Kısa Atasözleri Ve Anlamları

'Atasözleri ve Deyimler' forumunda Ezlem tarafından 29 Ağu 2008 tarihinde açılan konu

 1. Kısa Atasözleri Ve Anlamları


  Günlük hayatta en çok kullanılan atasözleri ve anlamları
  Aba vakti aba,yaba vakti yaba anlamı :
  Her şey zamanında yapılırsa kişi kazançlı olur.

  Abanın kadri yağmurda bilinir anlamı :
  Daha önce kıymetsiz gibi görünen bir çok şeyin,kullanım zamanı geldiğinde değeri artar. Sosyal seviyesi eşit insanlar birbirlerini çekemezler.

  Acemi katır kapı önünde yük indirir anlamı :
  Elinden yeterince iş gelmeyen kimseler,kendilerine verilen görevi istenildiği biçimde yapamazlar.Veya yarım bırakıp kaçarlar.

  Acemi nalbant gibi kah nalına vurur,kah mıhına anlamı :
  Söylediği sözlerle yaptığı işler arasında tutarlılık yoktur.Bunu da genellikle bilmeyerek yapar.

  Acı patlıcanı kırağı çalmaz anlamı :
  Hayatta birçok problemlerle karşılaşıp bunlardan başarı ile çıkmış olanlar,bundan sonra karşılaşacakları zorlukları da atlatıp başarı ile çıkarlar.

  Akıl kişiye sermayedir anlamı :
  Kişinin yaptığı işte başarı sağlaması,aklını kullanması ile orantılıdır.

  At yedi günde,it yediği günde anlamı :
  Toplumlar arası ilişkilerde olgun ve asil kişiler,kişiliklerini hemen ortaya koymazlar

  Ayranım ekşidir diyen olmaz anlamı :
  Her kişi neyi ele almışsa onun iyi olduğunu savunur.

  Baba ekmeği zindan ekmeği,koca ekmeği meydan ekmeği anlamı :
  Kadınlar için baba evinde kalmak,belli bir zamana kadar normaldir.Evlendiği zaman ise kendi kurallarına göre yaşayacağından dolayı daha rahat olacaktır.

  Baba koruk yer,oğlunun dişi kamaşır anlamı :
  Aile reisi olan babanın önceleri yaptığı kötü bir işin sıkıntısını çocuğu çeker.

  Babadan mal kalır,kemal kalmaz anlamı :
  Babası ölen kişiye maddi varlıklar kalabilir ama olgunluk ve fazileti miras olarak kalmaz

  Babaya dayanma,karıya güvenme:
  Kişi,maddi konularda babasına değil kendine güvenmelidir.Kadın ise kolay etkilenen bir varlık olduğu için verilen sırları bir başkasına aktarabilir.

  Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar anlamı :
  Yaradılışı itibariyle iyi olan kişi en kötü durumda bile olsa bu niteliğini kaybetmez.

  Bal demekle ağız tatlanmaz anlamı :
  Güzel sözler söylemekle güzel şeyler her zaman gerçekleşmez.

  Besle kargayı oysun gözünü anlamı :
  Kıymet bilmez kişiler kendilerine yapılan iyiliğe,kötülükle karşılık verebilirler.

  Boşboğazı ateşe atmışlar,odun yaş diye bağırmış anlamı :
  Aklına her geleni söyleyen kişiler,toplum içinde sevilmezler

  Büyük lokma ye büyük söz söyleme anlamı :
  Hayatta hiçbir zaman başkalarının durumu küçümsenmemelidir.

  Cahil adam meyve vermeyen ağaca benzer anlamı :
  Bilgisiz kişiler etraflarına faydalı olamadıklarından ve davranışlarında olumlu sonuçlar beklenmediğinden dolayı faydalı kişiler değildirler.

  Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir anlamı :
  Alim her şeyi bilen kimsedir. Yaptığının sonuçlarını bilir ve katlanır.Kendisi ile dost olmak mümkün olduğu gibi düşman olunduğu zaman da bir noktada anlaşmak mümkündür.Cahil kişiler iyi niyetli görünseler de onlarla anlaşmak güçtür,hatta mümkün değildir.

  Cami ne kadar büyük olsa imam bildiğini okur anlamı :
  Bir toplulukta çok kişi ve fikir olsa da karar verme yetkisine sahip kimseler,kendi bildiklerini uygularlar.

  Can boğazdan gelir anlamı :
  İnsanın hareketli ve üretken bir yaşam sürdürebilmesi için beslenme biçimine dikkat etmesi gerekir.

  Can cümleden azizdir anlamı :
  İnsanlar kendi çıkarlarını her zaman başkalarının çıkarlarından üstün görürler.Aksi şekilde davrandıklarında bile kendi çıkarları söz konusu olduğu zaman fedakarlık yapmaktan vazgeçerler.

