köpek ırkları ve özellikleri

'Eğitim Merkezi' forumunda HazaN tarafından 16 Ara 2010 tarihinde açılan konu


 1. köpek ırkları
  Köpeklerin özellikleri
  Köpek cinsleri ve özellikleri


  Avcı (Hound) Grubu Köpekler
  Avcı cinsler köpek cinsleri arasında en eski ırklardan olup, insanların avlarını yakalamalarına yardımcı olan cinslerdir. Görüş yeteneğinin gelişkin olmasına dayalı olarak avlanan görüşavcıları arasında hızlı koşması ile bilinen greyhoundlar, koku yeteneğinin gelişkin olmasına dayalı olarak avlanan kokuavcıları arasında da foxhound gibi cinsler yeralır. Bu grupta yeralan ırkların bir kısmının hem koku hem de görüş yetenekleri gelişmiş olabilirken, bazılarının bahsettiğimiz bu özelliklerle hiçbir ilgisi olmayabilir.


  Afghan Hound
  American Foxhound
  Basenji
  Basset Hound
  Beagle
  Black and Tan Coonhonud
  Bloodhound
  Borzoi
  Dachshund
  English Foxhound
  Greyhound
  Harrier
  Ibizan Hound
  Irish Wolfhound
  Norwegian Elkhound
  Otterhound
  Petit Basset Griffon Vendeen
  Pharaoh Hound
  Rhodesian Ridgeback
  Saluki
  Scottish Deerhound
  Whippet


  Çalışan (Working) Grubu Köpekler

  Bu grup cesaret ve güçlerini insan sahiplerinin hizmetine sunma konusunda üstün olan ırklardan oluşur. Bu ırklar kendi aralarında koruma, kurtarma, taşıma ve çekme cinsleri olarak ayrılırlar. Bu gruptaki cinsler genel olarak cesaret ve dayanıklılıkları ile bilinirler.


  Akita
  Alaskan Malamute
  Bernese Mountain
  Boxer
  Bullmastiff
  Doberman Pinscher
  Giant Schnauzer
  Great Dane
  Great Pyrenees
  Greater Swiss Mountain
  Komondor
  Kuvasz
  Mastiff
  Newfoundland
  Portuguese Water
  Rottweiler
  Saint Bernard
  Samoyed
  Siberian Husky
  Sivas Kangal
  Standard Schnauzer

  Çoban (Herding) Grubu Köpekler

  Çoban grubunda yeralan ırklar başka hayvanların hareketlerini kontrol etme becerileri ve istekleri ile bilinirler ki bunlar genellikle koyun ve inek sürüleri olur. Bazı cinsler bunu sürüdeki hayvanları irite ederek ve bakışları ile yön göstererek yaparken, diğerleri ise havlayarak veya küçük temaslarda bulunarak yaparlar. Bazı cinslerde sürüyü toplama yeteneği, bazılarında ise gütme yeteneği daha baskındır.

  Australian Cattle
  Australian Shepherd
  Bearded Collie
  Belgian Malinois
  Belgian Sheep
  Belgian Tervuren
  Border Collie
  Bouvier des Flandres
  Briard
  Canaan
  Cardigan Welsh Corgi
  Collie
  German Shepherd
  Old English Sheep
  Pembroke Welsh Corgi
  Puli
  Shetland Sheepdog

  Minyatür (Toy) Grubu Köpekler
  Köpek ırklarının minyatür versiyonlarından oluşan bu grupta, insanların çok eski zamanlardan beri sadece güzellikleri ve dostlukları nedeni ile değer verilmiş cinsler yeralır. Grubun davranışsal olarak ortak noktalarını tanımlamak zordur çünkü herbiri farklı gruplardan gelen ırkların minyatürleri oldukları için değişik karakteristiklere sahip olabilmektedirler.

