keloğlan ile ilgili kompozisyon

'Ders notları' forumunda Ezlem tarafından 16 Ara 2010 tarihinde açılan konu

  1. keloğlan ile ilgili kompozisyon

    Keloğlan bir masal kahramanıdır. Başlan*gıçta beceriksiz, tembel biri gibi gözükürken olayların gelişmesiyle kurnaz, cesur ve bece*rikli olduğu ortaya çıkar ve sonunda mutlulu*ğa ulaşır. Bu masal kahramanının başından geçen olayları konu edinen masallara da "Keloğlan Masalları" adı verilir.

    Türk masallarında Keloğlan, yaşlı annesiy*le birlikte yaşayan öksüz ve yoksul bir deli*kanlıdır. Birçok masalda anlatılan şehzadele*re, üstün nitelikli kimselere benzemez. Yok*sulluğunu ve kimsesizliğini kurnazlığı, yar*dımseverliği ya da cesaretiyle unutturur. Baş*langıçta miskin miskin oturan, annesinin zoruyla istemeye istemeye iş tutan, aptallığı ve unutkanlığı yüzünden yaptığı işi eline yüzüne bulaştıran biridir. Beklenmedik bir anda, güç durumda kalmış bir insan ya da hayvana yardım ettiği için onlardaki olağanüstü güçle*rin desteği ile talihi döner. Keloğlan'ın yazgısı kıyıcı, acımasız, haksızlık yapmayı huy edin*miş kimseler karşısında kurnaz ve akıllıca davranışlarıyla da değişebilir. Her iki durum*da da Keloğlan sonuçta varlıklı, güçlü bir insan olur ve annesiyle birlikte mutlu bir yaşama kavuşur. Bu yönüyle Keloğlan tipi ve Keloğlan masalları halkın yoksulluktan kur*tulma, varlıklı ve güçlü olma, zulmedenlerden öç alma özlemlerini dile getirmektedir.

    Başına gelenler, davranışları ve sevimliliğiyle Keloğlan tipi toplumda herkesçe bilinir ve sevilir. Keloğlan halk hikâyelerinde, Kara*göz ve ortaoyununda da yer alır. Masallardaki kadar olmasa da buralarda da kendini gösterir ve olaylara karışarak etkili olur. Türk halk edebiyatı içinde önemli bir yeri olan Keloğlan masalları birçok araştırmacı tarafından der*lenmiş ve yayımlanmıştır.
     
Yükleniyor...