  Can çıkmayınca huy çıkmaz anlamı :
  Hayat boyu kazanılan alışkanlıklar da gelişir.Ama değiştirmek çok zordur.Kişi ölünceye kadar devam eder.

  Canı acıyan eşek,atı geçer anlamı :
  Karşılaştığı bir konuda ziyan gören,canı yanan kimse aynı zarara uğramamak için var gücüyle çalışır.

  Canı kaymak isteyen,mandayı yanında taşır anlamı :
  Güzel ve varlıklı bir yaşam sürmek isteyen kişi kendisine bu yaşamı sağlayacak olan varlıkları çok yakınında bulundurmalıdır.

  Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilemez anlamı :
  Hayatında dert ve sıkıntı çekmemiş olan kişiler,mutluluğun kıymetini anlayamazlar.

  Cins kedi ölüsünü göstermez anlamı :
  Soylu kimseler çok zor durumda da olsalar,durumlarını belli etmezler

  Cömert ile nekesin harcı birdir anlamı :
  Parayı kullanma biçimi,onun niteliğini değiştirmez.


  Çabuk parlayan çabuk söner anlamı :
  Layık olmadıkları makamlara getirilen kişilerin,bir süre sonra yetersizlikleri ortaya çıkar.

  Çirkefe taş atma,üzerine sıçrar anlamı :
  Çevrelerinde kötü,edepsiz tanınan kişilerle ilişkiye girmek doğru değildir.


  Çocuktan al haberi anlamı :
  Art niyet taşımayan çocuklar,başkalarının yanında her şeyi çekinmeden konuşurlar.


  Çürük tahta çivi tutmaz anlamı :
  Esas niteliği bozulmuş bir şeyi eski haline getirmek mümkün değildir.


  Dağ başından duman eksik olmaz anlamı :
  Toplumda yüksek ekonomik ve sosyal seviyeye sahip insanların,bu konumlarından kaynaklanan bir takım üzüntü ve sıkıntıları vardır.Bu durum,zenginlik ve yüksek makam devam ettiği sürece hiç eksilmez.


  Dağ dağ üstünde olur,ev ev üstünde olmaz anlamı :
  En olmayacak şeyler bile bir gün gerçekleşebilir.Ama iki ailenin aynı ev ortamında yaşaması düşünülemez.


  Damlaya damlaya göl olur anlamı :
  Küçük çabalar,büyük problemlerin çözümüne yardımcı olabilirler.


  Danışan dağı aşmış,danışmayan yolu şaşmış anlamı :
  Bilmediğini başkalarına soran kimse,işi iyi ve çabuk bitirir.Fikir alışverişinde bulunmayanlar ise başarı elde edemezler.


  Darı unundan baklava,incir ağacından oklava olmaz anlamı :
  Kötü malzeme ile güzel bir iş meydana getirilemez.Yeteneksiz kişiler,büyük sorumlulukların gerektirdiği çabayı gösteremezler.


  Davul dengi dengine diye çalar anlamı :
  Birlikte yaşayacak veya arkadaş olacak insanların eşitiyle beraber olması lazımdır.Yoksa yapılacak her işte başarısızlık kaçınılmaz olur.

  Dikensiz gül olmaz anlamı :
  Yaşanan her başarı ve mutluluğun yanında,bu sürecin parçası olan küçük olumsuzluklar da mevcuttur.


  Düt demeye dudak ister anlamı :
  Niteliği ne olursa olsun,bir işi başarabilmek için yetenek ve imkanlar gereklidir.


  Ecel geldi cihane,baş ağrısı bahane anlamı :
  Kişinin çok önceden belirlenmiş bir alın yazısı vardır.Bu kurala göre zamanı gelince ölecektir.Bu ölüme bir neden bulunur. Esas sebep o kişinin Allah katına çağrılmasıdır.


  Ecele çare olmaz anlamı :
  Hayatta her durumun çaresi bulunabilir.Ama ölümü engellemek imkansızdır.


  Eceli gelen köpek cami duvarına işer anlamı :
  Bir toplulukta bütün insanların kutsal saydığı şeyleri kötüleyenler,hiçbir zaman sevilip istenmezler.


  Edebi,edepsizden öğren anlamı :
  Edepsiz kişinin hareketlerini gören,sonuçlarını izleyen kişi, bunların kötülüklerini görür ve yapmamaya çalışır


  Eden bulur,inleyen ölür anlamı :
  Başkasına kötülük eden kimse en sonunda yaptıklarının cezasını çeker.


  Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur anlamı :
  Verimin yüksekliği, çalışmanın etkili bir şekilde gerçekleşmesine bağlıdır.


  Esirgenen göze çöp batar anlamı :
  Bir konu üzerine gereğinden fazla yoğunlaşmak,aksilikleri de beraberinde getirebilir.


