Kuran'da İnsan (Neden) Farklı Maddelerden Yaratılır?

'Sorularla İslamiyet' forumunda RouGe tarafından 29 Haz 2009 tarihinde açılan konu

 1. “İlk insan”ın neden ve nasıl yaratılmış olduğuyla ilgili olarak Kuran, o kadar çok ‘madde’yi birbirine karıştırmıştır ki, sonunda,Tanrının karşımıza "ilk insan" diye çıkardığı ‘Adem’in hangi Adem olduğu sorusunu sormak zorunda kalırız.

  Üstelik "ol" düşüncesini kafasından geçirmesiyle "yaratması" gerçekleşecek olması gereken Tanrı, eline durmadan bazı "madde"ler alır; uğraşır, onlara şekil verir, çabalar, evirir-çevirir, ruhlar üfler... çamur'dan Alaka,Alaka'dan Mudga, Mudga'dan kemik... falan oluşturarak bu "Adem"leri öyle yaratır...

  Dinsel kitapların anlatımında "ol" sözüyle yaratma versiyonları olduğu gibi, farklı "madde"lere dayanılarak gerçekleşmiş "yaratılış" versiyonları da bulunuyordu. Mesela Şeytan ille de "kavurucu ateş"ten yaratılmıştı! Adem, ise "toprak'tan, çamur'dan"!

  Eski Ahit'in tanrısı, "Gök'te uçan kuşları" da "toprak"tan/ "Yeryüzü"nden yarattırır!

  Kendi kavramları ve mantık dizgesi içinde kalınırsa, "hak kitap"ların anlatımlarındaki çelişmeleri sıralamakla bitirmek olanaksız...

  Fakat bir kez, dinlerin "yaratılış" anlatımlarının aslında, Mezopotamya tarihindeki toplulukların tarih sahnesine çıkışlarıyla ilgili olduğunu kavradığımızda, artık bütün o "derin felsefi" anlamlara büründürülmüş "yaratılış" versiyonlarının erken dönem ritüellerinden başka bir şey olmadığı da tüm boyutlarıyla ortaya çıkmaya başlar...

  Mezopotamya'da bir çok farklı topluluk bulunduğu için, aslında bunların hepsi, kendileri bakımından ötekinden farklı "Adem"lerdi ve farklı ritüellerde, farklı "madde"ler kullanılarak "yaratılmış"lardı...

  Diyelim ki, Paskalya'da Hıristiyan imanlıları sağa sola "yumurta" saklıyor, buluyor ve yiyorsalar, onların "yaratılış" versiyonlarında "yumurta"nın önemli bir yeri olmalıydı ve anlatımlarında da "tavuk"un, "piliç"in, "horoz"un önemli bir yer işgal etmesi gerekliydi.. Gerçekten de, daha yakından bakıldığında "horoz" adayan; horoz'a "mekruh" diyen, bazı ayinlerde mutlaka horoz sunusu yapmayı önemseyen dini inanç topluluklarının gerisinde "yumurta" motiflerinin ( Harran'dan İslam'a, bazı Hiristiyan kiliselerinden Hacı Bektaşi Veli'lere kadar...) yer aldığı görülecektir.

  Dolayısıyla Mezopotamya'daki toplulukların, birbirlerinden farklı "ilk oğul"/ "ilk doğan oğul"ları vardı ve bunların her birisi farklı ritüellerle var ediliyorlardı.

  Mezopotamya tarihinin yeterince bilinmemesi ve dinsel anlatımların tamamen kurgulara dayandığın duyulan kör inanç, eski ritüel biçimlerinin temel farklarının görülmesini; bitki/hayvan totem'lerin yamyamlıktan kurtulma süreci içinde bölge topluluklarının gerçek yaşamında nasıl büyük bir barışçıl dönüşüm yaratmış olduğunun görülmesini ciddi ölçüde engellemişti...

  Şimdi biz bu hususları, her bir somut dini inanç veya mezhepler bazında ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.

  Müslümanların hala'larının, yani babalarının kızkardeşlerinin "Hurma" veya daha tam ve bilimsel adıyla "Hurma Salkımının Hanımı" olan İştar olması örneğindeki gibi, hemen hemen tüm erken dönem topluluklarının ad'lanmasında, bir şekilde hayvan, tahıl veya ağaç isimlerinin izlerini buluyoruz. Zaten "öküz adam", "eşşek adam", "odun adam", "inek", "fıstık", "piliç", "kazma" vb. derken de, eski toplumun, farklı topluluklara ait nitelemelerle konuşma geleneğini sürdürmüş oluyoruz.

  Bütün bu ve benzeri hususlar, ne yazık ki, dar,sığ, kaba ateistlerimiz tarafından olduğu gibi, "islami bilgin" sayılan din ulemaları tarafından da saptanamadığı için, onlar umutsuz bir şekilde, din kitaplarında "tek bir Adem" arayışını sürdürmeye devam ediyorlar. İşin içinden çıkamadıkları için de, ya, bozulmuş dinsel metinlerin farklı "yaratılış" maddelerini alaya alıyor, çelişme sıralamakla yetiniyorlar; ya da İslami ulemalarda olduğu gibi, tahrifatlarla, "anlamını Allah bilir"lerle, konuları geçiştirmeye yöneliyorlar..

  ***
  İslam ilahiyatçılarının da yüzyıllardır içinden çıkamadıkları bir konudur bu. Çünkü, bu noktada Kuran, şunları söyler:

  "Allah her canlıyı su’dan ..”

  "…(ve ) su’dan bir beşer (insan) yarattı…"

  ".. insanı çamurdan…."

  "… toprak (Turâb) tan …"

  " ..bardak gibi (pişmiş, Fahhar)

  kuru çamurdan yarattı. "

  "Andolsun ki, biz insanı

  çamurdan süzülmüş bir hülasadan …."
  "….. cıvık ve yapışkan çamurdan …"
  "… kuru bir çamurdan, suretlenmiş

  ve değişmiş bir çamurdan yarattık."

  (Rahman; Hud; Taha; Nuh; Secde; Nur; Furkan; Mü'min; Saffat; Hicr)  toplumtarihveblogcu[/SIZE]
   
 2. Cevap: Kuran'da İnsan (Neden) Farklı Maddelerden Yaratılır?

  Rabbim herşeyi bir nizam ve mükemmel bir uyum içinde yaratmıştır.
  Değerli bilgiler için teşekkürler RouGe bilmediğim ayrıntılar da vardı Allah razı olsun...
   
 3. Cevap: Kuran'da İnsan (Neden) Farklı Maddelerden Yaratılır?

  cok değerli bilgiler için kardesime tss ederim
   
Yükleniyor...