Kuran-ı Kerimde Geçen Affetmek İle İlgili Ayetler

'Ayetler ve Hadisler' forumunda HazaN tarafından 4 Mar 2011 tarihinde açılan konu

 1. Affetmekle ilgili Kuran ayetleri,
  Kurandaki Affetmeyle ilgili ayetler

  Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez (Kişinin nefsinin) Kazandığı lehine, kazandırdıkları aleyhinedir "Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma Bizi affet Bizi bağışla Bizi esirge, Sen bizim mevlamızsın Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et" (2/286)

  İki topluluğun karşı karşıya geldikleri gün, sizden geri dönenleri, kazandıkları bazı şeyler dolayısıyla şeytan onların ayağını kaydırmak istemişti Ama andolsun ki, Allah onları affetti Şüphesiz Allah, bağışlayandır, yumuşak olandır (3/155)

  Umulur ki Allah bunları affeder Allah affedicidir, bağışlayıcıdır (4/99)

  Bir hayrı açıklar ya da gizli tutarsanız veya bir kötülüğü bağışlarsanız, şüphesiz Allah, affedicidir, güç yetirendir (4/149)

  Kitap Ehli, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor Musa´dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi Demişlerdi ki: "Bize Allah´ı açıkça göster" Böylece zulümlerinden dolayı onlara yıldırım çarpmıştı Ardından kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra, buzağıyı (ilah) edinmişlerdi Yine bundan dolayı onları affettik ve Musa´ya apaçık olan ispatlayıcı bir delil verdik (4/153)

  Sözleşmelerini bozmaları nedeniyle, onları lanetledik ve kalplerini kaskatı kıldık Onlar, kelimeleri konuldukları yerlerden saptırırlar (Sık sık) Kendilerine hatırlatılan şeyden (yararlanıp) pay almayı unuttular İçlerinden birazı dışında, onlardan sürekli ihanet görür durursun Yine de onları affet, aldırış etme Şüphesiz Allah, iyilik yapanları sever (5/13)

  Ey iman edenler, size açıklandığında sizi üzecek şeyleri sormayın; Kur´an indirildiği zaman sorarsanız, size açıklanır Allah onu affetti Allah bağışlayandır, (kullara) yumuşak olandır (5/101)

  Sen af (veya kolaylık) yolunu benimse, (İslam´a) uygun olanı (örfü) emret ve cahillerden yüz çevir (7/199)

  Allah seni affetsin; doğru söyleyenler sana açıkça belli oluncaya ve yalancıları da öğreninceye kadar niye onlara izin verdin (9/43)

  İşte böyle; her kim kendisine yapılan haksızlığın benzeriyle karşılık verir, sonra aleyhine ´azgınlık ve saldırıda´ bulunulursa, Allah, mutlaka ona yardım eder Şüphesiz Allah, affedicidir, bağışlayıcıdır (22/60)

  Sizden, faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar, affetsinler ve hoşgörsünler Allah´ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir (24/22)

  Kullarından tevbeyi kabul eden, kötülükleri affeden ve işlediklerinizi bilen O´dur (42/25)

  Size isabet eden her musibet, (ancak) ellerinizin kazandığı dolayısıyladır (Allah,) Çoğunu da affeder (42/30)

  Ya da kazandıkları dolayısıyla onları yok eder, bir çoğunu da affeder (42/34)

  Kötülüğün karşılığı, onun misli (benzeri) olan kötülüktür Ama kim affeder ve ıslah ederse (dirliği kurup-sağlarsa) artık onun ecri Allah´a aittir Gerçekten O, zalimleri sevmez (42/40)

  Sizden kadınlarına "zıhar"da bulunanlar (bilsinler ki, kadınları) onların anneleri değildir Anneleri, yalnızca kendilerini doğuranlardır Şüphesiz onlar, çirkin ve yalan söylemektedirler Gerçekten Allah, çok affeden, çok bağışlayandır (58/2)

  Ey iman edenler, gerçek şu ki, sizin eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir kısmı sizler için (birer) düşmandırlar Şu halde onlardan sakının Yine de affeder, hoş görür (kusurlarını yüzlerine vurmaz) ve bağışlarsanız, artık elbette Allah, bağışlayandır, esirgeyendir (64/14)
   
Yükleniyor...