  Evdeki hesap çarşıya uymaz anlamı :
  Planlanan durumlar ile ulaşılan sonuç,her zaman aynı olmayabilir.


  Fakirlik ayıp değil,tembellik ayıp anlamı :
  Toplum yaşamında herkes aynı gelir düzeyine sahip olmayabilir.Fakir de olsa zengin de olsa çalışmamak,başkalarının sırtından geçinmeye uğraşmak tembelliktir.


  Fala inanma,falsız da kalma anlamı :
  Fala inanmak doğru değildir,aslı yoktur.Yine de insan güzel sözler duymaktan hoşlanır.


  Fare,çıktığı deliği bilir anlamı :
  Toplumun onaylamadığı işleri yapanlar,sıkıştıkları zaman nasıl hareket edeceklerini önceden hesaplarlar.


  Faydasız baş,mezara yaraşır anlamı :
  Hiçbir iş yapmadan başkalarının sırtından geçinen kimseler ölmüş sayılırlar.Çünkü ölülerin de faydası yoktur.


  Fazla aş,ya karın ağrıtır ya baş anlamı :
  Çok yemek kişinin sağlığını olumsuz yönde etkiler.Bu yüzden kararında yemek gerekir.


  Fazla naz aşık usandırır anlamı :
  Kişinin kaprislerine yakınları bir süre katlanabilirler. Ama bu naz devam edecek olursa etrafındakilere de sıkıntı verir.


  Fukaranın düşkünü,beyaz giyer kış günü anlamı :
  Toplumda saygın bir yeri olan kişiler,mevki kaybına uğradıklarında aykırı davranmaktan çekinmezler


  Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar anlamı :
  Kişinin içinde bulunduğu çevrenin ekonomik ve sosyal yapısı,ulaşılan sonuçların niteliğini etkiler.


  Gafile kelam,nafile kelam anlamı :
  Etrafında olan biteni umursamayan kimseleri doğru yola getirmek için yapılan uyarılar boşunadır.


  Garibin yardımcısı Allah'tır anlamı :
  Garip kişilerin yardımına gönlündeki inancın büyüklüğü oranında ancak Allah yardım eder.


  Garip kuşun yuvasını Allah yapar:
  Allah'a inanmış kişileri, Allah sıkıntı içinde bırakmaz.Onlar bir süre sıkılsalar da Allah bir yerden bir şey bağışlayarak sıkıntılarını ya kaldırır ya da hafifletir.


  Gavurun tembeli keşiş,Müslüman'ın tembeli derviş anlamı :
  Bütün dinler çalışmayı emreder. Bazı kimseler ise dini çıkarları doğrultusunda kullanıp,çalışmadan yaşamanın yollarını bulurlar ki kendileri için çok kötü bir davranışı gerçekleştirmiş olurlar.


  Geç olsun,güç olmasın anlamı :
  Yapılan işlerin başarıya ulaşması ve birtakım engellerin ortadan kaldırılması için fazla zaman harcanmasının ziyanı yoktur.


  Gel demek kolay,git demek güçtür anlamı :
  Bir konuğu davet etmek,bir insanı iş bulup yerleştirmek kolay ve zevk verici uğraşlardır.Ama sıkıntı veren konuğa artık git demek,işini hafife alan kimseye işe gelme demek çok zordur.Bunun için insanlara bir iyilikte bulunulacağı zaman iyi düşünülmeli,layık olana bu hizmet verilmelidir.


  Gelen gideni aratır anlamı :
  Tanışılan kişiler,unutulanlardan daha büyük hatalar yapabilir anlamında kullanılır.


  Gezen ayağa taş değer anlamı :
  Gereksiz davranışlarda bulunan kişiler, kendilerine zararlı durumların ortaya çıkmasına sebep olabilirler.


  Göz görür,gönül çeker anlamı :
  Kişi ancak ilgi duyduğu konulara karşı gözlemde bulunur

  Hacı hacıyı Mekke'de bulur anlamı :
  Aynı düşüncede olan insanlar,ayrı ayrı davransalar bile bir gün aynı yolda buluşurlar.Kendilerine ait yolda veya yerde buluşurlar,birbirlerini bulurlar.

  Hacı Mekke'de,derviş tekkede:
  İnsanlar yetişme şekillerine göre kendilerine uygun bir ortamda yaşarlarsa mutlu olabilirler.Yoksa ömürleri sıkıntı içinde geçer.Bulundukları yerde sevilmez ve istenmezler.

  Haddini bilmeyene bildirirler :
  Yetkili olmadığı konularda ahkam kesenler,hak ettikleri durumlarla mutlaka karşılaşırlar.

  Hak deyince akan sular durur:
  Anlaşmazlıklarda doğruluk,dürüstlük,tarafsızlık, hakkaniyet yolundan hareket edilirse kimsenin söyleyecek bir sözü,eleştirisi kalmaz.


