Kuranı Kerimde Hz Muhammedin Özellikleri

'Dini Bilgiler' forumunda ZeuS tarafından 1 Kas 2011 tarihinde açılan konu

 1. Kuranı Kerimde Peygamberimiz,
  Kuranda Hz Muhammedin Özellikleri,


  Kuranda Peygamberimizin Özellikleri; Kuran-ı Kerimde Hz.Muhammedle ilgili sayılan başlıca özellikler şunlardır:
  • Allahın elçisi,
  • son peygamber,
  • evrensel peygamber,
  • âlemlere rahmet,
  • yüce ahlâk sahibi ve
  • güzel örnek oluşu

  özellikleridir.

  kuranı kerimde peygamberimizle ilgili ayetler


  Allah Elçisi

  Hz.Muhammed (s.a.), Yüce Allahın peygamber olarak seçtiği ve doğru yol üzere olan elçilerden biridir: “Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini, doğruluk rehberi Kuran ve hak din ile gönderen Allahtır. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allahın elçisidir. Onun beraberinde bulunanlar, inkârcılara karşı sert, birbirlerine ise merhametlidirler. (Fetih, 48/29); “Yâ, Sîn. Kuran-ı Hakime and olsun ki, sen doğru yol üzere gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu, babaları uyarılmadığından gâfil kalmış bir milleti uyarman için güçlü ve merhametli olan Allahın indirdiği Kurandır. (Yâsîn, 36/1-4)

  Son Peygamber

  Hz.Muhammedin (s.a.) Kuran-ı Kerimde belirtilen ikinci önemli özelliği, son peygamber oluşudur: “Muhammed, içinizden herhangi bir adamın babası değildir. O, Allahın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir. (Ahzâb, 33/40) Bu hususu, Hz.Peygamber (s.a.) kendisi de belirtmiştir: “Benden sonra artık gelecek olan peygamber yoktur. (Müslim, fedâilüs-sahâbe, 30)

  Evrensel Peygamber

  Önceki peygamberler, kendi kavimlerine veya belirli bölgelere gönderilmiştir. Hz.Muhammedin (s.a.) peygamberliği ise, bütün insanlık içindir: “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir; fakat insanların çoğu bilmez. (Sebe,34/28)
  Bütün insanlar için peygamber olduğunu ve buna inanmak gerektiğini duyurmak, onun Yüce Allah tarafından verilmiş görevidir: “De ki: Ey insanlar! Doğrusu ben, göklerin ve yerin hükümranı, Ondan başka tanrı bulunmayan, dirilten ve öldüren Allahın, hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. Allaha ve okuyup yazması olmayan, haber getiren peygamberine -ki o da Allaha ve sözlerine inanmıştır- inanın; ona uyun ki doğru yolu bulasınız. (Araf, 7/158);Öyleyse Allaha, Peygamberine ve indirdiğimiz nûra, Kurana inanın; Allah işlediklerinizden haberdardır. (Tegabün, 64/8); “Allaha ve Peygamberine kim inanmamışsa bilsin ki, şüphesiz Biz, inkârcılar için çılgın alevli cehennemi hazırlamışızdır. (Fetih, 48/13)

  Alemlere Rahmet

  Son ve evrensel peygamber olan Hz.Muhammed (s.a.), âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir: “Doğrusu bu Kuranda, kulluk eden kimselere bildiri vardır. Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiya, 21/106-7) Bu niteliklerinin bir gereği olarak, insanlara Yüce Allahın buyruklarını ve yasaklarını iletti, hak dini öğretti, ebedî kurtuluş yolunu gösterdi.

  Yüce Ahlâk Sahibi ve Güzel Örnek

  Hz.Muhammedin (s.a.) başlıca özelliklerinden bir başkası, onun üstün ahlâk sahibi oluşudur: “Şüphesiz sen, büyük bir ahlâka sahipsindir. (Kalem, 68/4) Böyle yüce ahlâk sahibi bir peygamber, bütün insanlığın bağlanacağı güzel bir örnektir: “Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allaha ve âhiret gününe kavuşmayı umanlara ve Allahı çok anan kimselere Rasûlullah (Allahın Elçisi) en güzel örnektir.(Ahzâb, 33/21)