Klavyedeki Gizli Harfler

'Teknoloji' forumunda cCasT tarafından 20 Eki 2010 tarihinde açılan konu

 1. Klavyedeki Gizli Harfler
  Klavyedeki Gizli Karakterler

  Alt-0196 Ä

  Alt-0128 €

  Alt-0197 Å

  Alt-0198 Æ

  Alt-0199 Ç

  Alt-0200 È

  Alt-0201 É

  Alt-0202 Ê

  Alt-0203 Ë

  Alt-0204 Ì

  Alt-0205 Í

  Alt-0206 Î

  Alt-0207 Ï

  Alt-0208 Ğ

  Alt-0209 Ñ

  Alt-0210 Ò

  Alt-0211 Ó

  Alt-0212 Ô

  Alt-0213 Õ

  Alt-0214 Ö

  Alt-0215 ×

  Alt-0216 Ø

  Alt-0217 Ù

  Alt-0218 Ú

  Alt-0219 Û

  Alt-0220 Ü

  Alt-0221 İ

  Alt-0222 Ş

  Alt-0223 ß

  Alt-0224 ê

  Alt-0225 á

  Alt-0226 â

  Alt-0227 ã

  Alt-0228 ä

  Alt-0229 å

  Alt-0230 æ

  Alt-0231 ç

  Alt-0232 è

  Alt-0233 é

  Alt-0234 ê

  Alt-0235 ë

  Alt-0236 ì

  Alt-0237 ê

  Alt-0238 î

  Alt-0239 ï

  Alt-0240

  Alt-0241 ñ

  Alt-0242 ò

  Alt-0243 ó

  Alt-0244 ô

  Alt-0245 õ

  Alt-0246 ö

  Alt-0247 ÷

  Alt-0248 ø

  Alt-0249 ù

  Alt-0250 ú

  Alt-0251 û

  Alt-0252 ü

  Alt-0253 ı

  Alt-0254 ş

  Alt-0255 ÿ

  Alt-0129 ?

  Alt-0130 ‚

  Alt-0131 ƒ

  Alt-0132 „

  Alt-0133

  Alt-0134 ‪

  Alt-0135 ‡

  Alt-0136 ˆ

  Alt-0137 ‰

  Alt-0138 Ū

  Alt-0139 ‹

  Alt-0140 Œ
  Alt-0141 ?

  Alt-0142

  Alt-0143 ?

  Alt-0144 ?

  Alt-0145

  Alt-0146

  Alt-0147 "

  Alt-0148 "

  Alt-0149 •

  Alt-0150 –

  Alt-0151 —

  Alt-0152 ˜

  Alt-0153 ™

  Alt-0154 š

  Alt-0155 ›

  Alt-0156 œ

  Alt-0157 ?

  Alt-0158

  Alt-0159 Ÿ

  Alt-0160

  Alt-0161 ¡

  Alt-0162 ¢

  Alt-0163 £

  Alt-0164 ¤

  Alt-0165 ¥

  Alt-0166 ¦

  Alt-0167 §

  Alt-0168 ¨

  Alt-0169 ©

  Alt-0170 ª

  Alt-0171 «

  Alt-0172 ¬

  Alt-0173

  Alt-0174 ®

  Alt-0175 ¯

  Alt-0176 °

  Alt-0177 ±

  Alt-0178 ²

  Alt-0179 ³

  Alt-0180 ´

  Alt-0181 µ

  Alt-0182 ¶

  Alt-0183 ·

  Alt-0184 ¸

  Alt-0185 ¹

  Alt-0186 º

  Alt-0187 »

  Alt-0188 ¼

  Alt-0189 ½

  Alt-0190 ¾

  Alt-0191 ¿

  Alt-0192 À

  Alt-0193 Á

  Alt-0194 Â

  Alt-0195 Ã
   
Yükleniyor...