  Horoz ölür,gözü çöplükte kalır :
  Uzun süre yaşanan mekanların unutulması kolay olmaz.

  Huylu huyundan vazgeçmez :
  Kişilik,uzun bir zaman diliminde oluştuğu için ani değişikliklere müsait değildir.

  Ihlamurdan odun olmaz,beslemeden kadın olmaz:
  Yaşam içinde her konu birbirine uygun olursa başarı olur ve devam eder.

  Irmak kenarına çeşme yapılmaz :
  Birbirine zıt verimlilikteki iki kurum veya sosyal müessesenin,aynı ortamda varlıklarını sürdürmeleri zordur.

  Irmaktan geçerken at değiştirilmez:
  Yapılmaya başlanan bir işte,ilk zamanlar başarı elde edilmeyebilir.işin daha başarılı yapılması için uygulanan yöntemler de değiştirilebilir. Olumsuz bir ortamda yöntem değiştirmek doğru değildir.İyi sonuçlar vermez.

  Isıramadığın eli öp de başına koy:
  Yaşam içinde bir takım mücadeleler yapılacaktır. Bu kavgada düşman bizden çok güçlü ise onunla kavga etmemek gerekir.Kavga edilirse yenilmek muhakkaktır.

  Isırgan ile taharet olmaz:
  Başarılı bir iş oluşturmak için işe yarar,faydalı araç kullanmak gerekir.Kötü malzeme ile iyi ve başarılı sonuçlar elde edilemez.

  Isıran it,dişini göstermez :
  Kötülük yapmayı düşünen kişi,bunu zamanı gelince ve aniden gerçekleştirir.

  Islanmışın yağmurdan pervası yoktur :
  Bir konuda büyük zarar görmüş kişi,benzer zararlardan korku duymaz.

  Ismarlama hac,hac olmaz :
  İnsan kendi işini kendi yapmalıdır. Başkasına yaptırılan işten başarı elde edilemez.

  Işığını akşamdan önce yakan,sabah çırasına yağ bulamaz:
  İnsanlar savurganlık yapmamalıdırlar.Parasını gereksiz yere harcayan,gerektiğinde para ve mal bulamaz.Zorluk içinde kalır.

  İçi beni yakar,dışı eli:
  Her şey dıştan göründüğü kadar güzel olmayabilir.Dış görünüşe aldanmak doğru değildir.

  İğreti ata binen tez iner:
  Kendi malımız olmayan malzemeye güvenip bir işe başlamak doğru değildir.Malzemenin sahibi,malını geri istediği zaman zor durumda kalır.

  İğneyi evvela kendine sok,çuvaldızı başkasına:
  Kendisi en küçük bir sıkıntıya katlanamayan kimse,başkalarına çok büyük sıkıntı vermemelidir.Kendisi küçük kötülüğe katlanamayan,başkalarına kötülükler yapmaktan kaçınmalıdır.

  İki deliye bir akıllı :Birbirine zıt iki kişinin arasını bulacak, mantıklı bir kimsenin bulunması mutlak gereklidir.

  İnsan insanın şeytanıdır :
  Arkadaş seçiminde dikkatli ve özenli olmak gereklidir.Kötü arkadaş kişiyi yoldan çıkarır,saptırır.

  İti,öldürene sürütürler :
  Bir kişinin sorumluluğundaki görev kötü şekilde sonuçlanırsa,bu sonucun düzeltilmesi için bizzat o kişi çaba göstermelidir.İşin sorumluluğu onu yapana ait olacaktır.

  İyilik eden iyilik bulur :
  Etrafına iyilik eden kimse gün gelir zor durumda kalırsa ona da iyilik yapılır.Her şeyin karşılığı muhakkak vardır.

  Kabahat da gizli olmalı,ibadet de:
  Yapılan bütün işlerde işin özüne inmeye gayret edilmelidir.Başkalarına gösteriş için yapılan hiçbir işten,davranıştan iyilik ve hayır beklemek mümkün değildir.

  Kadı anlatana göre fetva verir:
  Herkes bildiğini ve gördüğünü eksiksiz olarak söylemelidir.Çünkü dinleyen,olayı görmeyen kimseler anlatılana göre karar verirler.

  Kanaat gibi devlet olmaz :
  Elindekiler ile yetinmesini bilen kimse sıkıntı çekmez.

  Kişi refikinden azar :
  İnsanı iyi ve kötü yola sürükleyen arkadaşıdır.

  Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman çelebi derler :
  Bir şeyin çok kıymetlisi bulunmazsa daha aşağı değerde olan kıymet ve itibar kazanır.

  Kuru laf karın doyurmaz :
  Bir gayret göstermeden,bir yatırım yapmadan yalnızca boş sözlerle başarı elde etmek mümkün değildir.

