Kösem sultanın öldürdüğü oğlu

'Tarih Bölümü' forumunda Burcu tarafından 10 Haz 2015 tarihinde açılan konu

  1. Kösem Sultanın Osmanlı devlet işlerinde söz sahibi olduğu ve özellikle I.Ahmed'in ölümünden sonraki dönemde bu durum daha belirgin hale gelmiştir.

    Kösem Sultan'ın hayatı incelendiği zaman oğlu Sultan İbrahim'i de acımasızca öldürttüğü görülmektedir. Şöyle ki;
    Dördüncü Murad’dan sonra Sultan İbrahim tahta çıkmış ve Kösem-Sultan bu oğlunun saltanatından tekrar siyaset sahasında boy gösterip saltanat nâibesi olarak sekiz buçuk yıl kadar marifetlerine devam etmiş ancak Sultan İbrahim anasının marifetlerine son verince, oğlunu kapısı pencereleri örülmüş bir odaya tahttan indirip kapatan Kösem, on gün sonra bu odada, Evliyâ Çelebi’nin ifadesiyle “neûzu b’illah yüzünden bir zerre nûr kalmayan cellâdbaşı Kara Ali’ye oğlunu boğdurmuştur!

    Böylece öz evlâdının kaatili olan Mâhpeyker Kösem Sultan, daha sonra torunu dördüncü Mehmed/Avcı Sultan Mehmed’in 8 Ağustos 1648 günkü cülûsunda da rol oynamıştır