Kur’an’da Cinlerle İlgili Ayetler

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Ceylan tarafından 17 Oca 2013 tarihinde açılan konu

 1. Kuranda Cinler Hakkındaki Ayetler

  CİN SÛRESİ

  Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiği için “Cin sûresi adını almıştır. Sûrede ayrıca tevhit, peygamberlik ve öldükten sonra dirilmek gibi meseleler konu edilmektedir

  Cin Sûresinin 1,2 . Ayetinde
  (Ey Muhammed!) De ki: “Bana cinlerden bir topluluğun (Kuranı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: “Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kuran dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.

  Cin Sûresinin 5 . Ayetinde
  “Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.

  Cin Sûresinin 6 . Ayetinde
  “Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı.

  Cin Sûresinin 19 . Ayetinde
  “Allahın kulu (Muhammed), Ona ibadet etmek için kalktığında cinler nerede ise (Kuranı dinlemek için kalabalıktan) onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı.

  Nâs(*) Sûresinin 1,2,3,4,5,6 . Ayetinde
  De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların İlahına sığınırım.

  Enâm Sûresinin 100 . Ayetinde
  Bir de cinleri Allaha bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları o yarattı. Bilgisizce Allaha oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır,
  yücedir.

  Enâm Sûresinin 112 . Ayetinde
  İşte böylece biz her Peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu
  yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak.

  Enâm Sûresinin 128 . Ayetinde
  Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: “Ey cin topluluğu! İnsanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız. Onların insanlardan olan dostları,
  “Ey Rabbimiz! Bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık diyecekler. Allah da diyecek ki: “Allahın diledikleri (affettikleri) hariç, içinde
  ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir. Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.

  Enâm Sûresinin 130 . Ayetinde
  (O gün Allah şöyle diyecektir “Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler
  gelmedi mi? Onlar şöyle diyecekler: “Biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.

  Arâf Sûresinin 38 . Ayetinde
  Allah şöyle der: “Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan toplulukları ile birlikte ateşe girin. Her topluluk (arkasından gidip sapıklığa düştüğü) yoldaşına lanet eder.
  Nihayet hepsi orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler, kendilerine öncülük edenler için, “Ey Rabbimiz! Şunlar bizi saptırdılar. Onlara bir kat daha ateş azabı
  ver derler. Allah der ki: “Her biriniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat bilmiyorsunuz.

  Arâf Sûresinin 179 . Ayetinde
  Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını
  cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.26

  Hûd Sûresinin 118-119 . Ayetinde
  Rabbin dileseydi insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları
  bunun için yarattı. Rabbinin, “Andolsun ki cehennemi hem cinlerden, hem insanlardan (suçlularla) dolduracağım sözü kesinleşti.10

  Hicr Sûresinin 27 . Ayetinde
  Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.

  İsrâ Sûresinin 88 . Ayetinde
  De ki: “Andolsun, insanlar ve cinler bu Kuranın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler.

  Kehf Sûresinin 50 . Ayetinde
  Hani biz meleklere, “Adem için saygı ile eğilin demiştik de İblisten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz, beni
  bırakıp da İblisi ve neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir bedeldir!

  Neml Sûresinin 17 . Ayetinde
  Süleymanın, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı.

  Neml Sûresinin 39 . Ayetinde
  Cinlerden bir ifrit4,Sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben, buna güç yetirecek güvenilir biriyim dedi.

  Secde Sûresinin 13 . Ayetinde
  Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, “Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım sözüm gerçekleşecektir.3

  Sebe Sûresinin 12 . Ayetinde
  Süleymanın emrine de, sabah esişi bir ay, akşam esişi de bir ay(lık yol) olan rüzgarı verdik. Erimiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle
  onun önünde çalışanlar vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa ona alevli ateş azabını tattırırız.

  Sebe Sûresinin 13 . Ayetinde
  Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davûd ailesi şükredin! Kullarımdan şükredenler pek
  azdır.

  Sebe Sûresinin 14 . Ayetinde
  Süleymanın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleymanın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki,
  eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.


  Sebe Sûresinin 41 . Ayetinde
  (Melekler) derler ki: “Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun. Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu.


  37 - SÂFFÂT SÛRESİ
  Mekke döneminde inmiştir. 182 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “es-Sâffât kelimesinden almıştır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir. Sûrede
  başlıca, meleklerden, cinlerden kıyamet ve ahiret olaylarından söz edilmekte; Nûh, İbrahim, İsmail, İshak, Mûsâ, Hârun, İlyas, Lût ve Yûnus peygamberin kıssalarına
  yer verilmektedir.

  Sâffât Sûresinin 158 . Ayetinde
  Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allahın huzuruna getirileceklerini bilirler.

  Fussilet Sûresinin 25 . Ayetinde
  Biz onların başına birtakım arkadaşlar sardık da bu arkadaşlar onlara geçmişlerini ve geleceklerini süslü gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin
  ve insan toplulukları ile ilgili o söz (azap), onlar için de gerçekleşti. Çünkü onlar ziyana uğrayanlardı.

  Fussilet Sûresinin 29 . Ayetinde
  (Ateşe giren) inkârcılar şöyle derler: “Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan
  olsunlar.

  Ahkâf Sûresinin 18 . Ayetinde
  İşte onlar, kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde, haklarında o sözün (azabın) gerçekleştiği kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana
  uğrayanlardır.

  Ahkâf Sûresinin 29 . Ayetinde
  Hani Kuranı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar, onun huzuruna gelince3 birbirlerine, “Susun! dediler. Kuranın okunması bitince de
  uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.

  Zâriyât Sûresinin 56 . Ayetinde
  Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

  Rahmân Sûresinin 15 . Ayetinde
  “Cin i de yalın bir ateşten yarattı.

  Rahmân Sûresinin 31 . Ayetinde
  Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!

  Rahmân Sûresinin 33 . Ayetinde
  Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.

  Rahmân Sûresinin 39 . Ayetinde
  İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.
   
Yükleniyor...