  Laf ile peynir gemisi yürümez :
  Bir kimsenin kendini övmesi ile gereken işte gereken sonuçlar alınmaz.

  Laf lafı açar:
  Karşılıklı konuşmalarda konuşma bir süre uzadığı zaman,sözden başka söze geçilmeye başlanır.Başlangıçta hiç düşünülmeyen konulara kadar söz uzar gider

  Laf torbaya girmez :
  Bir konu hakkında sarfedilen sözler üzerinde iyice düşünülmelidir.

  Latife latif gerek:
  Şakalar karşısındakini kırmayacak biçimde olmalıdır.Şaka yapan,karşısındakini çok iyi anlamalı,kırmadan,incitmeden şaka yapabilmelidir.

  Leyleğin ömrü laklak ile geçer :
  Aylak kişiler bütün günlerini orada burada boş laflar söyleyerek boşa geçirmiş olurlar.

  Lodosun gözü yaşlı olur :
  Lodosun sonunda yağmur yağar

  Lokma çiğnemeden yutulmaz :
  Bir işin iyi sonuçlanması için gereken önem ve çalışma gösterilmelidir.

  Lokma karın doyurmaz,şefkat artırır:
  Bir kişiye armağanlar vermek,o kişinin ihtiyaçlarını karşıladığı için değil aradaki sevgiyi çoğalttığı için çok değerlidir.

  Mahkeme kadıya mülk değil :
  İnsan,yaşamı süresince güçlü makamlara gelebilir.Böyle makamlara gelince etrafındakilere böbürlenmemelidir.Çünkü gün gelecek,bu makamı bırakmak zorunda kalacaktır.

  Mal adama hem dost,hem düşmandır:
  Mal insanı rahat ve huzurlu yaşattığı için dosttur.Aynı zamanda,zengin olmanın getirdiği tehditlerden dolayı düşmanıdır.

  Mal canı kazanmaz,can malı kazanır:
  İnsanlar fazla kazanacağım diyerek sağlıklarını tehlikeye atmamalıdırlar.Kişi sağlıklı olursa mal kazanması,pek çok kazanması mümkündür. Ama sağlığını kaybederse mal da kazanamaz olur.

  Mal canın yongasıdır :
  Can her şeyden kıymetlidir.Zorluklarla elde edilen mal da cana yakın değer taşır.

  Mal melameti örter:
  Zengin olmak,insanların kusurlarını görmezden gelmelerine yardımcı olur.

  Malını yemesini bilmeyen zengin her gün züğürttür:
  Züğürt kimse parası olmadığı için zorluk içindedir.parasını yiyemeyen kimseler ise paraları olduğu halde bu yokluğu çekenlerdir.

  Mart ayı,dert ayı :
  Kış ile ilkbahar arasındaki geçiş dönemi olduğu için insanlar hastalıklara daha kolay yakalanırlar.

  Meyhaneciden kefil istemişler,bozacıyı göstermiş :
  Toplumda uygunsuz işleri yapanlar kendi haklılıklarını,benzer kişileri göstererek savunmaya çalışırlar.

  Mühür kimde ise Süleyman odur :
  Bir konuda yetkili kim ise onun sözü geçer.

  Mürüvvete endaze olmaz :
  Yardımseverliğin ölçüsü olmaz

  Namaza meyli olmayanın ezanda kulağı olmaz :
  Bir işin bütününü istemeyen kimseler,o işin ayrıntıları ile hiç ilgilenmezler.

  Ne doğrarsan aşına,o çıkar kaşığına:
  Kişi çok çalışırsa gelecek günleri de başarılı olur. Kazancı bol olur.Az çalışırsa kazancı,başarısı da az olur.

  Ne ekersen onu biçersin :
  Kişiler çevrelerine nasıl davranırlarsa öyle cevap alırlar.

  Ne idik,ne olduk:
  İçinde yaşadığımız toplum çok hızlı değişiyor.Biz bu toplumda bulunduğumuz ortamdan çok değişik ortamlara geldik.Bundan sonra da nerelere geleceğimiz, neler olacağı belli değil.

  Ne oldum dememeli,ne olacağım demeli :
  Esas olan başarının niteliğinden çok devamlılığıdır.

  Ne verirsen elinle,o gelir seninle:
  İnsanlar yaşamları boyunca daima iyilik yapmalıdır. Bu iyiliklerin karşılığı,bir gün mutlaka sahibini bulacaktır.

  Nerede birlik,orada dirlik:
  Kişiler arasında anlaşma,duygu ve düşünce birliği olursa orada huzur,güven ve düzen olur.

  Nerede hareket,orada bereket :
  Çalışmanın çok olduğu yerde,bu çalışmaların sonucu olan ürünler de çok olur.

  Niyet hayır,akıbet hayır :
  Bir işe başlarken iyi niyetle hareket edilirse sonuç ta iyi olur.
   
