılarıyla anlatılan kişiliğinin şairin hayaline yön verdiği düşünülebilir. Kazak Abdal'ın Romanya Türklerin-den olduğu söylenmektedir. Hayali bir resmi de yapılmıştır. Bir şiirinden ise asıl adının Ahmet olduğu anlaşılıyor. Kendine özgü ve gerçekçi bir bakışı vardır. Ali sevgisi Ali'de Tanrı'nın dile geldiği, görünüş alanına çıktığı, onun insan biçiminde tanrı olduğu inançla anılır, anlatılır.

  Kazak Abdal'ın toplumsal kurumları, yerleşik inançları, gelenekleri yeren iki şiiri gü-nümüzde de değerini korumaktadır. Belli bir toplumsal düzenin oluşturduğu insanın alabildiğine yerildiği bu şiirler, yerginin ötesinde mizahi öğeler de taşır. Azmi'yi ve Kaygusuz Abdal'ı anımsatır. Ali de Tanrı'nın dile geldiğini görünüş alanına çıktığını söyler. Tanrı'yı insanlaştırır.

  Yerici -alaycı tutumu, güldürücü diliyle yobazlara, sofulara kulaktan dolma tutarsız bilgilerle bilgin görünmeye çalışan cahillere ses kalabalığı ile başkalarını susturmaya çalışanlara şiirlerinde sataşır, onların olumsuz yanlarını sergiler. Aslında şiirleri açıktır, yoruma gerek duymaz. Yerginin içinde gerçeği sunar. Kimlere çattığını açıkça söyler.

  Kazak Abdal, kendine özgü söyleyişi, buluşu olan, olaylara çok alaycı yerici gözle bakmasını bilen, yazınımıza değişik bir ses getirmiş ozanımızdır. Alaycılığı ve yericiliğiyle 16. yüzyılda yaşamış Azmi'yi anımsatıyor. Kırsal kesimin ozanlarınca da çalınmış söylenmiştir. Bu şiir türünde onun gibi başarılısı görülmemiştir. Hacı Bektaş Veli'ye yürekten bağılıdır. çağını aşan tutumu ile köklü bir direniş içindedir, gerçekçidir.  Eserlerinden bazıları:

  1
  Benim pirim Hacı Bektaş Veli'dir
  Pirim piri Şahımerdan Ali'dir
  Seyyit Ali Sultanın kendisidir
  Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır

  Erenlerin lokmasından yer isen
  Gerçek imamların aslı der isen
  Dinle pendi sana derim er isen
  Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır

  Arslan gibi apıl apıl yürüyen
  Kendi özün Hak sırrına bürüyen
  Kepenegin yanı sıra yürüyen
  Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır

  Mümin olan lokmasını yedirir
  Her sözleri rumuz ile bildirir
  Gümansız bil anı gerçek Velidir
  Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır

  Kızıl Deli ocağında uyanan
  Baştan başa yeşillere boyanan
  Varıp pirin eşiğine dayanan
  Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır

  Mekan tutmuş Hanbağında bucağın
  Bulutlara ağıp tutan sancağın
  Uyandırdı pirimizin ocağın
  Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır

  Kazak Abdal der rivayet eyledim
  Üç yüz altmış er ziyaret eyledim
  Bu da söz başı bir hikayet eyledim
  Mürsel Baba oğlu Sultan Balımdır

  2
  Eşeği saldım çayıra,
  Otlaya karnın doyura
  Gördüğü düşü hayıra.
  Yoranın da anasını

  Münkir münafıkın huyu,
  Yıktı harap etti köyü
  Mezarına bir tas suyu,
  Dökenin de anasını

  Dağdan tahta indirenin,
  Iskatına oturanın
  Mezarına götürenin,
  İmamın da anasını

  Derince kazın kuyusun,
  İnim inim inlesin
  Kefenin diken iğnesin,
  Dikenin de anasını

  Müfsidin bir de gammazın,
  Malı vardır da yemezin
  İkisin meyit namazın,
  Kılanın da anasını

  Kazak Abdal nutkeyledi,
  Cümle halkı ta'neyledi
  Sorarlarsa kim söyledi,
  Soranın da anasını


  alıntı
   
Yükleniyor...