Kilise nedir kilise hakkında bilgi

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Merve tarafından 11 Mar 2012 tarihinde açılan konu

 1. Kilise ne demek
  Kilise kelimesi Hıristiyanlıkta 2 farklı anlamda kullanılır:
  Kilise (bina): İbadet, nikah töreni gibi dini vazifelerin yerine getirildiği bina, tapınak.
  Kilise (örgüt): Kendi din adamları, binaları, diğerlerinden farklı doktrinleri bulunan Hıristiyan mezhepleri.

  Örneğin:
  Doğu Ortodoks Kilisesi
  Protestan Kilisesi
  Roma Katolik Kilisesi


  Kilise Nedir ? Kısaca

  Birçok kişi 'kilise' denildiğinde bunun binayı nitelediğini düşünür. Bir yere kadar bu düşüncenin doğruluk payı vardır. Ama asıl anlamı bina değildir. Kilise, İsa'ya iman eden insanların oluşturduğu topluluğa verilen addır. Yani birbirleriyle ruhsal paydaşlığı olan, bir araya gelip Kutsal Kitap üzerinde derin derin düşünen, birlikte ezgiler söyleyen, birbirini sevip sayan ve zor günlerinde destek olan büyük bir iman ailesine verilen addır.

  Bu büyük iman ailesi tıpkı bir beden gibidir, kimse kimseden daha önemli ya da önemsiz değildir. Herkesin birbiriyle paylaşacak bir şeyi vardır; kimi zaman bir sorun, kimi zaman sevinçli bir haber ya da paylaşacak bir ayet, kimi zaman da İsa'nın verdiği sınırsız sevgi. Kilise, İsa'ya yüceltme isteğiyle yanıp tutuşan kişilerin oluşturduğu canlı bir topluluktur, mimarisi harika binalar değil!

  Hepimizin de bildiği gibi İncil orijinalinde Grekçe olarak yazılmıştır ve Grekçe İncil’e baktığımızda orada kilise için kullanılan kelime “Ekklesia” dır. Ekklesia özel bir iş veya amaç için toplumun dışına çağrılmış olan topluluk anlamına gelir. Evet kilise işte budur. Kilise özel bir amaç için çağrılmış inanlılar topluluğudur. Bu inanlılar neye inanırlar? Kutsal Kitap’ta (değişmez ve değiştirilemez Tanrı Sözünde) anlatılan İsa Mesih’in Rab ve Tek Kurtarıcı olduğuna. Biz bir inanlılar topluluğuyuz; sen ve ben yani bu topluluk gerçek bir kilisedir. İçinde ibadet gerçekleştirilen bina değil, biz topluluk olarak gerçek bir kiliseyiz ve özel bir amaç için çağrıldık.

  Kilisenin yeryüzündeki başlıca göreviyse Tanrı'yı ve Mesih’i yüceltip, O'na tapınmak, hizmeti ve kutsal yaşamıyla Tanrı'nın esenliğini insanlara hissettirmek ve aynı zamanda Mesih'in kurtuluş mesajını tüm insanlığa yaymaktır (Ef. 1:3-23, Mat. 28:19-20, 2Tim. 2:2). Şüphesiz Kilise bu amacına ulaşabilmesi için kendini Kutsal Ruh'un ve Kutsal Kitap'ın doğrultusunda organize etmesini iyi bilmelidir (1Kor. 14:33, 23-25, Elçi. 6:1-7). Hem Tanrı'nın yüceliği hem de üyelerinin selameti için kilise, kendi içinde günah içinde yaşayanları disiplin etmek ve aynı zamanda istekli üyeleri eğitmek için de bir düzen oluşturmalıdır (1.Kor. 5-6, Gal. 6:1-5, 1Pet. 3:15).

  Rab İsa Mesih’in Yeni Antlaşma Kilisesi vaftizli imanlılardan oluşan, Müjde’ye iman ederek paydaşlıkta bulunan, Mesih’in buyurduğu iki ruhsal töreni yerine getiren, O’nun ilkeleriyle yönetilen, sözünde açıklanan armağanlara, haklara ve ayrıcalıklara sahip olan ve Müjde’yi dünyanın her yanına duyurmayı amaçlayan bir topluluktur. Her topluluk, Rab İsa Mesih’in yönetimi altındadır. Kilisenin hizmetlileri ihtiyarlar ve görevlilerdir. Hem erkek hem de kadınlara kilisede hizmet için armağanlar verilmiştir. İhtiyarların görevi Kutsal Yazılarda belirtilenlerle sınırlıdır.
  İncil’e göre Kilise, her oymak, her dil, her halk ve her ulustan oluşan ve bütün çağlarda kurtuluşa kavuşan insanların tümünü içerir.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 15 Tem 2014
Yükleniyor...