  HazaN bunu beğendi.
 2. Oduncunun gözü ormanda:
  Bütün insanlar kendi işlerine yarayan şeylerle çok yakından ilgilenirler.

  Oğlan dayıya,kız halaya çeker:
  Oğlan çocuğu genlerin tesiri ile dayıya,kız ise halaya çeker,onun

  hareket ve tavırlarını alır.(Halk arasında yapılan bir yorumdur)

  Oğlanınki oğul bağı,kızınki bahçe gülü:
  Kişinin torunu oğlundan olursa oğul balı diyerek,kız evlattan olursa bahçe gülü diyerek sevinir.

  Olacakla öleceğe çare yoktur:
  İnsanların yaşam boyu karşılaşacakları ne varsa doğarken belli olur ama kişi bunu bilmez.Başımıza gelen ve elimizde olmayan sebeplerle oluşan olaylara çok üzülmemek gerekir.

  Olmaz olmaz deme,olmaz olmaz :
  Hayatta hiç ummadığımız olaylar, en şaşırtıcı biçimde karşımıza çıkabilir.

  Orman olur da domuz olmaz mı? :
  İyi bir ortamda çıkarcılar bulunabilir.bulunması doğaldır.

  Osmanlı'nın ekmeği dizindedir :
  İşlerimizin başarılı olması için kendimiz ayırdığımız zaman çok olmamalıdır.İşlerimize ne kadar ağırlık verirsek o kadar başarılı oluruz.

  Osurukla boya boyanmaz :
  Gerekli bilgi ve görgü olmadan bir işi tam olarak görüp bitirmek imkansızdır.

  Otu çek köküne bak :
  Bir kimsenin hakkında tam olarak bilgi sahibi olmak istenirse o kimsenin soyunu sopunu çok iyi incelemek gerekir.

  Ödünç;güle güle gelir,ağlaya ağlaya gider:
  Ödünç verilirken veren de alan da güler yüzlüdür.Mutludur.Ödünç alınan geri verilirken ise durum değişiktir.Para veren kimse de parasını zamanında alamazsa tarafların arası çok çabuk bozulur.

  Öfke baldan tatlıdır :
  İnsan sinirlendiği zaman bağırır çağırır, rahatlar.

  Öfkeyle kalkan zararla oturur:
  Aniden öfkelenerek sergilenen davranışlar kırıcı olur. Sonuçları önceden tasarlanamaz.

  Öküze boynuzu yük değil :
  Meşgul olduğu iş,kişiye yük olmaz. Onları yaşamının bir parçası olarak kabul eder

  Öksüz çocuk göbeğini kendisi keser:
  Bir koruyanı,kollayanı olmayan kimseler her işlerini kendileri yapmak zorundadır.

  Ölenle birlikte ölünmez:
  Ölüm kaçınılmazdır.Ölen bir kimsenin ardından yas tutmak ta onu geri getirmeyecektir.Bu durumu bilerek ona göre davranmak gereklidir.

  Ölüm var,dirim var :
  İnsanlar malını ve zamanını,varlığını düşünerek kullanmalıdır.geleceğini düşünmelidir.

  Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek de oraya gider :Bir ailede büyükler nasıl bir yaşam

  içindelerse çocuklar da benzer bir hayat sürdürürler

  Öpülecek el ısırılmaz :
  Hürmet gösterilmesi gereken kişilere saygısızlık etmek hatadır

  Palamut çok biterse kış erken olur:
  Uzun yılların tecrübesine dayanılarak elde edilen sonuçlara göre meşe ağaçlarında palamudun çok olması kışın erken geleceğini gösterir.

  Para dediğin el kiri :
  İnsanlar bütün ömürlerini paraya bağlamamalıdırlar.

  Pazar ilk pazardır :
  Pazara götürüp satmak istediğimiz mala verilen ilk fiyat en iyi fiyattır.

  Perşembenin gelişi,çarşambadan bellidir :
  Bir işin nasıl sonuçlanacağı,işin bugünkü durumundan belli olur.

  Pilav yiyen,kaşığı belinde gerek :
  Bir işe girişmek isteyen kimseler o iş için gerekenleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

  Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın :
  Kişi,bir olayın sonuçlanması için elinden gelen gayreti göstermelidir.

  Rağbet güzel ile zenginedir:
  Güzel ve zengin olan kimseler her zaman ilgi görürler.El üstünde tutulurlar.

  Rahat ararsan mezarda :
  yaşayan her kişinin az veya çok kendine göre bir derdi,sıkıntısı mutlak bulunur.

  Rüzgar eken fırtına biçer :
  Etrafında bulunanlara her zaman kötülük yapan kimseler sonunda mutlaka büyük kötülüklerle karşılaşırlar

  Rüzgar esmeyince yaprak oynamaz :
  Meydana gelmiş hiçbir olay sebepsiz değildir.

