Kulak Uğultusu

'Sağlıklı Yaşam' forumunda Alara tarafından 31 Eki 2009 tarihinde açılan konu

 1. KULAK UĞULTUSU

  Kulak uğultusu, kişinin varolmayan bir gürültü algılamasıyla nitelenir.

  BAS DÖNMELERİ


  KLİNİK ÖZELLİKLER

  Dolambaç (labirent) kökenli baş dönmesi, kişinin çevresindeki nesnelerin yer değiştirdiği ya da kendinin çevredeki nesnelere göre yer değiştirdiği duygusuna kapılmasıyla nitelenir. Bu yer değiştirme duygusu, uzayın değişik düzlemlerinde olabilir; ama en çok, yatay düzlemde çevrimseldir.

  Bu baş dönmesi duygusu, özerk sinir sistemi bozukluklarıyla birliktedir. Baş dönmesi nöbeti sırasında hasta soluktur, terle kaplıdır; özellikle de sindirim sistemiyle ilgili belirtiler (bulantı, kusma, bazen de ishal) gösterir. Ayrıca, bazen, düşmeye yolaçan denge bozuklukları vardır.

  Dalız sisteminin muayenesinde saptanan bozukluklar, teşhisi doğrular. Nöbet sırasında her zaman kendiliğinden nistagmus vardır; bunun biçimini, yönünü, şiddetini belirtmek gerekir. İşaret parmaklarının kayması, Romberg kanıtı, gözler kapalı yürüyüş, bedenin denge bozukluğunun çevresel bozunlar sonucu oluştuğunu ve nistagmusun yavaş sarsmtısıyla aynı yönde olduğunu gösterir.

  Dalızla ilgili deneylerle, özellikle de ısı deneyi ile açığa çıkarılan bozukluklar, dolambacın hastalandığını gösterir. Aynı biçimde, elektronistag-mografi, hastalığın evrimi konusunda fikir verecek kayıtların saklanmasını sağlar.

  BOZUNUN YERİNİN TEŞHİSİ

  Dolambaçtaki ya da sinir yollarındaki her bozun, baş dönmesi oluşturabilir. Böylece 2 tür baş dönmesi ayırdedilir: Bozunun dolambaçta yerleştiği çevresel baş dönmesi; kafa içindeki bir bozuna bağlı merkezi baş dönmesi.

  Çevresel baş dönmesi

  Baş dönmesi duygusu tipiktir; hasta, çevresindeki ortamın döndüğünü duyar; özerk sinir sistemi bozuklukları vardır ve nöbetler sırasında çok önemli olan denge bozuklukları, nöbetler arasında ortadan kalkar.

  Dalızm muayenesi, kesin bozukluklar ortaya koyar; nistagmus belirgindir; çoğunlukla yatay ya da yatay ve çevrimseldir. Bedenin sallanmaları hep nistagmusun yavaş sarsıntısı yönündedir; bunlara, uyumlu sallanmalar denir.

  Ayrıca, komşu salyangoz (koklea) da çoğunlukla hastalanır ve sağırlık, uğultu, baş dönmesi (hastalığı niteleyicidir) üçlüsü görülür.

  Merkezi baş dönmesi

  Çevresel baş dönmesinden kolaylıkla ayırdedilir. Baş dönmesi duygusu daha az belirgin, daha az tipiktir. Özerk sinir sistemi bozuklukları belirtileri yoktur. Buna karşılık, denge bozukluğu önemlidir. Bu merkezi belirtiler, nöbetler dışında da kalır ve ortaya çıkmalarına neden olan merkezi bozun geliştiği sürece sürer. Dalız muayenesi özel

  bulgular verir. Kendiliğinden ortaya çıkan nistagmus, katışıksız biçimindedir: Yatay, çevrimsel, dikey, iki taraflı ve çok yönlü (yani hem yatay, hem dikey) olabilir. Bu çok yönlü nistagmus, hep merkezi kökenlidir.

  İşaret parmaklarının kayması çevresel baş dönmesinde her zaman iki taraflı olduğu halde, merkezi olanda tek parmağa özgü kalır. Sendrom uyumsuz olabilir. Böylece işaret parmağının kayması ya da Romberg testinde bedenin sallanmaları nistagmusun yavaş sarsıntıyla aynı yönde değil, hızlı sarsıntısı yönünde olabilirler.

  Nistagmografi, çevresel bozundaki gibi yalnızca niceliksel olmakla kalmayıp çoğunlukla niteliksel olan merkezi belirtiler (özellikle ritim bozuklukları gibi) ortaya çıkarabilir.

  NEDENİN ARAŞTIRILMASI

  Çevresel sendrom

  Başlıca nedenler, kafa travması (özellikle şakak kemiğinin kaya parçası kırığı) ve dolambacı uyaran ya da kaplayan iltihap bozunlarıdır.

  Meniere sendromundaki baş dönmesi çoğunlukla dolambaç sıvılarının basıncındaki değişikliğe bağlıdır. Meniere sendromundaki uğultu – iç kulak kökenli sağırlık – baş dönmesi üçlüsü, niteleyicidir.

  Beyin kan dolaşımındaki bozukluklarla ilgili baş dönmesi, Meniere baş dönmesine benzer. Sağırlık değişkendir. Boyun omurlarında kireçlenme gibi uzaktaki bir bozuna bağlı olabilir.

  Damar bozunları da buna benzer bir baş dönmesine yolaçarlar.

  Bazı alerji biçimleri, bazı iç hastalıkları (üremi, şeker hastalığı) ya da zehirlenmeler (kurşunla, karbon monoksitle ve kinin, aspirin, özellikle de streptomisin gibi antibiyotiklerle zehirlenmeler) bu baş dönmesinin sorumlusu kabul edilmiştir.

  İşitme siniri sendromu

  Sinirin iç kulak yolu ile omurilik soğanı arasındaki varol köprüsü-beyincik köşesindeki yolu boyunca bir yerde zedelenmesine bağlıdır. Bu bozu birincil bir çevresel sendroma (virüs kökenii sinir iltihabı) yolaçabilir ya da merkezi bazı bozukluklarla (özellikle işitme siniri urları) birlikte olabilir. İşitme siniri urlarının teşhisi önemlidir; çünkü hasta, ancak beyin ameliyatıyla iyileştirile-bilir.

  Merkezi sendrom

  Çok değişken olabilen bir sinir bozununa eşlik eder. Bu durumda baş dönmesi, zengin sinirsel tabloya eşlik eder ve sinir hastalıkları uzmanıyla beyin cerrahına ipucu veren bir belirtidir.