kösem sultan'ın hayatı

'Tarih Bölümü' forumunda Burcu tarafından 19 Haz 2015 tarihinde açılan konu

 1. Asıl adı Anastasya olan Kösem Sultanın çocukluğuna dair pek bir şey bilinmemektedir. Kimilerine göre Ortodoks bir rahibin kızıdır ancak kesin bir bulguya rastlanmamıştır.

  Cariye olarak Topkapı Sarayı haremine girmiştir. 15 yaşında I. Ahmed'e haseki olmuştur. Kısa sürede ise diğer hasekilerin önüne geçmeyi başarmıştır.

  I. Ahmed ile birlikte dergahlara gitmiş bunun yanı sıra IV. Murad, Süleyman, İbrahim, Kasım, Ayşe ve Fatma ismini verdikleri çocuklarıyla ilgilenmiştir. Çocuk yaşta tahta çıkan I.Ahmed başkasının etkisi altında kalmama konusunda çok titiz davranırdı. Bu nedenle de Kösem Sultan siyasi meselelerle çok uğraşmamıştır. En azından I. Ahmedin sağlığında...

  I.Ahmed hayatını kaybettiğinde Kösem Sultan henüz 27 yaşındaydı. Kocasının ölümüyle boşalan tahta I.Ahmed'in kardeşi Sultan I. Mustafa geçti. Ondan hemen sonra ise kocasının başka bir kadından oğlu olan Sultan II.Osman...

  Kösem Sultan bu süreçte devlet işleriyle ilgilenmeye başlamıştı çünkü II. Osman henüz çok gençti. Durumdan rahatsız olan II. Osman annesinin de etkisiyle Kösem Sultan'ı eski saraya gönderdi.

  Kösem Sultan Genç Osman'ın ve I.Mustafanın tahttan indirilmesine ve oğlu IV. Murat'ın tahta çıkmasına kadar eski sarayda kaldı. Oğlu tahta çıktığında ise tekrar Topkapı Sarayı'na yerleşti. IV. Murat tahta çıktığında 11 yaşınaydı ve Kösem Sultan artık onun yerine büyük ölçüde devleti yönetmeye başladı.

  Hayır işlerinde de öncülük etmeyi prensip edinen Kösem Sultan, etrafındaki fakirlere yardımlarda bulunmuştur. Her yıl Receb-i Şerif ayında tebdili kıyafetle arabaya binerek hapishanelere gitmiş; borcu yüzünden hapse düşen mahkûmların borçlarını ödemiş ve onların hapisten çıkmalarını sağlamıştır. Kösem Sultan, katil kişileri bu yardımlardan nasiplendirmemiştir. Yaptırdığı hayır işlerinin başında Üsküdar’daki Çinili Camii, Boğaziçi’nde Anadolu Kavağı, Sultan Selim civarında Valide Medresesi Mescidi’ni yaptırarak hizmete açmıştır. O dönemde Osmanlı’nın eyaleti durumunda bulunan Mekke ve Medine’ye de yardım elini uzatmış, fakir yöre halkına da hatırı sayılır yardımlarda bulunmuştur.

  Devletin içerisinde bulunduğu olumsuz şartlar, yeni padişahın validesini devlet idaresinde daha aktif olmaya zorlayınca, Kösem Sultan'la Turhan Hatice Sultan arasında bir rekabet ortaya çıkar. Kösem Sultan bu durumun ancak yeni bir şehzadenin padişah olmasıyla değişebileceğini düşünerek Şehzade Süleyman lehinde çalışmalara başlar. Turhan Hatice Sultan'ın, durumu bir cariye vasıtasıyla öğrenmesi planı zarara uğratır. Bu sırada ayaklanan yeniçeriler, Turhan Valide Sultan'ın saraydaki yardımcıları olan ağalarının Mısır'a sürgün edilmesini talep etmektedir. Tehlikeli durum karşısında harekete geçen Turhan Sultan, ağalarının da yardımıyla Osmanlı tarihinin belki de en kudretli kadını olan Kösem Sultan'ı ortadan kaldırtır.