  Rüzgara karşı tüküren,kendi yüzüne tükürür:
  Kendi gücünün üstünde bir güç ile uğraşmak isteyen kimseler sonunda kendileri ziyanlı çıkarlar.

  Rüzgarlı havanın kuytusu,yağmurlu havanın uykusu :
  Rüzgarda kuytu bir yer bulmak rahatlıktır.

  Sabah ola,hayır ola:
  Sabahlar güçlü başlangıçlardır.Verimlili için günün bu saatlerini değerlendirmek gereklidir.

  Sabır acıdır,meyvesi tatlıdır :
  Bir konuda sıkıntılı günlere katlanmak zordur.Ama dayanıldığı takdirde sonuçları güzeldir.

  Sabreden derviş,muradına ermiş:
  Sabırlı olan kişiler,isteklerine kavuşurlar.Sabır ile mücadele edildiğinde başarı mutlaka bizim olacaktır.

  Sabrın sonu selamettir:
  Karşılaştığı bütün zorluklardan hemen yılıp kaçmayan, sabretmesini bilen kimselerin işleri sonunda başarıya ulaşırlar.

  Saç sefadan tırnak cefadan uzar :
  keyifli insanların saçları,sıkıntıda olanların tırnakları uzar.(yaygın bir halk görüşü)

  Saçım ak mı kara mı?Önüne düşünce görürsün:
  Konunun nasıl olduğunu sormaya gerek yoktur.Çok geçmeden bitecektir anlamında kullanılır.

  Sana taşla vurana sen aşla vur :
  kötülük yapan kimselere iyilik yapmak insanlık kuralıdır.

  Şahin ile deve avlanmaz :
  Her işi yapmanın bir yöntemi vardır.

  Şahin küçük et yer,deve büyük ot yer:
  İnsanlar fiziki görünüşlerine göre değil,yaradılış özelliklerine göre davranırlar. Görünüşü küçük olan kişi, her zaman güçsüz olarak görülmemelidir.

  Şakanın sonu kakadır:
  Devamlı şaka yapmak hatalıdır.Önce güzel ve eğlenceli gelirse de bir zaman sonra dayanma gücü azalır ve küçük kırgınlıklar ortaya çıkar.

  Şaşkın ördek başını bırakır,kıçından dalar:
  Her iş,bir düşünce ile,bir plan ile yapılmalıdır.Ne yaptığını iyi bilmeyen kimseler,giriştikleri işlerde akılcı yollardan ayrılırlar.

  Şer işi uzat hayra dönsün,hayır işi uzatma şerre dönmesin:
  Kötü olan işlerin üzerinde çalışmalı,o işi iyiye çevirmelidir.İyi olan işleri hemen sonuçlandırmak gereklidir.

  Şeriatın kestiği parmak acımaz:
  Kanunlar herkese eşit olarak uygulanmalıdır. Böyle olursa,kanunda yazılan cezaya kimse itiraz edemez,boyun eğer.

  Şeytanla ortak buğday eken samanını alır :
  Hilekar,sorumsuz kimselerle ortak olanlar,yapılan işin zararını yüklenirler.

  Şimşek çakmadan gök gürlemez :
  Söylenen,konuşulan her olay daha önceki başka bir olaydan kaynaklıdır.

  Şöhret felakettir :
  Ünlü olmak birçok sıkıntıyı da beraberinde getirir.

  Tabak sevdiği deriyi yerden yere çalar:
  İnsanlar,ileride başarılı olmasını istedikleri kişileri kıyasıya çalıştırırlar.

  Tabancanın dolusu bir kişiyi,boşu kırk kişiyi korkutur:
  Tabancayı,sinirli olunan durumlarda lüzumsuz yere kullanmak sahibinin başına dert açar.Ama tabanca;taşıyan kişinin belinde iken çok kimse bu durumdan ürker.

  Talihsiz hacıyı deve üstünde yılan sokar:
  Düşündüğünü uygulaması nasip olmayacak kişinin karşısına,hatıra hayale gelmeyen engeller çıkar.

  Tandır başında bağ dikmek kolaydır:
  Hayal kurmakla sorunlar çözümlenemez. Esas problem,düşleri uygulama alanına sokmaktır.

  Tarla çayırda,bağ bayırda :
  Tarla ve bağ alırken yerlerine dikkat edilmelidir.

  Taş düştüğü yerde ağırdır :
  İnsanın değeri bulunduğu çevrede iyi bilinir.

  Tatarın kılavuza ihtiyacı yok :
  Yapacağı işi çok iyi bilen kimselere başkalarının yardım etmesi gerekmez.

  Ulu sözü dinlemeyen uluyakalır:
  Tecrübeli kimselerin sözlerini dinlemeyip kendi kafası doğrultusunda giden kimseler sonunda büyük zararlara uğrarlar.Sıkıntı ve dertten kurtulamazlar


  Umut fakirin ekmeğidir :
  Fakir olan kimseler,kısa süre sonra durumlarının değişeceğini düşünerek avunurlar.

