Kızılayın Karşılaştıkları Sorunlar Nelerdir

'Etüt Merkezi' forumunda Aderito tarafından 6 Ara 2012 tarihinde açılan konu

  1. Kızılayın Karşılaştıkları Sorunlar Nelerdir

    Kızılayın , kentin merkezi olarak zevkle gelinmesi gereken ve prestij mekanı niteliğinde bir yer olacağına, ulaşım sistemlerinin kırılma noktası ve işyerlerinin yoğunluğu nedeniyle sadece 'zorunlu' olarak gelinen; görsel, çevresel ve mekansal olumsuzlukları sonucu kaçılıp terk edilmesi gereken bir yere dönüşmeye başlamıştır. Artık yaşanan sorunlar, ilgili meslekten kişilerin yanında, tüm kentlilerin de ciddi biçimde rahatsızlık duyduğu bir boyut kazanmıştır.

    Şehrin Plancıları Odası Ankara Şubesi, kentine sahip çıkma sorumluluğu içinde öncü bir rol üstlenerek, yukarıda anılan bu ciddi sorunsalın tanımlanması ve çözümü ile ilgili Mimarlar Odası ile ortak bir çalışma grubu oluşturmuştur. Kızılay'la ilgili oluşturulan komisyonun çalışma alanı ve amacı, günümüzde Kızılay kent merkezinde yaşanan ve herkesi önemli ölçüde rahatsız eden kentsel sorunları ve altındaki sosyal-politik-ekonomik ve mekansal nedenlerini açıkça ortaya koymak, bunların çözümü için ilgili kurumlara öneriler götürmek ve kent halkına bu önerileri deklere etmektir. Kısaca, sorunları ve nedenlerini meslektaşlarımıza, kent halkına ve ilgililere göstermek ve alternatiflerin olabileceğini anlatmak istiyoruz. Yapıcı bir yaklaşımı ve öncü olma stratejisini benimsiyoruz.

    Temel olarak çalışma ilkemiz, parçacı çözümler sunmak ve süreci geriden izlemek yerine, soruna bütüncül olarak yaklaşmak ve yol gösterici olmaktır. Bu bütüncül yaklaşım kapsamında, kent merkezinin ne olduğunu ve ne olması gerektiğini ortaya koyan, çağdaş kent merkezi politikalarını tanımlayan, Kızılayın Ankara için kimliğini tartışan, Kızılayın Ulus ve diğer alt merkezlerle ilişkisini araştıran, sorunların çözümü için önemli ipuçları veren bir çalışma sunmayı hedefliyoruz.
     
Yükleniyor...