  Affenpinscher
  Brussels Griffon
  Cavalier King Charles
  Spaniel Chihuahua
  Chinese Crested
  English Toy Spaniel
  Havanese
  Italian Greyhound
  Japanese Chin
  Maltese
  Miniature Pinscher
  Papillon
  Pekinges
  Pomeranian
  Pug Shih Tzu
  Skiy Terrier
  Toy Manchester Terrier
  Toy Poodle
  Yorkshire Terrier

  Sportif (Sporting) Grubu Köpekler

  Modern avcılar olarak bilenen bu ırklar genel olarak, kökleri çok daha eskilere dayansa da ateşli silahlarla avlanan avcıların yardımcıları olarak yetiştirilmişlerdir. Av sporunda avcıya hedefin yerinin belirlenmesinde, hedefin hareketlendirilmesinde ve vurulduktan sonra avcıya getirilmesinde yardımcı olurlar. Hedefin yakınlarında bir yerde donarak hedefin yerini belirlemeye yardımcı olan cinsler arasında Türkçeye “hedefi işaret eden” ve “oyunu kuran” olarak çevrilebilecek pointer ve setter cinsleri yeralır.

  American Cocker Spaniel
  American Water Spaniel
  Brittany
  Chesapeake Bay Retriever
  Clumber Spaniel
  Curly-Coated Retriever
  English Cocker Spaniel
  English Setter
  English Springer Spaniel
  Field Spaniel
  Flat-Coated Retriever
  German Shorthaired Pointer
  German Wirehaired Pointer
  Golden Retriever
  Golden Setter
  Irish Setter
  Irish Water Spaniel
  Labrador Retriever
  Pointer
  Spinone Italiano
  Sussex Spaniel
  Vizsla
  Weimaraner
  Welsh Springer Spaniel
  Wirehaired Pointing Griffon

  Sportif Olmayan Grubu Köpekler

  Gruplar içerisinde karakteristikleri en geniş olan bu grup, bir anlamda diğer kategorilere sokulamayan cinsleri kapsamaktadır. Bazıları bu grupta yeralan cinslerin kökenlerinde dostluk etmek amacı ile yetiştirilmelerinin olması nedeni ile dost/eş (companion) grup olarak da tanımlamaktadır. Yine de kökenleri fazlasıyla değişken olan bu ırkları diğer gruplardaki cinslerden daha dost olduklarını iddia etmek de pek gerçekçi olmayacaktır.

  American Eskimo
  Bichon Frise
  Boston Terrier
  Bulldog
  Chinese Shar-Pei
  Chow Chow
  Dalmaçyalı
  Finnish Spitz
  French Bulldog
  Keeshond
  Lhasa Apso
  Löwchen
  Poodle (Standard and Miniature)
  Schipperke
  Shiba Inu
  Sokak (karışık)
  Tibetan Spaniel
  Tibetan Terrier

  Terrier Grubu Köpekler
  Terrier grubundaki köpekler genel olarak toprak altında yaşayan memeli zararlıları toprağı eşeleyerek bulup öldürme merakına sahiptirler. Terrier sözcüğünün kökeni de dünya/toprak anlamına gelen terra’dan gelmektedir. Bazı terrier cinsleri yarışmalarda sıçan öldürmek üzere yetiştirilmişler, ancak sonralarda birbirleri ile de dövüştürülmüşlerdir. Bu ırklar kısa ve uzun bacaklı olmak üzere iki gruba ayrılırlar.


  Airedale Terrier
  American Staffordshire Terrier
  Australian Terrier
  Bedlington Terrier
  Border Terrier
  Bull Terrier
  Cairn Terrier
  Dandie Dinmont Terrier
  Fox Terrier(Smooth)
  Fox Terrier(Wire)
  Irish Terrier
  Jack Russell Terrier
  Kerry Blue Terrier
  Lakeland Terrier
  Manchester Terrier
  Miniature Bull Terrier
  Miniature Schnauzer
  Norfolk Terrier
  Norwich Terrier
  Scottish Terrier
  Sealyham Terrier
  SkyeTerrier
  Soft Coated Wheaten Terrier
  Staffordshire Bull Terrier
  Welsh Terrier
  West Highland WhiteTerrier
   

Yükleniyor...