  Ustanın çekici bin altın:
  Sanatkar kimseler bir çok kişinin yapamadığı bir işi çok kısa bir sürede küçük bir hareketle yapıverirler.

  Uyku ölümün kardeşidir:
  Uyuyan kimsenin dünya ile ilgisi kesilir.Olup bitenden haberi olmaz.

  Üç göç,bir yangının yerini tutar :
  Bir yerden bir yere taşınma zahmetli ve ziyanlı bir iştir.

  Üremesini bilmeyen it,sürüye kurt gelir:
  Bir toplulukta nasıl davranılması gerektiğini bilmeyen kimseler,kendileriyle birlikte başkalarının da başına dert açarlar.

  Üşenenin oğlu,kızı olmamış :
  İnsan bir varlık elde etmek istiyorsa tembel tembel oturmamalıdır.

  Üzüm üzüme baka baka kararır :
  Çok samimi olan kimseler, birbirlerinin huylarını benimserler

  Üzümün çöpü var,armudun sapı:
  Her konunun kendine göre ufak olumsuzlukları bulunabilir.Bir işin olumlu yönleri dururken,olumsuz olanları üzerinde yoğunlaşmak doğru değildir.

  Üzümün ye de bağını sorma :
  Sunulan imkanların kaynağını sorgulamak her zaman doğru olmayabilir.

  Vücut kocar,gönül kocamaz:
  Hangi yaşta olursa olsun kişi gönlü sayesinde hep genç kalmayı başarabilir.

  Verirsen doyur,vurursan duyur:
  Yardım yapılacaksa gereken ölçüde yapılmalıdır.

  Veren el,alandan üstündür:
  Yardım ve iyiliksever kimseleri herkes sever,sayar.

  Varsa pulun,herkes kulun;yoksa pulun dardır yolun:
  Parası çok olan kimseye herkes iltifat eder,yakınında bulunmak ister.yoksullara kimse yüz vermez.Adını deliye de çıkarabilirler.

  Yabancı koyun kenarda yatar:
  Toplumdaki kişiler kısa zamanda büyük yakınlık göstermedikleri için yeni gelenler yabancılık çekerler.

  Yağ yiyen köpek tüyünden belli olur:
  Hiçbir sebep yokken yaşama düzeyi birden değişen,yükselen kişinin çaldığı ve rüşvet aldığı bellidir.

  Yağmur yağsa kış olur:
  Kişi halin bilse hoş olur:İnsanların etraflarına karşı davranışları,kendi sosyal durumları ile orantılı olmalıdır.

  Yakasından atmak:
  Zorlu bir işi başkasına yüklemeye çalışmak.

  Yalancı kim?İşittiğini söyleyen:
  İnsanlar her duyduklarını,doğrulamadan başkalrına söylememelidirler.

  Yalnızlık Hakk'a mahsustur:
  Tek başına olmak, Allah'a ait bir durumdur.

  Yanık yerin otu tez biter:
  İnsanlara büyük ıstırap veren olaylar,bir zaman sonra unutulur.

  Yol sormakla bulunur:
  Bir işe doğru başlamak için bilmediklerimizi sormak, öğrenmek lazımdır.

  Yük altında ancak eşek kalır:
  İnsanlık sıfatı olan kimse kendisine yapılan iyiliğin altında kalmaz.Bir zaman bulur,karşılığını verirZahmetsiz rahmet olmaz: Çaba göstermeden,sıkıntı çekmeden arzu edilen güzel ve iyi sonuçlara ulaşılmaz.

  Ziyan olan koyunun kuyruğu yağlı olur:
  Elden kaçırılan fırsatlar küçük olsa da çok büyük görünür.Kişinin dilinden hiç düşmez.Hep büyüterek ondan bahseder.

  Zemheride sür de çalı ile sür:
  Tarlanın zemheride sürülmesi ekinin iyi olması için çok önemlidir.Tarlayı dikkatli ve derin sürmek gerekir.

  Zengin arabasını dağdan aşırır,züğürt düz ovada yolunu şaşırır:
  Varlıklı kişi,parasının ve itibarının çokluğu ile olmayacak işlerini bile kolaylıkla görür.Fakir ise parası olmadığı için en olacak işini bile bitiremez.

  Zenginin basması ipekli görünür:
  Zengin kişilerin giydikleri,yedikleri en pahalısından seçilmiş zannedilir.

  Zengin kesesini,züğürt dizini döver:
  Maddi durumu çok iyi kişiler her zaman parası ile övünür.Züğürt ise arzuladığı iş parası olmadığından yapamayacağı için üzülür.Istırap ve sıkıntı çeker
   
Yükleniyor...